INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber universal fliseklæb

DB-nr. 1670635

weber universal fliseklæb
weber universal fliseklæb

Produktegenskaber

 • Let
 • Fleksibel
 • Støvreduceret
 • Lavt forbrug
 • C2TE S1

weber universal fliseklæb er et hvid-cementbaseret, støvreduceret, fleksibelt fliseklæbprodukt til alle typer keramiske fliser.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber universal fliseklæb er en ny generation af hvid-cementbaserede, støvreducerede, fleksible letvægts-fliseklæbprodukter. Klasse C2TE S1 i henhold til EN 12004. Risikoen for uønskede udfældninger og reaktioner er mindre end ved traditionelle fliseklæbprodukter.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

Påføringstemperatur + 10-25 °C
Fugebar efter Ca. 1 dag
Fuldt belastbar efter Mindst 7 dage
Tilsætningsstof Polymer
Åbningstid Ca. 20 min. (EN 1346)
Maks. tykkelse 6 mm ved 100 % dækning
Anvendelsesområde Udendørs brug: Ja. Indendørs brug: Ja
Vandmængde Ca. 0,36-0,38 l vand pr. kg pulver, ca. 4,3-4,5 l pr. 12 kg sæk
Trækstyrke  > 1 MPa (EN 1348), 28 dage 1,5-1,8 MPa (EN 1348)
Bindemidler Portlandcement, specialcement
Ballast Naturligt sand, dolomit, lette fyldstoffer
Anvendelsestid Ca. 3 timer
Våd volumenvægt Ca. 1500 kg/m³
Vandtæt Nej
Fugtningsevne På 10 min. 80-100 %, på 20 min. > 65 % (EN 1347)
Deformationsklasse 3 SP-metode i 1910, udgave 4
Frostmodstand Ja (EN 1348)
Glidemodstand 0,100,20 mm (EN1308)

Forbrug

Tandspartelstørrelse Materialeforbrug
4 mm Ca. 1,2 kg/m2
6 mm Ca. 1,8 kg/m2
8 mm Ca. 2,3 kg/m2
10 mm  Ca. 2,8 kg/m2

 

Tørretid

Åbningstid udkæmmet: 20 min., anvendelsestid: 3 timer.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • Kompakt 12 kg sæk

Varenr.:

 • 2126115

DB-nr.:

 • 1670635

Opbevaring

Holdbarhed ved tør og kølig opbevaring i uåbnet, original emballage: Ca. 12 måneder fra produktionsdatoen.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber universal fliseklæb anvendes til opsætning og lægning af alle typer keramiske fliser, både vand-absorberende og ikke-vandabsorberende, i våde og tørre rum. Passer også til mosaikfliser og ”kunstige” fliser såsom terrazzo samt transparente fliser såsom glasmosaik og glasfliser. Kan desuden anvendes til opklæbning af murstensskaller/teglskaller på underlag af beton, puds og murværk. Produktet fungerer glimrende i kombination med gulvvarme. Fungerer både indvendig og udvendig.

Forarbejde

Overfladen skal være plan. Ujævnheder op til 10 mm afrettes med weber flydeklæb eller alternativt med det rigtige Weber-gulvafretningsprodukt. Letbeton afrettes med weber.floor 4320 FibreFlow Rapid i tykkelse 6-20 mm. Stærkt sugende overflader forkorter åbningstiden for produktet. Underlaget primes med weber.floor 4716 Primer fortyndet med 3 dele vand før påføring af fliseklæben. Underlaget skal være dokumenteret hen-sigtsmæssigt som underlag for keramiske fliser. Det bør være rent, tørt, frit for støv, olie, fedt, revner og andet, som kan påvirke vedhæftningen. Beton bør have haft gunstige hærdebetingelser. Materiale og underlag bør ikke have en lavere temperatur end + 10 °C de efterfølgende 3 dage. Hvis produktet anvendes udendørs, anbefales det ikke at anvende primer, men at forvande underlaget. Underlaget skal først være rengjort. Underlaget må ikke have en vandfilm ved klæbning.

Underlag

 • Beton ældre end 2 måneder med en luftfugtighed på mindre end 95 %
 • Spartlet letbeton eller Leca®
 • Ekstra afstivede træbjælkelag med min. 12 mm fiberforstærket afretningsmasse
 • Webers vådrumssystem
 • Eksisterende keramik eller andre stabile, ikke-vandabsorberende underlag
 • Gipsplader og andre stabile vådrumsplader og underlag af keramiske fliser

Blanding

weber universal fliseklæb, let blandes med 0,36-0,38 liter vand pr. kg pulver (4,3-4,5 liter pr. 12 kg sæk). Bland med røreværk og blandestav i mindst 3 min. Lad den blandede masse stå og modne i mindst 3 minutter og rør derefter op igen i ca. 1 minut eller til en jævn masse er opnået. Vandmængden bør ikke overskrides, da for meget vand mindsker styrken.

Påføring

Træk weber universal fliseklæb ud på overfladen, brug den glatte side af tandspartlen. Derefter kæmmes massen ud med den tandede side af spartlen. Udkæmmet fliseklæb må ikke danne ”skind”, før fliserne udlægges/opsættes. Kontroller nu og da med fingrene at fliseklæben stadig er klæbrig. Tryk og vrid fliserne fast i fliseklæben, således at der er fuld dækning under fliserne. En 100 % dækning under keramiske fliser er specielt vigtig ved fliselægning på gulve. Løft fliserne op fra tid til anden og kontroller dækningen.

Ved anvendelse til opklæbning af murstensskaller/teglskaller, se nærmere info under Isolerende facadeisolering.

Bemærkninger

 • Værktøj rengøres i vand, inden massen er stivnet
 • Fliseklæb, som er begyndt at hærde i blandespanden, må ikke blandes med mere vand
 • Læs produktblade og anvisninger før arbejdet påbegyndes
 • Alle angivne tider er baseret på tørreforholdet + 20 °C og < 65 % relativ fugtighed
 • På sugende underlag og ved højere temperatur forkortes åbningstiden
 • Ved lavere temperatur og højere fugtighed kan tørretiden forlænges
 • Den udførende skal kunne dokumentere, at aktuelt produktblad er blevet fulgt. Se www.weber.dk

EHS

EHS

Miljødeklaration

 • PR-nr.: 2297486
 • Kodenr.: 00-4
 • Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk

Miljøanvisninger

 • Sække: Tomme sække kan bortskaffes som restaffald
 • Rester (pulver): Opbevares tørt til senere brug
 • Som alternativ kan det hærdede produkt anvendes/leveres som fyldmasse