INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 610 multi DR

DB-nr. 1826924/1845471

weber.set 610 multi DR
weber.set 610 multi DR

Produktegenskaber

 • Fleksibel fliseklæber
 • Anvendes til opsætning af alle typer keramik
 • C2 TE
 • Støvreduceret

weber.set 610 multi DR er en fleksibel fliseklæber – cementbaseret og plastforstærket.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.set 610 multi DR er en cementbaseret og plastforstærket, fleksibel fliseklæber. Produktet er CE-mærket C2TE iht. EN 12004. Systemprodukt til Webers vådrumssystem.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 • Påføringstemperatur: + 10 til + 25 °C
 • Tørretid: Åbningstid: 20 min., anvendelsestid: 3 timer, klar til gangtrafik/fugning: efter ca. 1 døgn, fuldt belastbar: efter mindst 7 døgn
 • Additiver: Polymer, konsistensgiver
 • Åbningstid: Ca. 20 min. (EN 1346)
 • Maks. tykkelse: 5 mm færdigt fliseklæblag
 • Vandbehov: Ca. 0,28-0,29 l vand pr. kg pulver, ca. 5,6-5,8 l pr. 20 kg sæk, ca. 1,4-1,45 l pr. 5 kg karton, ca. 1 l vand til 3 l pulver
 • Trækvedhæftningsstyrke: > 1 MPa, 28 døgn 1,5-1,8 MPa (EN 1348)
 • Bindemiddel: Portlandcement
 • Ballast: Natursand, dolomit
 • Anvendelsestid: Ca. 3 timer
 • Våd volumenvægt: Ca. 1500 kg/m³
 • Vandtæt: Nej
 • Fugtevne: Ved 10 min.: 80-100 %, ved 20 min.: > 65 % (EN 1347)
 • Deformationsklasse: 3
 • Frostbestandighed: Ja (EN 1348)
 • Glidemodstand: 0,10-0,20 mm (EN 1308)

Forbrug

 • Tandspartelstørrelse 4 mm: ca. 1,8 kg/m2
 • Tandspartelstørrelse 6 mm: ca. 2,7 kg/m2
 • Tandspartelstørrelse 8 mm: ca. 3,6 kg/m2
 • Tandspartelstørrelse 10 mm: ca. 4,5 kg/m2

Tørretid

   
Åbningstid 20 minutter
Anvendelsestid 3 timer
Klar til gangtrafik/fugning Efter ca. 1 døgn
Fuldt belastbar Efter mindst 7 døgn i privat eller tørt offentligt miljø
Efter mindst 21 døgn udendørs eller i vådt offentligt miljø

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 5 kg pose
 • 20 kg sæk

Varenr.

 • 2056105
 • 2206105

DB-nr.

 • 1826924
 • 1845471

Opbevaring

1 år. Gælder uåbnet emballage i tørre og kølige omgivelser

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.set 610 multi DR anvendes til opsætning og udlægning af alle typer keramik, både sugende og ikke-sugende i både våde og tørre rum. Anvendes også til mosaik, hårdtbrændte (stentøjs)fliser betegnet porcellanato- eller granito-fliser. Bør ikke anvendes til fliser, som er følsomme over for farvegennemslag, eller fliser med et reaktivt indhold af kisel, hvor risikoen for alkalikiselreaktioner er stor. Ved risiko for ovenstående anvendes werber.universal fliseklæb, hvid, som er en hvid lavalkalisk fliseklæb.
Til underlag af beton, som er ældre end 2 måneder og har en relativ fugtighed under 95 %, letbeton, Leca® eller murværk pudset/spartlet med cementbaseret puds, godkendt gipspuds eller mineralsk bundet spartelmasse. Også til formstabile vådrumsplader, Weber-vådrumssystem, eksisterende keramik, stål eller andre formstabile, ikke-sugende underlag.
Anvendes både indendørs og udendørs.
Anvendes sammen med elektrisk og vandbåret gulvvarme. Endvidere egnet til facader op til 5 m højde. 

Forberedelse

Underlaget skal være dokumenterat egnet/beregnet som underlag for keramiske fliser. Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner, buler, olier, fedtstoffer eller andet, som kan hindre vedhæftningen. Underlaget skal opfylde de relevante tolerancekrav og være udført i overensstemmelse med god praksis i branchen. Beton skal have haft gunstige hærdebetingelser under ældningen, dvs. et udtørringsklima på + 20 °C og < 65 % relativ luftfugtighed. Temperaturen i materiale og underlag må under påføringen og i de følgende 3 døgn ikke komme under + 10 °C. Ved opsætning på kraftigt sugende underlag primes dette med Floor 4716 Primer fortyndet i henhold til aktuelt produktblad. Eksisterende keramik eller andre ikke-sugende underlag i tørre rum primes med weber.prim 803.

Ved udendørs anvendelse må underlaget ikke primes med weber.floor 4716 Primer. Underlaget bør i stedet efter behov forvandes til let fugtig tilstand, dog uden forekomst af frit vand.

Underlag

 • Beton ældre end 2 måneder
 • Puds
 • Spartelmasse
 • Vådrumsplader
 • Webers vådrumssystem
 • Eksisterende sten eller keramik
 • Stål

Blanding

Bland weber.set 610 multi DR med ca. 0,28-0,29 l vand pr. kg pulver, ca. 5,6-5,8 l pr. 20 kg sæk. Bland med røreværk og egnet blandestav i mindst 3 minutter. Lad den blandede hæftemasse stå og modne i mindst 3 minutter. Omrør derefter igen i ca. 1 minut eller indtil en smidig konsistens er opnået. Vandmængden må ikke overskrides, da for meget vand forringer styrken.

Påføring

Træk weber.set 610 multi DR ud på underlaget med tandspartelens glatte side. Påfør straks yderligere fliseklæb på samme overflade med den tandede side. Fliseklæben skal være klæbrig, når fliserne monteres. Kontroller nu og da med fingerspidserne at fliseklæben klistrer mod fingrene, så fliseklæbens åbningstid ikke overskrides. Tryk fliserne godt fast med en vridende bevægelse for at opnå fuld fliseklæbfyldning under fliserne. Påfør altid som minimum den mængde fliseklæb, som kræves for at dække hele flisens bagside. En fliseklæbfyldning på 100 % er specielt vigtig ved udlægning af keramiske fliser på gulve, i fugtige miljøer og ved udendørs fliselægning. Løft fliserne op af og til for at kontrollere fliseklæbfyldningen og sikre at flisernes bagside er tilstrækkelig våde.

Bemærkninger

 • Værktøj rengøres med vand, mens produktet er uhærdet
 • Fliseklæb, som er begyndt at stivne i spanden, må ikke blandes med yderligere vand
 • Læs produktdatablad og anvisninger inden arbejdet påbegyndes
 • Alle de angivne tider forudsætter et tørreklima på + 20 °C og < 65 % relativ luftfugtighed
 • Ved sugende underlag, højere temperatur eller træk forkortes åbningstiden. Ved lavere temperatur eller højere fugtighed forlænges tørretiderne
 • Fugtbelastning af konstruktionen må ikke forekomme, før denne er fuldt belastbar
 • På underlag uden sugeevne, ved tykke lag eller ved udlægning af store fliser og små fuger forlænges tørretiderne
 • Det anbefales, at man - inden fliseklæberen anvendes til udlægning af natursten – udfører en prøvelægning for at undersøge foreneligheden med den aktuelle flise- eller klinketype
 • Ved udendørs anvendelse må flisebeklædte flader ikke tøsaltes
 • Brugeren skal kunne dokumentere, at det aktuelle produktdatablad er blevet fulgt, se www.weber.dk

EHS

EHS

Miljøanvisninger
Emballage
Tomme sække kan forbrændes.

Restprodukter
Pulverform: Opbevares tørt for senere anvendelse eller blandes til vådt produkt. Vådt produkt: Lad hærde til fyldemasse.
Hærdet produkt: Anvendes som fyldemasse. 

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25