INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 1

DB-nr. 1671152/5973404

weber.tec 1
weber.tec 1

Produktegenskaber

  • På vådrumsgips, kalciumsilikat og konstruktionskrydsfiner.

weber.tec 1 er en primer, som indgår i vådrumssystemet weber.tec 822.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.tec 1 er et systemprodukt, som indgår i weber.tec 822-vådrumssystemet.

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Forbrug

0,15 kg/m2 for at opnå en dampgennemtrængelighedsmodstand > 250.000 s/m.

Til MK-godkendelse: 0,25 kg/m2 for at opnå en dampgennemtrængelighedsmodstand > 1.000.000 s/m.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

  • 1 l plastdunk
  • 5 l plastdunk

Varenr.:

  • 2015508
  • 2055508

DB-nr.:

  • 1671152
  • 5973404

Tørt og frostfrit. Holbarhed i ubrudt emballage min. 12 måneder.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.tec 1 anvendes som primer til weber.tec 822 på vådrumsgips, kalciumsilikat og konstruktionskrydsfiner.

Forberedelse

Underlaget skal være dokumenteret lovligt og egnet som underlag til keramiske fliser/klinker. Underlaget skal opfylde det til enhver tid gældende tolerancekrav angivet i det til enhver tid gældende lovgrundlag herfor – samt være udført i henhold til god branchepraksis. Underlaget skal være rent, tørt, jævnt samt fri for revner og andet, som kan indvirke negativt på vedhæftningen. Den relative fugtighed i underlaget må ikke overstige 85 % (altså byggefugt og ikke tilført fugt).

Ved gulvvarme i betonbjælkelag (nyudlagt) skal varmen være tændt mindst 1 måned før påføring af primeren og vådrumsmembranen. Inden påføring påbegyndes, skal gulvvarmen skrues ned, så gulvtemperaturen ikke overstiger 20 °C.

Produktet skal omrøres før anvendelse.

Underlag

Beton ældre end to måneder, gasbeton, Leca® eller pudset murværk samt gips, træ og kalciumsilikatplader.

Blanding

weber.tec 1 anvendes koncentreret.

Påføring

Gennemrør produktet inden anvendelse. Derefter påføres weber.tec 1 med rulle eller pensel i henhold til aktuel monteringsanvisning for weber.tec 822.

Bemærkninger

Læs altid vores produktblade samt emballagetekster grundigt igennem inden brug af produktet.

Brugeren skal kunne dokumentere, at det aktuelle produktblad er fulgt under arbejdets udførelse. Tætningsarbejde skal altid udføres i henhold til gældende branchepraksis. Angivne tørre- og hærdetider gælder ved + 20 °C og 50 % rumfugtighed. Ved lavere temperatur og/eller højere rumfugtighed forlænges tiderne.

EHS

EHS

Miljødeklaration
PR-nr.: Kræves ikke
Kodenr.: 00-1 (1993)
Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25