INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec Superflex 100 S

Superflex 100 S (DB-nr. 1458181)

weber.tec Superflex 100 S
weber.tec Superflex 100 S

Produktegenskaber

 • Højfleksibel 2-komponent bitumen
 • Til sikker fugtisolering af bygninger
 • Til udendørs tætning af områder i kontakt med jord
 • Som mellemlægsmembran under slidlag
 • Til sprøjtning
 • Revneoverbyggende
 • Hurtigt regnfast
 • Til vandrette og lodrette flader

weber.tec Superflex 100 S er en højfleksibel, sprøjtbar 2-komponent bitumen til sikker fugtisolering af bygninger• til udendørs tætning af områder i kontakt med jord• som mellemlægsmembran under slidlag• ideel til store objekter• højfleksibel, revneoverbyggende• sprøjtbar, kan bearbejdes med sprøjteanlæg• til lodrette og vandrette flader

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.tec Superflex 100 S er en 2-komponent tyk, sprøjtbar bitumen prøvet efter EN 15814.

Sammensætning:
Kunststoffer, bitumenemulsion, specielle tilslagsmaterialer.

Produktegenskaber

 • Sprøjtbar, særdeles rationel bearbejdning
 • Hurtigt regnfast
 • Høj tørstofrest, ca. 85 %
 • 1,2 mm frisklagtykkelse giver et tørlag på ca. 1 mm
 • Højfleksibel, revneoverbyggende
 • Velegnet til alle mineralske underlag, pudslag på murværk unødvendigt
 • Opløsningsmiddelfrit
 • Til lodrette og vandrette flader

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

   
Forarbejdningstemperatur 3 °C til 35 °C luft- og objekttemperatur
Trykstyrke efter 28 dage C2A iht. DIN EN 15814
Densitet Ca. 1 kg/dm³ i den færdige blanding
Tørstofrest Ca. 85 vol.-%
Forarbejdningstid 1-2 timer
Rengøring I frisk tilstand vand, i afhærdet tilstand terpentin eller renset benzin
Påføringsværktøj Sprøjteapparat (Airless)
Gennemtørringstid Ca. 3 dage
Rengøring af værktøj/pumpe Terpentin eller renset benzin

Forbrug

   
Skrabespartling 1-1,5 liter/m2
Klæbning 2 kg/m2 ved punktklæbning
4 kg/m2 ved fuldklæbning
Konstant vandtryk Min. 4,7 kg/m2
Jordfugt Min. 3,5 kg/m2
Kortvarigt vandtryk Min. 3,5 kg/m2

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Weber ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • Kombibeholder a 30 kg, 18 spande pr. palle

DB-nr.:

 • 1458181

Varenr.:

 • 2309578

Opbevaring

Tørt, køligt og frostfrit, kan da opbevares i min. 6 måneder i original, uåbnet emballage.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.tec Superflex 100 S anvendes til udvendig tætning af kældervægge, gulvplader, fundamenter og parkeringskælderdæk, der er i kontakt med jord. Desuden til tætning under slidlag som mellemlægsmembran i vådrum og på altaner og terrasser, hvor der ikke er beboelse nedenunder. Endvidere kan produktet anvendes til klæbning af ekstruderede, stive skumplader af polystyrol og isoleringsplader af mineralfibre som drænbeskyttelse.

Forberedelse

Forberedelse af underlaget

 • Underlaget skal være frostfrit, fast, rent, tilstrækkelig tørt og fri for tjærebeg, lunker, gabende revner samt grater og øvrige urenheder.
 • Vandafvisende og vedhæftningsreducerende komponenter fjernes, kanter affases, og kele afrundes.
 • Fuger og fordybninger > 5 mm fyldningsspartles med weber.tec 933.

Arbejdsbeskrivelse

Priming:
weber.tec 901 fortyndes med vand i forholdet 1:15 og påføres med Airless-sprøjte. Hvis der grundes med en kost eller en bred pensel, påføres weber.tec 901 fortyndet med vand i forholdet 1:10. Porebeton og sandede underlag primes med weber.prim 801.
Blanding:
Bitumen og pulverkomponent blandes i korrekt blandingsforhold ved hjælp af Omrører nr. 4 til en ensartet, klumpefri masse.
Skrabespartling:
Til lukning af porer, lunker og åbne stødfuger indtil 5 mm bredde udføres en fuldflade-skrabespartling. Skrabespartlingen må ikke beskadiges af den efterfølgende membranpåføring.
Membran til væg:
weber.tec Superflex 100 S suges med et egnet sprøjteapparat direkte fra emballagen eller en egnet beholder. Påføringen af belægningen sker ad mindst to gange. Det andet tætningslag bør påføres, så snart det første lag ikke længere vil blive beskadiget. Ved belastning med opstemmende sivevand og grundvand arbejdes weber.sys 981 (glasvæv nr. 2) ind i det friske tætningslag efter første påføring.
Membran til vandrette flader, gulv:
Ved tætninger mod jordfugtighed foregår påføringen i to arbejdsgange på gulvpladen. Når tætningslaget er gennemtørt, udlægges to lag polyetylenfolie som beskyttelses-/glidelag. Herpå påføres det svømmende slidlag. Ved bundtætning mod opstemmende sivevand eller grundvand påføres den tykke belægning på bundsikringslaget.

Bemærkninger

 • Ved opstemmende sivevand skal stålbeton opfylde EN 206 og EN 1045.
 • Ved stærk sol skal der etableres passende beskyttelse.
 • Klæbning af beskyttelses- og isoleringsplader og fyldning af udgravning må ikke udføres, før fuldstændig afbinding og gennemtørring har fundet sted.
 • Til tætningsbeskyttelse anbefaler vi geotekstil-produkter eller isoleringsplader. Ved bearbejdningen skal regelsættet i EN 18195, del 1-10, principielt overholdes.
 • Alle nævnte egenskaber gælder ved en temperatur på + 20 °C uden træk og en relativ luftfugtighed på 70 %.
 • Produktet må ikke blandes med andre byggematerialer. 

EHS

EHS

Miljødeklaration
PR-nr.: Komp. A: Kræves ikke. PR-nr.: Komp. B: 1113833.
Kodenr.: Komp. A: 00-1 (1993). Kodenr.: Komp. B: 00-4 (1993).
Kodenr.: Færdig blanding: 00-4 (1993).
Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25