INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 915

DB-nr. 1448833

weber.tec 915
weber.tec 915

Produktegenskaber

 • til udendørs tætning af områder i kontakt med jord
 • opløsningsmiddelfri
 • til væg og gulv
 • fleksibel, revneoverbyggende

weber.tec 915 er en fleksibel, kunststofmodificeret 1-komponent tyk bitumenbelægning.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.tec 915 er en tyk bitumenbelægning med almindelig prøveattest fra byggemyndighederne.

Sammensætning
Bitumen, polystyrol.

Produktegenskaber

 • Hurtigt regnfast
 • Fleksibel, revneoverbyggende
 • Forarbejdningstemperatur: 5 °C til 35 °C luft- og objekttemperatur
 • Densitet: ca. 0,65 kg/dm³
 • Rengøring: i frisk tilstand vand, i afhærdet tilstand terpentin eller renset benzin

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Sikkerhedsdatablad 2

Ydeevnedeklaration (DoP)

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Forbrug/rækkeevne

 • Ved jordfugt: min. 4,0 l/m²

Påføringsværktøj

 • Lagtykkelsesmåler, glitteske.

Gennemtørringstid

 • Min. 3 dage.

Opbevaring

 • Tørt, køligt og frostfrit, kan da opbevares i min. 12 måneder i original, uåbnet emballage.

Forbrug

Jordfugt min. 4,0 l/m2

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Weber ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 30 l spand/16 spande pr. palle

Varenr.

 • 2309591

DB-nr.

 • 1448833

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.tec 915 anvendes til udvendig tætning af kældervægge, gulvplader, fundamenter og parkeringskælderdæk, der er i kontakt med jord. Desuden til sammenklæbning af ekstruderede, hårde skumplader af polystyrol.

Forberedelse

 • Ved stærk sol skal der etableres passende beskyttelse.
 • Klæbning af beskyttelses- og isoleringsplader og fyldning af udgravning må ikke udføres, før fuldstændig afbinding og gennemtørring har fundet sted.
 • Til tætningsbeskyttelse anbefaler vi fibertex-produkter eller isoleringsplader.
 • Ved bearbejdningen skal regelsættet i DIN 18195, del 1-10 principielt overholdes. Desuden skal retningslinjer for planlægning og udførelse af tætninger med kunststofmodificerede tykke bitumenbelægninger) og WTA-datablad vedrørende efterfølgende tætning af bygningsdele i kontakt med jord overholdes.
 • Alle nævnte egenskaber gælder ved en temperatur på + 20 °C uden træk og en relativ luftfugtighed på 70 %.
 • Produktet må ikke blandes med andre byggematerialer.
 • Anvendelsestippet ”henvisninger vedrørende tætning af bygninger med kunststofmodificerede tykke bitumenbelægninger og reaktivtætninger” skal overholdes.
 • Overhold udførelsesvejledningen for sprøjtebearbejdning.

Forberedelse af underlaget

 • Underlaget skal være frostfrit, fast, rent, tilstrækkelig tørt og fri for tjærebeg, lunker, gabende revner samt grater og øvrige urenheder.
 • Vandafvisende og vedhæftningsreducerende komponenter fjernes, kanter affases, og kele afrundes.
 • Fuger og fordybninger > 5 mm fyldningsspartles med weber.tec 933.
 • Hulkele ved gulv-/vægtilslutninger afrundes med weber.tec 933, radius 5 cm.
 • Inden den tykke belægning påføres, skal kritiske områder såsom hulkele i overgangen gulv/væg beskyttes mod fugtpåvirkning af bagsiden. Hertil anvendes den vandtætte svummemørtel weber.tec 930.

Arbejdsbeskrivelse

Priming:
weber.tec 901 (Eurolan 3 K) fortyndes med vand i forholdet 1:10. Porebeton og sandede underlag primes med weber.prim 801 (Eurolan TG 2).

Til lukning af porer, lunker og åbne stødfuger indtil 5 mm bredde udføres en fuldflade-skrabespartling med den tykke belægning. Skrabespartlingen må ikke beskadiges af den efterfølgende membranpåføring.

Membran til vandrette flader, væg:
Bearbejdning sker i mindst to påføringer. Det andet tætningslag bør påføres, så snart det første lag ikke længere vil blive beskadiget.

Membran til vandrette flader, gulv:
Ved tætninger mod jordfugtighed foregår påføringen i to arbejdsgange på gulvpladen. Når tætningslaget er gennemtørt, udlægges to lag polyetylenfolie som beskyttelses-/glidelag. Herpå påføres det svømmende slidlag. 

EHS

EHS

Miljødeklaration
PR-nr.: kræves ikke
Kodenr.: 00-1
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på www.weber.dk.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25