INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber flydeklæb, rapid

DB-nr. 1670639

weber flydeklæb, rapid
weber flydeklæb, rapid

Produktegenskaber

 • Hurtighærdende
 • Hurtigt belastbar
 • C2F

weber flydeklæb, rapid er en hurtighærdende, cementbaseret og polymerforstærket fliseklæb til klæbning af fliser på gulve.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber flydeklæb, rapid er en hurtighærdende, cementbaseret og polymerforstærket, flydende fliseklæb til rationel klæbning af fliser på gulve. Klasse C2F i henhold til EN 12004.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

Tilsætningsstoffer  Polymer, bindetidsregulator
Åbningstid  20 min. (EN 1346)
Min. tykkelse  Ca. 4 mm
Maks. tykkelse  15 mm
Vandbehov  23 %
Trykstyrke, 28 dage 20 MPa
Trækstyrke  > 1 MPa (EN 1348)
Bindemidler  Portlandcement, aluminatcement
Ballast  Naturligt sand
Fibre  Nej
Begynder at hærde  Efter ca. 120 min.
Anvendelsestid  Ca. 45 min.
Fugtningsevne  < 10 min. 100 % < % 20 min. 80-100 % (EN 1347)
Frostmodstand  Ja (EN 1348)

Forbrug

20 kg sæk rækker til:

Tandspartelstørrelse Materialeforbrug
 8 x 8 mm Ca. 5,5 kg/m2
10 x 10 mm Ca. 7,0 kg/m2
13 x 20 mm Ca. 10,0 kg/m2
19 x 20 mm  Ca. 15,0 kg/m2

Tørretid

 • Gang- og fugebar efter min. 4 timer
 • Belastbar for gangtrafik efter min. 24 timer
 • Fuldt belastbar efter min. 3 dage

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 20 kg sæk

Varenr.:

 • 2206111

DB-nr.:

 • 1670639

Opbevaring

Holdbarhed ved tør og kølig opbevaring af palle med lamineret folie: Ca. 12 måneder fra produktionsdatoen.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber flydeklæb, rapid kan med fordel benyttes ved krav om hurtig belastning. Efter ca. 4 timer kan overfladen fuges. Anvendes til klæbning af alle typer keramiske fliser til gulve, både absorberende og ikke-vandabsorberende i våde og tørre rum. Passer også til kunstige fliser, fx terrazzo. Bør ikke anvendes til fliser, som er følsomme over for farvegennemtrængning, og til plader med et reaktivt indhold af kisel, hvor risikoen for alkalikiselreaktioner er stor. Til sådanne fliser bruges weber universal fliseklæb, let. Udmærket i kombination med gulvvarme. Overflader kan afrettes i tynde lag med weber flydeklæb, rapid, inden fliselægning udføres.

Forarbejde

Overfladen skal være plan. Ujævnheder op til 10 mm afrettes med weber flydeklæb eller alternativt med det rigtige Weber-gulvafretningsprodukt. Letbeton afrettes med weber.floor 4320 FibreFlow Rapid i tykkelse 6-20 mm. Stærkt sugende overflader forkorter åbningstiden for produktet. Underlaget primes med weber.floor 4716 Primer fortyndet med 3 dele vand før påføring af fliseklæben. Underlaget skal være dokumenteret hen-sigtsmæssigt som underlag for keramiske fliser. Det bør være rent, tørt, frit for støv, olie, fedt, revner og andet, som kan påvirke vedhæftningen. Beton bør have haft gunstige hærdebetingelser. Materiale og underlag bør ikke have en lavere temperatur end + 10 °C de efterfølgende 3 dage.

Underlag

 • Beton ældre end 6 måneder med en luftfugtighed på mindre end 95 %
 • Spartlet letbeton eller Leca®
 • Webers vådrumssystem
 • Eksisterende keramik eller andre stabile, ikke-vandabsorberende underlag
 • Ekstra afstivede træbjælkelag med min. 12 mm fiberforstærket afretningsmasse eller andre stabile gulvpaneler

Blanding

weber flydeklæb, rapid blandes med 0,23 liter vand pr. kg pulver (4,6 liter pr. 20 kg sæk). Bland materialet i en 20 liters spand, som rummer en hel sæk og vandmængden. Bland med røremaskine med rørestav i mindst 3 min. Lad den blandede masse stå og modne i mindst 3 minutter og rør derefter op igen i ca. 1 minut eller til en jævn masse er opnået. Vandmængden bør ikke overskrides, da for meget vand mindsker styrken.

Påføring

Træk weber flydeklæb, rapid ud på overfladen, brug den glatte side af tandspartlen. Derefter kæmmes massen ud med den tandede side af spartlen. Udkæmmet fliseklæb må ikke danne ”skind”, før fliserne udlægges. Kontroller fliseklæben nu og da med fingrene for at sikre, at den ikke danner ”skind”. Tryk fliserne fast i fliseklæben, således at der er fuld dækning under fliserne. En 100 % dækning under keramiske fliser er specielt vigtig, hvis fliserne udsættes for intensiv trafik eller rullende belastninger. Løft fliserne op fra tid til anden og kontroller dækningen. weber flydeklæb, rapid erstatter som regel dobbeltklæbning.

Bemærkninger

 • Fliseklæb, som er begyndt at hærde i blandespanden, må ikke tilsættes mere vand eller fliseklæbpulver og røres op igen
 • Læs produktblade og anvisninger før arbejdet påbegyndes
 • Klæbning på sugende underlag og ved høj luft- og underlagstemperatur kan forkorte klæbens åben- og tørretid
 • Ved lavere temperaturer, dog ikke under + 10 °C, kan tiden forlænges noget
 • De angivne åben og tørretider gælder ved + 20 °C og < 65 % relativ fugtighed
 • Den udførende skal kunne dokumentere, at aktuelt produktblad er blevet fulgt ved anvendelse af produktet

EHS

EHS

Miljødeklaration

 • PR-nr.: 2334152
 • Kodenr.: 00-4
 • Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk

Miljøanvisninger

 • Sække: Tomme sække kan bortskaffes som restaffald
 • Rester (pulver): Opbevares tørt til senere brug
 • Som alternativ kan det hærdede produkt anvendes/leveres som fyldmasse