INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Gode råd

Gode råd om vinterbyggepladsen:

 • Lagring og opbevaring
 • Afdækning
 • Afsyring

Lagring og opbevaring

Uanset valg af mørteltype anbefales det altid at bruge isolerede murbaljer og at blande mindre mængder mørtel end normalt.

Tørmørtel (Funktionsmørtel og muremørtel)

 • Mandehuller/låger og lignende på det mobile mørtelværk skal være tæt lukket, så tørmørtlen ikke udsættes for fugt.
 • Ved benyttelse af horisontalblander tjekkes tørkammeret minimum en gang om ugen for klumpdannelser eller vandindtrængning.
 • Evt. vand i styreskab og vandslanger tømmes ved fyraften og ved længere stop. Strøm til vandvarmer må ikke afbrydes, hvis denne ikke er tømt for vand.
 • Det anbefales at benytte et telt/overdækning til blandestationen og at placere en varmeblæser i teltet.
 • Holdbarheden på tørmørtel leveret af Weber er minimum 12 måneder fra produktionsdatoen.

Vådmørtel

 • Straks efter ankomst til byggepladsen skal mørtlen afklappes og tildækkes mod vejrliget. Benyt evt. en varmeisoleret mørtelbænk. Fjern kun afdækningen, når der tages af mørtlen.
 • Undgå udtørring.
 • Frossen vådmørtel må ikke benyttes til konstruktivt murværk.
 • Holdbarheden på vådmørtel leveret af Weber er 6 måneder fra produktionsdato.

Mursten
Følg altid stenleverandørs anvisninger, dog kan nedenstående
generelt anbefales:

 • Anvend kun tørre sten.
 • Tildæk sten mod vejrliget – f.eks. med vintermåtter eller i et dertil indrettet telt.
 • Fjern emballagefolie fra stenpaller for at undgå kondens, hvis stenene skal lagres længere end få dage.
 • Mursten bør opvarmes, når dagstemperatur er under ÷ 5 °C.

Afdækning om vinteren

Det er vigtigt at afdække alt nyopført murværk for at sikre mod frost og fugtskader. Se nærmere i vejledningen fra Murerfagets Oplysningsråd: Tegl 37.

For at hindre en for hurtig afkøling af murværket kan man opstille læskærme/vindafskærmninger rundt om stilladser.

Afsyring

Forkert afsyring om vinteren. Mørtelfugerne virker ”våde”/hygroskopiske. Rødfarvningen ved afsyringen indikerer, at mørtlens kalkdel ikke er fuldstændigt karbonatiseret/afhærdnet.

Afsyring af murværk må ikke foretages i perioder med udsigt til frost, da murværket vil opsuge vand fra afsyringsarbejdet (den fortyndede syre). Sker dette, er der stor risiko for frostafsprængninger af især mørtelfuger. Samtidig vil mørtelfugerne – ved for kraftig afsyring – efterfølgende suge vand til sig og risikere misfarvning.

Det anbefales derfor at anvende en sten samt en mørteltype (f.eks. Funktionsmørtel), hvor afsyring ikke er nødvendig.

Brochure