INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Mørtlerne

Weber fremstiller forskellige mørteltyper med hver sine egenskaber: Vådmørtel/pladsfremstillet mørtel og tørmørtler i form af Funktionsmørtler og muremørtler.

Tørmørtlerne – ikke mindst Funktionsmørtel – er specielt velegnet til vinterbyggeri.

Ved anvendelse af vådmørtel

Kun vådmørtler, som blandes til KC 50/50/700 samt KC 60/40/850, må tilsættes frysepunktssænkende middel. Der skal tilsættes minimum 1 og højst 4 liter pr. 100 liter mørtel.

Bemærk! Anvendes de maksimale 4 liter frysepunktssænkende midler pr. 100 liter mørtel sænkes mørtlens frysepunkt til ÷5 °C. Dette giver en meget tynd/levende mørtel, som i praksis er svær at mure med.

Weber leverer vådmørtel med frysepunktssænkende middel.
Indholdet her er 1 liter frysepunktssænkende middel pr. 100 liter mørtel (transportsikring).

Vigtigt! I følge DS/INF 167 (2010) skal der ved anvendelse af frysepunktssænkende midler beregnes en reduktion på 20% for alle mørtlens styrkeparametre.

Det anbefales altid at benytte basiscement om vinteren (hurtigere styrkeudvikling end f.eks. mestercement).

Ved anvendelse af tørmørtel:

  • Weber leverer 2 hovedtyper af tørmørtler til opmuring: Funktionsmørtler og muremørtler.
  • Weber har udviklet en funktionsmørtel, der er specielt
    velegnet til vinterbyggeri: FM5® Vinter
  • Generelt tilsættes alle tørmørtler (almindelige Funktionsmørtler og muremørtler) +60 °C varmt vand som vinterforanstaltning.

Bemærk! For Webers specielle Funktionsmørtel til vinterbrug – FM5® Vinter – kan anvendes koldt vand. Det giver en hurtigere, billigere og nemmere opmuring.

Vandindhold i de forskellige mørteltyper

Frostafskalninger i mørtelfuger: Vandindholdet er stadig over 7 vægt-% (rødfarvning ved påføring af phenolphtalein).
For tidlig vandpåvirkning af vægflade: Hvidlige udfældninger og begyndende frostafskalninger i mørtelfuger.

Kalkdelen i mørtel (muremørtel og vådmørtel) kan først hærde/karbonatisere, når vandindholdet i mørtlen kommer under 7 vægt-%.

Vigtigt! Er vandindholdet for højt i det nyopførte murværk, når det udsættes for frost, er der risiko for efterfølgende skader, når vandet fryser og dermed udvider sig. Denne risiko minimeres ved anvendelse af Funktionsmørtel.

Mørteltype Vandindholdet (vægt-%) i færdig baljekonsistens:
   
Funktionsmørtler:  
FM5® Vinter 14%
FM5® 14%
FM5®, farvet 15%
FM2½® 14%
   
Andre mørtler:  
Muremørtel (KC-tørmørtel) ca. 16%
*Vådmørtel 20-24%

* For denne mørteltype skal mellem 2/3 og 3/4 af vandet indsuges i murstenene, før der opnås en vis sikkerhed for, at der ikke opstår efterfølgende frostskader.

Brochure