INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber fliseklæb, rapid

DB-nr. 1670641

weber fliseklæb, rapid
weber fliseklæb, rapid

Produktegenskaber

 • Hurtigtørrende
 • Særdeles let at påføre
 • Særdeles let at rengøre
 • Cementbaseret og plastforstærket
 • C2 FTE

weber fliseklæb, rapid er en hurtigtørrende, fleksibel fliseklæb til alle typer keramiske fliser.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber fliseklæb, rapid er en hurtigtørrende, fleksibel fliseklæb. Cementbaseret og plastforstærket. Klasse C2 FTE i henhold til EN 12004.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

Påføringstemperatur + 10-25 °C 
Anvendelsestid  Ca. 25 min.
Tid, udkæmmet 20 min. (EN 1346)
Tilsætningsstoffer Polymer, bindetidsregulatorer
Åbningstid  > 10 min. (EN 1346)
Maks. tykkelse 5 mm ved 100 % dækning
Anvendelsesområde Udendørs brug: Nej. Indendørs brug: Ja
Vandmængde Ca. 4,6 l/20 kg sæk
Trækstyrke  > 1 MPa (EN 1348), 28 dage 1,5-1,8 MPa (EN 1348)
Bindemiddel   Portlandcement, aluminatcement
Ballast  Naturligt sand, dolomit
Fugtningsevne   På 10 min. 80-100 % (EN 1347)
Deformationsklasse  3 SP

Forbrug

Tandspartelstørrelse Materialeforbrug
4 mm Ca. 1,8 kg/m2
6 mm Ca. 2,7 kg/m2
8 mm Ca. 3,6 kg/m2
10 mm  Ca. 4,5 kg/m2

Tørretid

Fugebar efter ca. 3 timer.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 20 kg sæk

Varenr.:

 • 2206113

DB-nr.:

 • 1670641

Opbevaring

Holdbarhed ved tør og kølig opbevaring i uåbnet, original emballage: Ca. 12 måneder fra produktionsdatoen.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber fliseklæb, rapid anvendes til opsætning og lægning af alle typer keramiske fliser, både vandabsorberende og ikke-vandabsorberende, i våde og tørre rum, hvor der stilles krav om hurtig fremdrift. Passer også til mosaikfliser og ”kunstige” fliser såsom terrazzo. Glimrende i kombination med gulvvarme.

Forarbejde

Overfladen skal være plan. Ujævnheder op til 10 mm afrettes med weber flydeklæb eller alternativt med det rigtige Weber-gulvafretningsprodukt. Letbeton afrettes med weber.floor 4320 FibreFlow Rapid i tykkelse 6-20 mm. Stærkt sugende overflader forkorter åbningstiden for produktet. Underlaget primes med weber.floor 4716 Primer fortyndet med 3 dele vand før påføring af fliseklæben. Underlaget skal være dokumenteret hen-sigtsmæssigt som underlag for keramiske fliser. Det bør være rent, tørt og frit for støv, olie, fedt, revner og andet, som kan påvirke vedhæftningen. Beton bør have haft gunstige hærdebetingelser. Materiale og under-lag bør ikke have en lavere temperatur end + 10 °C de efterfølgende 3 dage.

Underlag

 • Beton ældre end 2 måneder med en luftfugtighed på mindre end 95 %
 • Spartlet letbeton eller Leca®
 • Ekstra afstivede træbjælkelag med min. 12 mm fiberforstærket afretningsmasse
 • Webers vådrumssystem
 • Eksisterende keramik eller andre stabile, ikke-vandabsorberende underlag
 • Gipsplader og andre stabile vådrumsplader og underlag af keramiske fliser

Blanding

weber fliseklæb, rapid blandes med 0,23 liter vand pr. kg pulver (4,6 liter pr. 20 kg sæk). Bland med røre-værk og blandestav i mindst 3 min. Lad den blandede masse stå og modne i mindst 3 minutter og rør deref-ter op igen i ca. 1 minut eller til en jævn masse er opnået. Vandmængden bør ikke overskrides, da for meget vand mindsker styrken.

Påføring

Træk weber fliseklæb, rapid ud på overfladen, brug den glatte side af tandspartlen. Derefter kæmmes mas-sen ud med den tandede side af spartlen. Udkæmmet fliseklæb må ikke danne ”skind” på overfladen, før fliserne opsættes/lægges. Kontroller nu og da med fingrene at fliseklæben stadig er klæbrig og ikke har dannet skind. Tryk og vrid fliserne fast i fliseklæben, således at der er fuld dækning under fliserne. En 100 % dækning under keramiske fliser er specielt vigtig ved fliselægning på gulve. Løft fliserne op fra tid til anden og kontroller dækningen.

Bemærkninger

 • Værktøj rengøres i vand, inden massen er stivnet
 • Fliseklæb, som er begyndt at hærde i blandespanden, må ikke blandes med mere vand
 • Læs produktblade og anvisninger før arbejdet påbegyndes
 • Alle angivne tider er baseret på tørreforholdet + 20 °C og < 65 % relativ fugtighed
 • På sugende underlag og ved højere temperatur forkortes åbningstiden
 • Ved lavere temperatur og højere fugtighed kan tørretiden forlænges
 • Den udførende skal kunne dokumentere, at aktuelt produktblad er blevet fulgt

EHS

EHS

Miljødeklaration

 • PR-nr.: 2334240
 • Kodenr.: 00-4
 • Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk

Miljøanvisninger

 • Sække: Tomme sække kan bortskaffes som restaffald
 • Rester (pulver): Opbevares tørt til senere brug
 • Som alternativ kan det hærdede produkt anvendes/leveres som fyldmasse