INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 944

Eurolan FK Inject 2 (DB-nr. 1456411)

weber.tec 944
weber.tec 944

Produktegenskaber

 • Til tætning af hulrum, revner i beton og murværk
 • Især velegnet til tætninger i fugtige og våde områder

 

weber.tec 944 egner sig til tætning af hulrum, revner i beton og murværk, vandbeholdere, svømmebassiner, renseanlæg, kajmure, fundamenter og skakter.

weber.tec 944 er især velegnet til tætninger i fugtige og våde områder.

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.tec 944 hærder ved kontakt med omgivelsernes fugtighed. Den er bestandig over for havvand, salte, benzin, olie, fedt, mange ludprodukter, syrer og andre kemikalier. Afhængigt af temperatur og fugtighed skal man ved større fyldemængder regne med en 10-dobbelt volumenforøgelse. Med weber.tec 944 får man ikke nogen forbindelser med stort kraftmoment.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Basis/art

 • Polyurethanharpiks

Konsistens

 • Flydende

Opløsningsmidler

 • Ingen

Underlag

 • Murværk og beton

Farve

 • Grågul

Påføringsmåde

 • Injektion

Luft- og emnetemperatur ved bearbejdning

 • Fra + 5 °C til + 30 °C

Temperaturbestandighed ved bearbejdning

 • Ca. 80 °C i tør tilstand
 • Ca. 70 °C i våd tilstand

Afhærdningstid

 • Ca. 2 dage

Flammepunkt

 • 200 °C

Vægtfylde

 • Ca. 1,02 kg/dm3

Opbevaring

 • Tørt og frostfrit, kan da opbevares i maks. 6 måneder i uåbnet emballage

Forbrug

Ca. 200 g pr. liter fuge- eller hulrum. Forbruget er afhængigt af opgaverne, det anbefales at arbejde i regning.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 1, 5 og 11 kg spande. Holdes lukket og lufttæt.

 Varenr.:

 • 2019258/2059260

DB-nr. (1 kg spand):

 • 1456411

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.tec 944 egner sig til tætning af hulrum, revner i beton og murværk, vandbeholdere, svømmebassiner, renseanlæg, kajmure, fundamenter og skakter. weber.tec 944 er især velegnet til tætninger i fugtige og våde områder.

Forberedelse

Underlaget skal være fugtigt, rent, og frit for olie, fedt, støv og løse dele. Udblæsning af revner med tør, oliefri trykluft skaber gode forudsætninger.

Tilsætning af accelerator
En sådan tilsætning vil være nødvendig, når der injiceres i vandområder. Acceleratoren weber.tec 944 S (Eurolan FK Inject 2 BS) er i stand til allerede ved en tilsætning på 0,5 % at fordoble reaktionshastigheden på weber.tec 944. Er afhængig af vandmængde og temperatur. Skumvolumen bliver forøget.

Acceleratoren røres ud i weber.tec 944. Tilsætningen ligger i området fra ca. 0,5-5 %. Derefter skal materialet straks bearbejdes. 

Påføring

HUSK at støvsuge, trykluftrense eller spule alle hullerne, inden du starter injektionen!Injektionsmetode
Med denne metode presses weber.tec 944 ind i revner med en egnet injektionspumpe og et tryk på 10 til 200 bar (afhængigt af konstruktionens trykstyrke). Ved injicering gå frem på følgende måde:

Betonoverfladen rengøres grundigt med stålbørste eller diamantslibeskiver på begge sider af revnen i en bredde på ca. 3-4 cm. Med passende afstande bores huller, og der sættes skrueprop elller slagprop i. Revner mellem niplerne spartles med weber.rep 766 (Plastikol Multipox K). For at forhindre injektionsmaterialet i at slippe ud skal kunststofmassen skal have lov til at tørre helt ud, inden injektionsstoffet injiceres ind. Derefter følger injektionen. Med konstant tryk flyttes til næste prop, og der injiceres igen. Senest 1-2 timer efter arbejdets afslutning skal pumpens fremførende dele rengøres omhyggeligt med weber.sys 992 (Fortynder AX).Korrekt montering og brug af forskellige nippeltyper

 • 10, 13, 17 mm nipler, almindelig til indboringer
 • Boreafstand: 50 % af betonens tykkelse målt i cm eller mm.
 • Borevinkel: Mellem 45 ° og 60 °, dvs. boringen starter ca. 3 cm fra revnen. Mål evt. med vinkelmåler.
 • Boredybde: Afhænger naturligvis af betonens tykkelse. Der skal bores ind forbi midten!
 • Montering: Fastskrues med top- eller fastnøgle.
 • Nippelhoved: Skrues først på under selve injektionen, 1 nippel ad gangen.

Bor aldrig direkte i revnen!

Delbare nipler

 • Bundnippel: F.eks. V 14 P-N. Da niplerne fremstilles i Tyskland, er bogstavbetegnelserne tyske. Oversat til dansk betyder: V = delbar, P = ventildel (bunddel), N = lavtryk.
 • Bemærk at selve lukkekuglen sidder i bunden af bundniplen!
 • Boring: Boreafstand, -vinkel og -dybde er nøjagtig den samme som for almindelige indboringsnipler.
 • Montering: Sættes ind i borehullet med fingrene.
 • Nippelhoved: Trykdel. F.eks. V 13 D. V = delbar, D = trykdel.


Ved første injektionshul: Skru trykdelen let på bunddelen (ventildelen). Tryk den let samlede nippel ind i betonen, så oversiden af bunddelen sidder ca. 2 cm under betonens overflade. Spænd nu trykdelen med en fastnøgle. Ikke for hårdt. Det er kun en tynd stålskive, som holder niplen på plads.

Når injektionsvæske pibler op i næste hul: Stands injektionen, skru trykdelen af. En ny bunddel samles let med den "gamle" trykdel. Sæt denne i næste hul på samme måde. Fortsæt på samme måde gennem alle hullerne. Trykdelen renses ind imellem. Den skal måske skiftes ud med en ny en gang imellem. Når injektionen er afsluttet sidder alle bunddele af de delbare nipler "skjult" inde i betonen. Nu kan du tilstøbe alle huller. Rengør omgivelserne. Hele injektionsarbejdet er nu færdigt.
Klæbenipler

 • Indfedt et stålsøm let med fedt. Slå et stålsøm let ind i revnen. Fortsæt hele revnen igennem med stålsømmene. Afstand mellem sømmene (klæbeniplerne) skal være 90 % af betonens tykkelse.
 • Rids bagsiden med sandpapir.
 • Spartel bagsiden med din spartelmasse.
 • Tryk klæbeniplen ind over sømmet.
 • Fortsæt til klæbeniplerne er sat på.
 • Når spartelmassen er hærdet, skal du forsegle revnen.
 • Du skal også spartle godt rundt om klæbeniplen.
 • Fjern sømmet (det kan bruges igen).
 • Start injektionen i den nederste (første) nippel ved at fastskrue selve niplen.
 • Når væske pibler ud af næste nippel, skrues en ny nippel i klæbeniplen, og injektionen fortsætter på samme måde, til du er færdig.

Hældemetoden
På vandrette flader borer man hældeåbninger i en afstand på 50-100 cm i 20-50 cm dybde. Borehullet skal være ca. 2-5 cm tykt. Steder, hvor harpiksen kan slippe væk nedad eller til siden, skal først tætnes med weber.rep 760 (Cerinol Fix). Derefter hældes weber.tec 944 ind. Hvis spejlet falder, skal man straks hælde efter.

Ved lodrette flader skal dele af revnen tætnes afsnitsvis med weber. rep 760 (Cerinol Fix), og injektionsharpiksen hældes langsomt i oven over denne tætning. For at forhindre luft i at blive lukket inde, skal harpiksen flyde ind, så luften kan slippe væk ovenud. De revner, fuger eller hulrum, der skal tætnes, skal være fugtige, eventuelt forvandes.

Rengøring

Redskaber rengøres ved en intensiv gennemspuling med weber.sys 992 (Fortynder AX). Vær opmærksom på maskinfabrikantens oplysninger vedrørende konservering.

Bemærkninger

Brug beskyttelsesbriller og -handsker ved arbejde med weber.tec 944. Spandene skal lukkes lufttæt igen, når man har fået stoffet ud.Ved håndtering og lagring skal man overholde spandens forskrifter for beskyttelse, ved indendørs brug skal man følge de gældende lokale forskrifter. Man skal overholde de forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger, som sikkerhedsdatablade og emballagens mærkning anviser mht. beskyttelse mod uheld og sundhed.Alle patentrettigheder såvel som eksisterende love og regulativer, hvad angår ulykkes- og helbredsbeskyttelse, påhviler udelukkende brugeren af vores produkter.

EHS

EHS

Miljødeklaration
PR-nr.: 293262
Kodenr.: 0-3 (1993)
Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25