INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec Superflex 10

Superflex 10 (DB-nr. 5067099)

weber.tec Superflex 10
weber.tec Superflex 10

Produktegenskaber

 • Højfleksibel 2-komponent bitumen
 • Til udendørs tætning af områder i kontakt med jord
 • Som mellemlægsmembran under slidlag
 • Til væg og gulv
 • Revneoverbyggende
 • Hurtigt regnfast

weber.tec Superflex 10 er en polystyrolfyldt, højfleksibel 2-komponent tyk bitumenbelægning til sikker fugtisolering af bygninger.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.tec Superflex 10 er en 2-komponent tyk bitumenbelægning prøvet efter EN 15814.

Sammensætning:
Kunststoffer, bitumenemulsion, tilslagsmaterialer.

Produktegenskaber

 • Højfleksibel, revneoverbyggende
 • Højt tørstofindhold, ca. 90 %
 • 1,1 mm frisklagtykkelse giver et tørlag på ca. 1 mm
 • Velegnet til alle mineralske underlag, pudslag på murværk unødvendigt

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

   
Forarbejdningstemperatur 1 °C til 35 °C luft- og objekttemperatur
Densitet Ca. 0,7 kg/dm³ i den færdige blanding
Trykstyrke C2A iht. DIN EN 15814
Tørstofrest Ca. 90 vol.-%
Forarbejdningstid 1-2 timer
Rengøring I frisk tilstand vand, i afhærdet tilstand terpentin eller renset benzin
Gennemtørringstid Ca. 3 dage

Forbrug

Fugtisolering
Skrabespartling, forbrug 1-1,5 liter/m2
Jordfugt Min. 3,5 liter/m2
Ikke-trykkende vand Min. 3,5 liter/m2
Opstuvende sivevand Min. 4,5 liter/m2
Konstant vandtryk (< 3 meter vandsøjle) Min. 4,5 liter/m2
Klæbning af plader Punktklæbning: Ca. 2 liter/m2
Fuldfladeklæbning: Ca. 4 liter/m2

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

Kombibeholder a 30 l, 18 stk. pr. palle

 • DB-nr.: 5067099
 • Varenr.: 2309568

Opbevaring

Tørt, køligt og frostfrit, kan da opbevares i min. 12 måneder i original, uåbnet emballage.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.tec Superflex 10 anvendes til udvendig tætning af kældervægge, gulvplader, fundamenter og parkeringskælderdæk, der er i kontakt med jord. Desuden til tætning under slidlag som mellemlægsmembran i vådrum og på altaner og terrasser, hvor der ikke er beboelse nedenunder. Endvidere kan produktet anvendes til klæbning af ekstruderede, stive skumplader af polystyrol og isoleringsplader af mineralfibre.

Forberedelse

Forberedelse af underlaget

 • Underlaget skal være frostfrit, fast, rent, tilstrækkelig tørt og fri for tjærebeg, lunker, gabende revner samt grater og øvrige urenheder.
 • Vandafvisende og vedhæftningsreducerende komponenter fjernes, kanter affases, og kele afrundes.
 • Fuger og fordybninger > 5 mm fyldningsspartles med weber.tec 933.

Arbejdsbeskrivelse

Priming
weber.tec 901 fortyndes med vand i forholdet 1:10. Porebeton og sandede underlag primes med weber.prim 801. 

Blanding
Bitumen og pulverkomponent blandes i korrekt blandingsforhold ved hjælp af Omrører nr. 4 til en ensartet, klumpefri masse.

Skrabespartling
Til lukning af porer, lunker og åbne stødfuger indtil 5 mm bredde udføres en fuldflade-skrabespartling. Skrabespartlingen må ikke beskadiges af den efterfølgende membranpåføring.

Membran til væg
Påføring af den tykke belægning sker i mindst to påføringer. Det andet tætningslag bør påføres, så snart det første lag ikke længere vil blive beskadiget. Ved belastning med opstemmende sivevand og grundvand arbejdes weber.sys 981 (glasvæv nr. 2) ind i det friske tætningslag efter første påføring.

Membran til gulve
Ved tætninger mod jordfugtighed foregår påføringen i to arbejdsgange på gulvpladen. Når tætningslaget er gennemtørt, udlægges to lag polyetylenfolie som beskyttelses-/glidelag. Herpå påføres det svømmende slidlag. Ved bundtætning mod opstemmende sivevand eller grundvand påføres den tykke belægning på bundsikringslaget.

Bemærkninger

 • Ved opstemmende sivevand skal stålbeton opfylde EN 206 og EN 1045.
 • Ved stærk sol skal der etableres passende beskyttelse. Klæbning af beskyttelses- og isoleringsplader og fyldning af udgravning må ikke udføres, før fuldstændig afbinding og gennemtørring har fundet sted.Til beskyttelse af klæberen anbefaler vi geotekstiler eller isoleringsplader.
 • Alle nævnte egenskaber gælder ved en temperatur på + 20 °C uden træk og en relativ luftfugtighed på 70 %.
 • Produktet må ikke blandes med andre byggematerialer.

EHS

EHS

Miljødeklaration
PR-nr.: Komp. A: Kræves ikke. PR-nr.: Komp. B: 348147
Kodenr.: Komp. A: 00-1 (1993). Kodenr.: Komp. B: 00-4 (1993)
Kodenr.: Færdig blanding: 00-4 (1993)
Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25