INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rapid grout

weber rapid grout
weber rapid grout

Produktegenskaber

  • Klasse CG2WA
  • Fugebredde 2-20 mm
  • Hurtighærdende, klar til fodtrafik efter ca. 4 timer
  • Høj styrke
  • Lav vandabsorption
  • 14 nuancer

Cementbaseret flisefuge til fugning af gulve på indendørs og udendørs arealer.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

 

Forbrug  0,5-2,0 kg/m² afhængigt af bredden på fugerne, størrelsen af fliserne og tykkelsen.
Anbefalet lagtykkelse  Fugebredde: 2-20 mm
Anbefalet vandforbrug  20-23 % (ca. 0,20-0,23 l/kg)
Anvendelsestemperatur  Under fugning og 2 dage efter skal temperaturen i underlag, fuger og omgivelser være over + 10 °C
Pot life (åbentid)  Ca. 30 minutter efter tilsætning af vand 
Hærdetid før fuldbelastning 

Ca. 48 timer (+ 23 °C, RF 50 %) 

Bindemiddel  Cement
Tilslag  Kalk, maks. kornstørrelse 0,6 mm
Trykstyrke efter 28 dage  ≥ 15 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Bøjningsstyrke efter 28 dage ≥ 2,5 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Svind efter 28 dage  ≤ 3 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vandabsorption  ≤ 2 g (30 min.), ≤ 5 g (240 min.) (SFS-EN 12808-5)
Farver 
 

13 Silver grey, 15 Concrete, 16 Grey, 17 Medium grey, 18 Dark grey, 19 Anthracite, 20 Graphite, 33 Tan, 34 Nougat, 35 Khaki, 36 Mocca, 37 Chocolate, 39 Brick, 40 Mahogany

Holdbarhed  Ca. 24 måneder fra fremstillingsdato (tørt i uåbnet emballage) 
Produktcertificater  MVV

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Anden dokumentation

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

3 kg plastikpose (varenr. 5200840483-96), 15 kg plastiksæk (varenr. 5200840497-510).

Udførelse

Anvendelsesområde

weber special silicone anvendes til fugning af glasagtige og svagt sugende fliser/klinker såsom porcellanato og egnede naturstensfliser på indendørs og udendørs arealer.

Blanding

Bland pulveret i rent vand ved højst  +30 °C vand. Bland massen med et røreværk med blandestav, til massen er homogen og klumpfri. Mørke farver/nuancer kan kræve en længere blandingstid. Lad massen hvile i ca. 2 minutter, rør så let igen.

Arbejdsbeskrivelse

Det korrekte tidspunkt til fugning afhænger af den anvendte klæber og klimaforholdene. Fugerne skal være rene, og klæbemørtelen må ikke være over midten af fugedybten. For at lette rengøringen af uglaserede fliser/klinker fugtes med en fugtig svamp før fugning.

weber rapid grout. Fugemassen påføres med en gummispatel diagonalt på tværs af fliserne, mens du trykker for at fylde fugerne. Den overskydende fugemasse på fliserne skal fjernes. Flisen rengøres med en fugtig svamp, efter at fugemassen er tørret nok, så der ikke fjernes materiale fra fugerne ved rengøring. Rengøringstidspunktet afhænger af temperatur, fugtighed og flisens absorptionsevne. Samtidig kan fugerne formes ved hjælp af for eksempel en rund træpind. Flisen rengøres derefter igen, hvis det er nødvendigt. Skummet, der dannes på fugerne, fjernes ved langsomt at trække svampen over fliserne.

Fjern overskydende materiale forsigtigt fra fugerne og brug så lidt vand som muligt til rengøring. Skift rengøringsvandet ofte for at reducere dannelsen af skum. Når fugtigheden er fordampet fra overfladen af fliserne, udføres slutrengøring af fliseoverfladen og fugerne ved anvendelse af en tør bomuldsklud eller flisetwist. For at sikre god hærdning fugtes fugerne 1-3 gange i de første dage. Gulvvarme skal være slukket ca. 1 døgn før fugning og kan tændes gradvist igen en uge efter fugning. Gulvet er klar til gangtrafik ca. 4 timer efter fugning.

Dilatationsfuger:
Dilatationsfuger i større fliser placeres efter rådgiverens anvisninger. Dilatationsfuger til fliser udføres ved brug af weber neutral / speciel silikone, der påføres i overgange mellem gulv og væg, i hjørner, og når der er skift i materialet, som er anvendt underlaget. Desuden i områder, hvor der er risiko for indtrængning i det underliggende lag.

Bemærkninger

Praktiske råd
Det bedste resultat opnås ved at bruge den anbefalede mængde vand og starte rengøringen af fliserne, når fugerne er tilstrækkelig tørre. Ved for tidlig rengøring af fugerne bliver fugerne misfarvede og ujævne. Undgå overdreven brug af vand ved rengøring, da dette vil svække fugernes styrke og gå ud over ensartetheden. Anvendes der varmt vand til blanding, reduceres anvendelsestiden for produktet.

Bemærk venligst!
Ikke egnet til brug i svømmebassiner eller i områder, som påvirkes stærkt af vand og rengøring. I disse tilfælde skal der bruges en epoxybaseret fugemasse. Fugefarver er omtrentlige. Den endelige farve påvirkes af forholdene, underlaget og anvendt vandmængde til rengøring. Et testområde til fugning kan anbefales.