INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber flydeklæb

DB-nr. 1670640

weber flydeklæb
weber flydeklæb

Produktegenskaber

 • Lang åbningstid
 • Giver bedre dækning under fliserne
 • Let at trække ud
 • C2E

weber flydeklæb er en cementbaseret, polymerforstærket fliseklæb til klæbning af fliser på gulve.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber flydeklæb er en cementbaseret og polymerforstærket flydende fliseklæb til rationel klæbning af fliser på gulve. Klasse C2E, det vil sige forlænget åbningstid i henhold til EN 12004. Har særdeles god vedhæft-ning mod fliser med lav vandabsorption, fx granitkeramik. Med sin høje trykstyrke kombineret med, at 100 % dækning under fliserne lettere opnås, er weber flydeklæb meget velegnet til fliselægning på gulve, som er udsat for intens trafik eller rullende belastninger. Dette produkt erstatter behovet for dobbeltklæbning/smøremetoden på fliser op til 900 cm2 (30 x 30 cm).

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

Fuldt belastbar Min. 7 dage
Tilsætningsstoffer  Polymer, bindetidsregulator
Åbningstid  30 min. (EN 1346)
Min. tykkelse  Ca. 4 mm
Maks. tykkelse  15 mm
Anvendelsesområde  Indendørs og udendørs
Vandbehov  0,23-0,25 l vand pr. kg pulver (4,65 l pr. 20 kg sæk)
Trykstyrke, 28 dage 20 MPa
Trækstyrke  > 1 MPa (EN 1348)
Bindemidler  Portlandcement, aluminatcement
Ballast  Naturligt sand
Fibre Nej
Begynder at hærde Efter ca. 3 timer
Anvendelsestid  Efter ca. 2 timer
Fugtningsevne  < 10 min. 100 % < % 20 min. 80-100 % (EN 1347)
Frostmodstand  Ja (EN 1348)

Forbrug

20 kg sæk rækker til:

Tandspartelstørrelse Materialeforbrug
 8 x 8 mm Ca. 5,5 kg/m2
10 x 10 mm Ca. 7,0 kg/m2
13 x 20 mm Ca. 10,0 kg/m2
19 x 20 mm  Ca. 15,0 kg/m2

Tørretid

Gang- og fugebar efter ca. 24 timer.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 20 kg sæk

Varenr.:

 • 2206112

DB-nr.:

 • 1670640

Opbevaring

Holdbarhed ved tør og kølig opbevaring i uåbnet, original emballage: Ca. 12 måneder fra produktionsdatoen.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber flydeklæb kan med fordel benyttes ved krav om lang åbningstid. Anvendes til klæbning af alle typer keramiske fliser til gulve, både absorberende og ikke-vandabsorberende i våde og tørre rum. Passer også til ”kunstige” fliser, fx terrazzo. Bør ikke anvendes til fliser, som er følsomme over for farvegennemtrængning, og til plader med et reaktivt indhold af kisel, hvor risikoen for alkalikiselreaktioner er stor. Til sådanne fliser bruges weber universal fliseklæb, let. Udmærket i kombination med gulvvarme. Overflader kan afrettes i tynde lag op til 10 mm med weber flydeklæb, inden fliselægning udføres.

Forarbejde

Overfladen skal være plan. Ujævnheder op til 10 mm afrettes med weber flydeklæb eller alternativt med det rigtige Weber-gulvafretningsprodukt. Letbeton afrettes med weber.floor 4320 FibreFlow Rapid i tykkelse 6-20 mm. Stærkt sugende overflader forkorter åbningstiden for produktet. Underlaget primes med weber.floor 4716 Primer fortyndet med 3 dele vand før påføring af fliseklæben. Underlaget skal være dokumenteret hen-sigtsmæssigt som underlag for keramiske fliser. Det bør være rent, tørt, frit for støv, olie, fedt, revner og andet, som kan påvirke vedhæftningen. Beton bør have haft gunstige hærdebetingelser. Materiale og underlag bør ikke have en lavere temperatur end + 10 °C de efterfølgende 3 dage.

Underlag

 • Beton ældre end 2 måneder med en luftfugtighed på mindre end 95 %
 • Spartlet letbeton eller Leca®
 • Webers vådrumssystem
 • Eksisterende keramik eller andre stabile, ikke-vandabsorberende underlag
 • Ekstra afstivede træbjælkelag med min. 12 mm fiberforstærket afretningsmasse eller andre stabile gulvpaneler

Blanding

weber flydeklæb blandes med 0,23-0,25 liter vand pr. kg pulver (4,65 liter pr. 20 kg sæk). Bland materialet i en 20 liters spand, som rummer en hel sæk og vandmængden. Bland med røreværk og blandestav i mindst 3 min. Lad den blandede masse stå og modne i mindst 3 minutter og rør derefter op igen i ca. 1 minut eller til en jævn masse er opnået. Vandmængden bør ikke overskrides, da for meget vand mindsker styrken.

Påføring

Træk weber flydeklæb ud på overfladen, brug den glatte side af tandspartlen. Derefter kæmmes fliseklæb-massen ud med den tandede side af spartlen. Udkæmmet fliseklæb må ikke danne ”skind”, før udlægning af fliser foretages. Kontroller fliseklæben nu og da med fingrene. Tryk fliserne fast i fliseklæben, således at der er fuld dækning under fliserne. En 100 % dækning under keramiske fliser er specielt vigtig, hvis fliserne udsættes for intensiv trafik eller rullende belastninger. Løft fliserne op fra tid til anden og kontroller dækningen. weber flydeklæb erstatter som regel dobbeltklæbning/smøremetoden.

Bemærkninger

 • Ikke hærdede klæbemiddelrester på værktøj kan fjernes med vand. Hærdet klæbemiddel skal fjernes mekanisk.
 • Fliseklæb, som er begyndt at hærde i blandespanden, må ikke blandes med mere vand
 • Læs produktblade og anvisninger før arbejdet påbegyndes
 • Alle angivne tider er baseret på tørreforholdet + 20 °C og < 65 % relativ fugtighed
 • På sugende underlag og ved højere temperatur forkortes åbningstiden
 • Ved lavere temperatur og højere fugtighed kan tørretiden forlænges
 • Den udførende skal kunne dokumentere, at aktuelt produktblad er blevet fulgt

EHS

EHS

Miljødeklaration

 • PR-nr.: 2334259
 • Kodenr.: 00-4
 • Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk

Miljøanvisninger

 • Sække: Tomme sække kan bortskaffes som restaffald
 • Rester (pulver): Opbevares tørt til senere brug
 • Som alternativ kan det hærdede produkt anvendes/leveres som fyldmasse