INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber fliseklæb

DB-nr. 1670638

weber fliseklæb
weber fliseklæb

Produktegenskaber

 • Støvreduceret
 • Til indendørs fliselægning
 • Cementbaseret og plastforstærket

weber fliseklæb er en semifleksibel fliseklæb til montering og klæbning af keramiske fliser.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber fliseklæb er en semifleksibel fliseklæb. Cementbaseret og plastforstærket. Klasse C1TE i henhold til EN 12004.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

Påføringstemperatur + 10-25 °C 
Anvendelsestid  Ca. 3 timer
Åbningstid   Ca. 20 min. (EN 1346)
Tilsætningsstof Polymer
Maks. tykkelse 5 mm ved 100 % dækning
Anvendelsesområde  Udendørs brug: Nej. Indendørs brug: Ja
Vandmængde  Ca. 0,28-0,30 l
Vand pr. kg pulver Ca. 4,2-4,5 l pr. 15 kg sæk
Trækstyrke    > 0,5 MPa (EN 1348)
Bindemiddel   Portlandcement
Ballast  Naturligt sand
Våd volumenvægt   Ca. 1500 kg/m³
Intern test Metode 124
Vandtæt  Nej
Fugtningsevne   På 10 min. 80-100 %, på 20 min. > 65 % (EN 1347)
Deformationsklasse  2
SP-metode   I 1910, udgave 4
Frostmodstand   Nej (EN 1348)
Glidemodstand 0,100,20 mm (EN 1308)

Forbrug

Tandspartelstørrelse Materialeforbrug
4 mm Ca. 1,8 kg/m2
6 mm Ca. 2,7 kg/m2
8 mm Ca. 3,6 kg/m2
10 mm  Ca. 4,5 kg/m2

Tørretid

Fugebar efter ca. 1 dag.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 15 kg sæk

Varenr.:

 • 2156114

DB-nr.:

 • 1670638

Opbevaring

Holdbarhed ved tør og kølig opbevaring i uåbnet, original emballage: Ca. 12 måneder fra produktionsdatoen.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber fliseklæb anvendes til montering og klæbning af keramiske fliser på gulve og vægge. Til keramiske fliser, klinker, granitkeramik i våde og tørre rum samt til mosaik. Ikke farvegennemskinnende glasmosaik og ”kunstige” fliser, fx terrazzo. Bør ikke anvendes til fliser, som er følsomme over for farvegennemtrængning, og til fliser med et reaktivt indhold af kisel, hvor risikoen for alkalikiselreaktioner er stor. Til sådanne fliser bruges weber universal fliseklæb. Fungerer også over gulvvarme i beton, der er ældre end 6 måneder.

Til storformat-fliser anbefales en fleksibel klæber som weber universal fliseklæb.

Forarbejde

Overfladen skal være plan. Ujævnheder op til 10 mm afrettes med weber flydeklæb eller alternativt med det rigtige Weber-gulvafretningsprodukt. Letbeton afrettes med weber.floor 120 Reno DR i tykkelse 6-20 mm. Stærkt sugende overflader forkorter åbningstiden for produktet. Underlaget primes med weber.floor 4716 Primer fortyndet med 3 dele vand før påføring af fliseklæben. Underlaget skal være dokumenteret hen-sigtsmæssigt som underlag for keramiske fliser. Overfladen skal være ren, tør og fri for olie, fedt, støv og løse dele, der forhindrer god vedhæftning til underlaget. Beton bør have haft gunstige hærdebetingelser. Materiale og underlag bør ikke have en lavere temperatur end + 10 °C de efterfølgende 3 dage.

Underlag

 • Beton ældre end 6 måneder med en relativ luftfugtighed på mindre end 95 %
 • Letbeton eller murværk i Leca® pudset/spartlet med cementbaseret puds
 • Gipspuds, gipsplader og andre stabile vådrumsplader
 • Webers vådrumssystemer

Blanding

weber fliseklæb blandes med 0,28-0,30 liter vand pr. kg pulver (4,2-4,5 liter pr. 15 kg sæk). Bland med røreværk og blandestav i mindst 3 min. Lad den blandede masse stå og modne i mindst 3 minutter og rør deref-ter op igen i ca. 1 minut eller til en jævn masse er opnået. Vandmængden bør ikke overskrides, da for meget vand mindsker styrken.

Påføring

Træk fliseklæben ud på overfladen, brug den glatte side af tandspartlen. Derefter kæmmes massen ud på overfladen med den tandede side af spartlen. Udkæmmet fliseklæb må ikke danne ”skind”, før fliserne ud-lægges/monteres. Kontroller nu og da med fingrene at fliseklæben er klæbrig og ikke har dannet ”skind” på overfladen. Tryk og vrid fliserne fast i fliseklæben, således at der er fuld dækning under fliserne. En 100 % dækning under keramiske fliser er specielt vigtig ved fliselægning på gulve. Løft fliserne op fra tid til anden og kontroller dækningen.

Bemærkninger

 • Værktøj rengøres i vand, inden massen er stivnet.
 • Fliseklæb, som er begyndt at hærde i blandespanden, må ikke blandes med mere vand
 • Læs produktblade og anvisninger før arbejdet påbegyndes
 • Alle angivne tider er baseret på tørreforholdet + 20 °C og < 65 % relativ fugtighed
 • På sugende underlag og ved højere temperatur forkortes åbningstiden
 • Ved lavere temperatur og højere fugtighed kan tørretiden forlænges
 • Den udførende skal kunne dokumentere, at aktuelt produktblad er blevet fulgt

EHS

EHS

Miljødeklaration

 • PR-nr.: 2334232
 • Kodenr.: 00-4
 • Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk

Miljøanvisninger

 • Sække: Tomme sække kan bortskaffes som restaffald
 • Rester (pulver): Opbevares tørt til senere brug
 • Som alternativ kan det hærdede produkt anvendes/leveres som fyldmasse