INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.xerm 855

Deitermann KM Flex Plus (DB-nr. 1259426)

weber.xerm 855
weber.xerm 855

Produktegenskaber

 • Fleksibel fliseklæb med stor rækkeevne
 • C2 TE/S1
 • Lavt forbrug
 • Lang åbentid

weber.xerm 855 anvendes ind- og udvendigt til klæbning af keramiske væg- og gulvfliser, mosaik, granitkeramik, spaltfliser, glasmosaik (se under Bemærk), håndformede sten, teglfliser, isolerings-, glasfiber- og hårde skumplader samt naturstensarter, som ikke misfarves, og på beton.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Weber.xerm 855 er en fleksibel fliseklæb med høj kunststofandel og stor rækkeevne, alsidig i brug, let at bearbejde. Weber.xerm 855 har nogle særlige fordele. Det er baseret på Deitermann-hybridteknologi, har stor rækkeevne og stor fladeydelse ved lavt forbrug, meget lang klæbeåben tid, stor standfasthed og vedhæftning samt optimalt underlag i floating-metoden uden fluidbed-tilbøjelighed. Desuden er produktet ideelt til store formater, til ujævne underlag (kan i små flader udlignes i indtil 10 mm), og det overgår kravene i klasse C2 TE/S1 (DIN EN 12004).

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Basis/art

 • Cement
 • Kunststof
 • Tilslagsstoffer
 • Bearbejdede fyldstoffer
 • Konsistens
 • Pulver

Opløsningsmidler

 • Ingen

Underlag

 • Murværk og beton

Farve

 • Grå

Lagtykkelse

 • Fra 3 til 10 mm

Blandingsforhold vægtmæssigt

 • 0,4 liter vand pr. kg pulver
  (standfast)
 • 0,46 liter vand pr. kg pulver
  (plastisk/optimalt underlag)
 • Delmængder, ca. 1 del vand og 2 dele pulver

Påføringsmåde

 • Stålbræt og tandspartel

Luft- og emnetemperatur ved bearbejdning

 • Fra + 5 °C til + 30 °C

Bearbejdningstid ved 20 °C

 • Ca. 3 timer

Forbrug

 • En 20 kg sæk rækker ved 4 mm tandspartel til ca. 18 m²

Vægtfylde

 • Ca. 1,22 kg/liter

Rengøring

 • Vand i våd tilstand

Opbevaring

 • Tørt og frostfrit, kan da opbevares i maks. 9 måneder i uåbnet emballage

Forbrug

En 20 kg sæk rækker ved 4 mm tandspartel til ca. 18 m².

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 20 kg sække

DB-nr.: 1259426

Udførelse

Anvendelsesområde

Weber.xerm 855 anvendes ind- og udvendigt til klæbning af keramiske væg- og gulvfliser, mosaik, granitkeramik, spaltfliser, glasmosaik (se under Bemærk), håndformede sten, teglfliser, isolerings-, glasfiber- og hårde skumplader samt naturstensarter, som ikke misfarves, og på beton. Produktet kan ligeledes anvendes på puds, slidlag, til slidlag med gulvvarme, anhydritslidlag, støbeasfalt indvendigt, murværk, klinker, fliseelementer, fibergips-, gipsbygge-, gipskartonplader og letbeton efter normal teknik. Ligeledes er weber.xerm 855 især egnet til hårdtbrændte fliser og til klæbning af flise på flise indvendigt, til vådområder og områder under konstant vandtryk samt til underlag, der er udsat for små spændinger eller lettere svingninger.

Forberedelse

Underlaget skal være fast, bæredygtigt, formstabilt og frit for støv, smuds, olie, fedt og løse dele. Som egnet olie- og fedtopløser anbefaler vi weber.sys 894 (Adexin FL). Fedt, voks eller rester af plejemidler på de gamle keramiske belægninger skal fjernes fuldstændigt. Fliser og klinker med hulrum skal fjernes, og udbrudsstederne skal lukkes med en egnet mørtel, f.eks. weber.plan 819 (Deitermann AM) eller weber.plan 818. Ujævne underlag kan udlignes i små flader indtil 10 mm lagtykkelse med weber.xerm 855. Bløde underlag som f.eks. støbeasfalt er ikke egnet til udlignende spartlinger med weber.xerm 855.Til udjævning af store flader indendørs anbefaler vi vores fleksible Weber Floor-produkter. Til udjævning i vægområde anbefaler vi weber.plan 819 (Deitermann AM) Udligningsmørtel. Kriderende lag som faste lak- og dispersionslag fjernes mekanisk og primes derefter med weber.prim 801 (Eurolan TG 2). Gipskartonplader, gipspuds, (oprevne, ru overflader) og stærkt sugende cementslidlag primes ligeledes med weber.prim 801 (Eurolan TG 2). Gipsbrædder rives op til ru tilstand og primes. Anhydritslidlag (i tilstrækkelig tør tilstand) slibes og primes med weber.prim 801 (Eurolan TG 2). Gamle eller snavsede støbeasfaltunderlag rives op mekanisk og primes med
weber.prim 803 (Eurolan TG 5). Nye støbeasfaltunderlag (indvendigt), som ikke er strøet med kvartssand, primes med weber. prim 803 (Eurolan TG 5).Priming har til opgave at binde støvet i overfladen samt mindske sugeevnen i underlaget med risiko for hurtigere skindannelse på fliseklæbens overflade og sidst men ikke mindst at give cementen i fliseklæben de bedste betingelser for at hærde og opnå højest mulig styrke og vedhæftning.

Blanding

weber.xerm 855 blandes i en ren spand og røres ud i koldt vand, til en klumpfri konsistens er opnået. Efter en trækketid på ca. 3 minutter omrøres igen. Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes i løbet af ca. 3 timer.

Påføring

Til klæbning af kunststensplader og sensible natursten som f.eks. krystallinsk marmor efter normal teknik skal man bruge weber.xerm 864 F (Deitermann KM Flex + Fix hvid).

Ved klæbning af fliser og klinker på gamle, keramiske belægninger indvendigt uden konstant vandtryk på gulvflader med let og moderat mekanisk belastning (f.eks. boligområde, badeværelse osv.) er det ikke nødvendigt med et klæbelag. På vægflader i boligområdet skal udføres en skrabespartling. Ved højere mekanisk belastning indvendigt uden konstant vandbelastning (f.eks. salthaller, offentlige bygninger) primes gamle, keramiske belægninger med weber.prim 803 (Eurolan TG 5). Ved anvendelse på de ovennævnte underlag i fugtige og våde rum skal der tillige udføres en tætning i direkte forbindelse med keramiske belægninger, f.eks. weber.tec 822 (Superflex 1) eller weber.tec Superflex D2 (Superflex D 2). Betonelementer og beton støbt på stedet skal være mindst 3 måneder gammel (ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed).

Til klæbning på krydsfinerplader anbefaler vi at bruge vores trindæmpende system weber.sys 831 og weber. 843 F (Montapaneel SDS og Plastikol F1). Klæbemørtlen trækkes af og kæmmes med en egnet tandspartel. Tryk og vrid flisen i det våde mørtellag, inden skindannelsen begynder. Mørtelrester fjernes med en våd svamp. Til klæbning af keramiske belægninger på letbetonunderlag anbefaler vi vores plastisk deformerbare 1-komponent pulverdispersionsklæber weber.xerm 844 (Plastikol F 2).

Gennemtøringstid/belastbar
weber.set 855 har en klæbeåben tid på over 30 minutter (afhængigt af temperatur- og byggeplads kan den klæbeåbne tid blive kortere). Kontroller derfor med fingeren den påkæmmede mørtels klæbeevne. Mørtlen er gangbar og fugeklar efter 12 timer og fuldt belastbar efter 7 dage. Oplysninger om, hvornår mørtlen er gangbar, fugeklar og belastbar, gælder ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed.

Fugning
Fugning er mulig efter 12 timer ved 20 °C. Klæbning af flise på flise mulig efter 24-48 timer afhængigt af temperatur. Fugemasse: weber. fug 870, weber.fug 875 (Cerinol F 6, Deitermann KF) eller weber.fug 875 F, weber.fug 872 og weber.fug 877 (KF Fix, Cerinol F 20 og Cerinol Flex).

Dilatations- og feltafgrænsningsfuger udføres med langtidselastiske fugetætningsmasser weber.fug 880 (Plastikol FDS) eller weber.fug 881 (Plastikol FDN).

Rengøring

Arbejdsredskaber rengøres med vand straks efter brugen.

Bemærkninger

Ved anvendelse af gennemskinnelig glasmosaik kan der selv ved professionel klæbning forekomme misfarvninger. Det store antal naturstenplader, der udbydes i handelen, tillader ikke en tilstrækkelig vurdering af den generelle anvendelse. I tvivlstilfælde lav forforsøg, før arbejdet påbegyndes.Vær opmærksom på foranstaltninger vedr. beskyttelse mod uheld og beskyttelse af helbredet, som fremgår af sikkerhedsdatabladet og mærkningen.Oplysninger fra vores medarbejdere, som går ud over rammerne for dette datablad, kræver skriftlig tilladelse. Vi forbeholder os retten til tekniske ændringer, som repræsenterer et teknisk fremskridt.Alle patentrettigheder såvel som eksisterende love og regulativer, hvad angår ulykke- og helbredsbeskyttelse, påhviler udelukkende brugeren af vores produkter.En fliseklæbfyldning på 100 % er vigtig ved udlægning af keramiske fliser udendørs samt overflader, der senere kan komme under vand og i fugtige miljøer generelt. Fliseklæbsfyldning på 100 % udføres altid ved bagsmøring af klinken, således at der både er fliseklæb på klinkens bagside samt på overfladen, hvor klinken skal monteres. Løft/tag jævnligt klinkerne af for at kontrollere, at fliseklæbfyldningen er 100 % udfyldt, og at der ikke er nogen hulrum mellem klinkebagside og væg- eller gulvoverflade, som senere kan fyldes med vand - med deraf følgende risiko for frostsprængninger (hvis udendørs), hvilket vil medføre løse klinker.Ved udvendige flise- og klinkearbejder anbefaler vi, at der, inden klinkerne monteres, udlægges en egnet vandtæt membran, som vil forhindre misfarvninger i fugen forårsaget af kalk fra det underliggende pudslag/betonen.

EHS

EHS

Miljødeklaration
PR-nr.: Under anmeldelse
Kodenr.: 00-4 (1993)
Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25