INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 946

DB-nr. 1735443

weber.tec 946
weber.tec 946

Produktegenskaber

 • Bearbejdningsklar
 • Enkel og sikker at anvende
 • Danner ingen salte, som kan skade bygningen
 • Vandig pasta, som trænger ind i selv de fineste kapillarer

weber.tec 946 er en silanbaseret injektionspasta til efterfølgende horisontaltætning af murværk mod opstigende fugt

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.tec 946 er en opløsningsmiddelfri injektionspasta på silanbasis. Officiel prøveattest ifølge WTA-datablad 4-4-04. Sammensætning: Silanbasis.

Produktegenskaber

 • Også til murværk med hulrum, ingen ukontrolleret udflydning
 • Bearbejdning med fugepistol
 • Til gennemvædningsgrad op til 95 %
 • Højreaktiv pasta
 • Forarbejdningstemperatur: > 5 °C
 • Densitet: Ca. 0,9 kg/dm³
 • Konsistens: Pastaagtig
 • Maks. gennemvædningsgrad: 95 %
 • Indhold af aktivt stof: Ca. 80 %

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Påføringsværktøj

 • Fugepistol nr. 3

Farve

 • Hvid

Opbevaring

 • Tørt og frostfrit, kan da opbevares i min. 12 måneder i original, uåbnet emballage

Forbrug

Vægtykkelse i cm
2436

48

Cirkaforbrug i ml/m360540720

Rækkeevne pr. 600 ml rørfoliepose i m

Ca. 1,6

Ca. 1,1

Ca. 0,8

Forbruget kan variere afhængigt af vægopbygning, porøsitet og strukturtæthed.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • Emballage: Foliepose
  Enhed: 600 ml
  Emballage/palle: 12 stk./karton
 • Varenr.: 2089024
 • DB-nr.: 1735443
 • PR-nr.: 2328158

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.tec 946 anvendes til tværsnitstætning af murværk mod opstigende fugt. Anvendt metode er trykløs borehulsinjektion. Velegnet til alle gængse typer af murværk (herunder murværk med hulrum) med en gennemvædningsgrad på op til 95 %.

Forberedelse

 • Fjern gammel, mør puds og maling med dårlig vedhæftning indtil det bæredygtige underlag. Udkrads murværksfuger i ca. 2 cm dybde og rengør overfladen mekanisk.
 • Udskift eller udbedr ødelagt murværk. Forbered et område af underlaget, der er mindst 0,8 m større end det område, der er beskadiget af fugt.
 • Ved sammenfaldende indervægge eller hvælvingsdæk forberedes underlaget mindst 1 m større – målt fra ydervæggen.
 • Bor borehuller i en diameter på ca. 16 mm i en afstand på ca. 8-12 cm fortrinsvis horisontalt i liggefugen. Borehulsdybden svarer til vægtykkelsen minus 5 cm.
 • Såfremt borehullerne på et senere tidpunkt igen skal lukkes fuldstændig, anbefales det, at der bores i murværksfugen med hældningsvinkel på 45 °, så hullerne lettere kan fyldes med en flydende mørtel. Boringen skal foretages i hele væggens tykkelse på nær 5 cm.
 • Ved høj gennemvædningsgrad (> 75 %) anbefaler vi at bore forskudt i to rækker
 • Udblæs borehullerne med oliefri trykluft
 • Ved placering i to rækker må højdeforskydningen på 8 cm ikke overskrides

Arbejdsbeskrivelse

Injektionsmetode

 • Indsæt weber.tec 946 Foliepose i den forberedte weber.sys Håndtryksprøjte nr. 3. Skru adapteren fast på dysegevindet. Sæt de små injektionsrør fast på adapterskaftet.
 • Injektionen foregår trykløst, og der begyndes med den nederste række af borehuller. Borehullerne skal altid fyldes fuldstændig med injektionspasta fra bund af hul og ud.
 • Når injektionsmaterialet er fuldstændig opsuget, lukkes borehullerne med weber.tec 933.

Bemærkninger

 • Tørring af vægge over injektionszonen indtil udjævningsfugt kan kun finde sted, hvis der ikke foreligger tætte vægbelægninger (fjern puds og maling), og hvis tørrebetingelserne i de behandlede rum er tilstrækkelige. Træf evt. supplerende forholdsregler. Alternativt, kontakt Weber for at få mere information om vores diffusionsåbne saneringspudser.
 • Det skal sikres, at mindst en liggefuge gennembores.
 • Ved murværkstykkelser over 60 cm anbefaler vi trykinjektion med weber.tec 940.
 • Ved væghjørner anbringes borehuller fra begge sider.
 • Afhængigt af omfanget af skaden skal der træffes yderligere forholdsregler, såsom efterfølgende udvendige eller indvendige tætninger eller renoveringspudssystemer.
 • Henvisningerne i WTA-databladet ”4-4-04 Murværksinjektion” skal overholdes.
 • Produktet må ikke blandes med andre byggematerialer.
 • Ikke egnet til porebeton.

EHS

EHS

Miljødeklaration
PR-nr.: Under ansøgning
Kodenr.: 00-1
Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25