INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec Superflex D 2

Superflex D 2 (DB-nr. 1626739)

weber.tec Superflex D 2
weber.tec Superflex D 2

Produktegenskaber

 • Til fleksibel og revneoverbyggende tætning af bygninger ind- og udvendigt
 • Velegnet til væg- og gulvflader i fugtige og våde rum
 • Hurtigafbindende
 • Tørrer uafhængigt af vejret
 • Revneoverbyggende op til 1 mm
 • Frost-/tøsaltbestandig
 • UV-bestandig

 

weber.tec Superflex D 2 anvendes til fleksibel og revneoverbyggende tætning af bygninger ind- og udvendigt som f.eks. kælderydervægge og fundamenter ved jordfugt, kortvarigt og konstant vandtryk (med nedsækningsdybde = 3 m), vandtanke og som tætning under fliser.

Produktet anvendes desuden i kombination med keramiske belægninger og er velegnet til væg- og gulvflader i fugtige og våde rum, til svømmebassiner samt til efterfølgende tætning indvendigt.

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.tec Superflex D 2 er en 2-komponent højfleksibel, hydraulisk hurtigt afbindende svummemørtel på ny bindemiddelteknologi. Produktet har nogle særlige fordele. Det er hurtigt afbindende og kan ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed efterbehandles efter 90 minutter samt betrædes og belægges efter 4 timer. weber.tec Superflex D 2 er særdeles let at bearbejde. Den hærder uden egenspænding og uden revner, selv ved vind- og UV-belast- ning og hæfter godt på både tørt og let fugtigt underlag (ikke vådt). Desuden er weber.tec Superflex D 2 vandtæt også ved vandtryk, revneoverbyggende op til 1 mm (selv ved lave temperaturer), er frost- og ældnings bestandig og kræver ingen efterbehandling. Kan ved anvendelse af weber.xerm 858, weber. xerm 860 F eller weber.xerm 853 F også belægges med fliser og klinker.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Basis/art

 • Cement
 • Udvalgt kvartssand
 • Højreaktive polymerer
 • Reaktive tilsætningsstoffer og additiver

Opløsningsmidler

 • Ingen

Underlag

 • Murværk og beton

Farve

 • Grå

Blandingsforhold

 • Komponent A + B blandes i forholdet 1:1

Påføringsmåde

 • Svummekost, stålbræt, rulle og sprøjteanlæg (mindst 2 behandl.)

Luft- og emnetemperatur ved bearbejdning

 • Fra + 3 °C til + 30 °C

Gennemtørrings-/bearbejdningstid

 • Efter maks. 24 timer, uafhængigt af vejr og underlag (også ved 5 °C og 95 % relativ luftfugtighed)
 • Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed kan overfladen belægges og er trædefast efter ca. 4 timer
 • Ved 23 °C er bearbejdsnings-
  tiden ca. 45 minutter

Masse (færdigmørtel)

 • Ca. 1,07 kg/dm³

Forbrug

 • Se skema

Rengøring

 • Vand (i våd tilstand)

Opbevaring

 • Tørt og frostfrit, kan da opbevares i mindst 9 måneder i uåbnet emballage

Forbrug

Belastning: Min. tørlagtstykkelse Påføringsmængde
Tætning under fliser (også svømmebassiner) 2,0 mm ca. 2,5 kg pr. m2
Jordfugt/kortvarigt vandtryk 2,0 mm ca. 2,5 kg pr. m2
Konstant vandtryk* (grundvand med nedsænkningsdybde =< 3 m) 2,5 mm ca. 3,1 kg pr. m2
Vandtanke med vanddybde =< 15 m 2,5 mm ca. 3,1 kg pr. m2

* ved efterfølgende tætninger efter WTA blad 4-6-05/D og 3 mm lagtykkelse er forbruget 3,7 kg pr. m2

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 24 kg kombispand (18 spande/palle)

DB-nr.:

 • 1626739

Varenr.:

 • 2139555

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.tec Superflex D 2 anvendes til fleksibel og revneoverbyggende tætning af bygninger ind- og udvendigt som f.eks. kælderydervægge og fundamenter ved jordfugt, kortvarigt og konstant vandtryk (med nedsækningsdybde = 3 m), vandtanke og som tætning under fliser. Produktet anvendes desuden i kombination med keramiske belægninger og er velegnet til væg- og gulvflader i fugtige og våde rum, til svømmebassiner samt til efterfølgende tætning indvendigt. weber.tec Superflex D 2 er også velegnet til renovering af ældre bygninger, vandtanke indtil 15 m vandsøjle (indvendig tætning), tætning og klæbelag under keramiske belægninger, til udbygning af horisontalspærrer samt klæbelag på eksisterende bitumenbelægninger.

Underlag

Underlaget skal være rent og frit for olie, fedt, støv og løse dele samt være fast og matfugtigt. Vandafvisende rester f.eks. formolie/curing og farver skal fjernes. Underlaget forvandes til det er matfugtigt (hellere for tørt end for vådt). Stærkt sugende underlag skal primes med weber.prim 801. Ved ekstremt sugende underlag fortyndes weber.prim 801 med vand i forholdet 1:1. Egnet underlag er beton-, slidlags- og murværksflader med finporede overflader. Grovporede underlag (f.eks. porede letbetonsten) skal forinden lukkes med en skrabespartling med weber.tec Superflex D 2. weber.tec Superflex D 2 må ikke bearbejdes på frosne underlag samt ved frost eller høj varme (temperatur over 30 °C i underlaget) eller i direkte sol. Det våde tætningslag skal beskyttes i 4 timer mod frost og regn. 

Fuger > 5 mm spartles med weber.tec 933.

Blanding

Komponenterne A og B blandes i vægtforholdet 1:1. De skal blandes, til en lind og klumpfri konsistens er opnået. Til at blande produktet anvendes en boremaskine med maks. 800 omdrejninger/min med påsat Deitermann Omrører nr. 2. Blandetiden er ca. 2-3 minutter, og produktet er herefter klar til bearbejdning, som kan ske efter svummemetoden.

Påføring

weber.tec Superflex D 2 påføres i 2-3 arbejdsgange, hver gang fuldt dækkende (materialepåføring ca. 1,25 kg/m2 pr. mm lagtykkelse). Belægningen skal på hvert sted have en mindste total lagtykkelse, der svarer til den forventede vandbelastning pr. arbejdsgang/påføring (se skema). Ved konstant vandtryk skal der for jernbetonunderlag foreligge dokumentation for revnebreddebegrænsning iht. DIN 1045 med en beregnet revnebredde WCal = 0,25 mm. Maks. nedsænkningsdybde 3 m (vandtanke indtil 15 m vandsøjle).Ved maskinel bearbejdning (sprøjtemaskine) bør denne ske iht. de tekniske specifikationer.

Skrabe- og fyldspartling:
Til skrabe- og fyldspartling kan weber.tec Superflex D 2 blandes med ovntørret kvartssand (0,3-1,0 mm) i vægtforholdet 3 rumdele weber.tec Superflex D 2 til 1 rumdel sand).

Indvendige tætninger:
Ved indvendige tætninger skal den vandtætte udjævningsspartel weber.tec 933 påføres som beskyttelse mod gennemfugtning fra bagsiden. Ufuldstændige fuger, huller og "åbne revner" skal lukkes og fremstående kanter slås af. Inden belægningen skal den udvendige vægtilslutning afrundes med weber.tec 933 til en hulkel, og/eller betonsålen affases for at være sikker på, at tætningen har en flad overgang. Brug weber.tec 933 som hulkelmørtel. For at opnå tynd udjævning påføres weber.tec Superflex D 2 med ovntørret kvartssand I kornstørrelse 0,3-0,6 mm i forholdet 1:0,5.

Til tætning af hjørner og fuger ved kortvarigt vandtryk i våde og fugtige rum, ved konstant vandtryk i svømmebassiner eller på altaner klæbes tætningsbånd weber.tec 828 DB 75/150 med weber.tec Superflex D 2, dvs. tætningsbåndets armeringsdel trykkes ned i den friske (våde) mørtel og svummes nok engang med weber.tec Superflex D 2. Ved montering af færdige indvendige og udvendige hjørner klæbes hjørnerne, sammen med båndene, med weber.tec Superflex D 2. 

Dilatationsfuger:
Dilatationsfuger i den underliggende beton skal respekteres og føres ud gennem en eventuel keramisk belægning. For at sikre, at dilatationsfugen bliver tæt, lægges der et tætningsbånd weber.tec 828 DB 75/150 hen over fugen, og der "foldes" så meget bånd ned i fugen (i længderetningen), som der er plads til. På denne måde opnås en større elasticitet og bevægelighed i fugen. Ved keramiske belægninger afsluttes dilatationsfugen med en egnet silikonefugemasse, f.eks. weber.color silikon. Ved anvendelse på gulvkonstruktioner klæbes fugebåndene med weber. xerm 848 før påføring af svummemørtlen.

Arbejdsstødfuger - WU-betonbygninger:
Ved vandtætning af betonbygninger i områder med arbejds- og bundfuger f.eks. elementvægge og fabriksfremstillede betondele bør man overveje at følge WU-anvisningen. Vandtætningen af de færdige elementdele og overgangene på WU-bundplader samt de fabriksfremstillede betondele bør tætnes med weber.tec Superflex D 2 i bredder fra ca. 50 cm i to arbejdsgange under indarbejdning med weber.sys 982-folie (30 cm brede strimler). Minimum lagtykkelse 2,5 mm. I overgangen jord/væg føres weber.tec Superflex D 2 ca. 15 cm ned på den vandtætte bundflade. Man bør overveje at følge den almene opbygningstest.

Tætning på eksisterende bitumenbelægninger/malinger:
Eksisterende bitumenbelægninger eller malinger, f.eks. gamle dækmalinger (som skal bearbejdes varmt eller koldt) skal have en tilstrækkelig styrke for at kunne optage en ny bitumenbelægning. Bløde bitumenbelægninger, f.eks. kationaktive bitumenemulsioner og bitumen-latexmalinger er ikke egnede som underlag. Eksisterende, fastklæbende bitumenbelægninger/malinger skal rengøres helt med højtryksrenser for alle klæbereducerende og løse bestanddele. Flader med eksisterende, fastklæbende bitumenbelægninger/malinger skal have en skrabespartling med weber.tec Superflex D 2. Områder, hvor den gamle tætning blev fjernet fuldstændigt f.eks. vægge/gulve, skal bearbejdes med weber. tec Superflex D 2 med 2 svummelag. Det mineralske underlag skal forvandes, men er det et bitumenunderlag skrabespartles direkte. Forbrug: weber.tec Superflex D 2 ca. 2,5 kg/m² i væg-/gulvområdet, i vægområdet ca. 0,7 kg/m². Når skrabespartlingen er gennemtør, påføres en ny fladetætning med weber.tec Superflex 10.

Tætningens udførelse:
Flader, som er belagt med weber. tec Superflex D 2, skal beskyttes mod beskadigelse for at opnå fuld funktionssikkerhed. Inden der fyldes jord i byggeriets udgravning, skal der beskyttes med plader eller måtter. Hvis tætningsfladerne bruges direkte (gangtrafik eller kørende trafik), skal de forsynes med et beskyttelseslag (f.eks. beskyttende slidlag eller fliser). Hvis der er tale om "jordfugt/kortvarigt vandtryk", skal træffes passende forholdsregler iht. DIN 4095. Ved tætninger mod konstant vandtryk skal ledninger så vidt muligt føres over eller bag tætningsniveauet.

Gennemtørring:
Gennemtørringen er uafhængig af vejret som følge af reaktiv afbinding, selv under lufttætte forhold. Ved lave temperaturer og høj luftfugtighed forsinkes gennemtørringen, ved høje temperaturer forkortes bearbejdningstiden.

Alle patentrettigheder såvel som eksisterende love og regulativer, hvad angår ulykkes- og helbredsbeskyttelse, påhviler udelukkende brugeren af vores produkter.

Efterbehandling

weber.tec Superflex D 2 har en god egenstyrke og kan belægges efter ca. 4 timer med beskyttelseslag, plader eller fliser. Ved efterbehandlingen af svummemørtlen med puds påføres udkastet weber.san 851 S eller weber.san 850 vådt i vådt i det tredje lag weber.tec Superflex D 2 i fuld flade. Ved belægning med keramiske belægninger (fliser) skal weber.xerm 858, weber.xerm 860 F, weber.KM Flex more eller weber.xerm853 F bruges som klæbemiddel.

weber.tec Superflex D 2 kan efter gennemhærdning males med weber silikatmaling eller weber.ton 411 top silikoneharpiksmaling.

Bemærkninger

Alle vandrette overflader, der skal tætnes betragtes som værende konstant vandpåvirket og skal tætnes i henhold hertil.

EHS

EHS

Miljødeklaration
PR-nr.: Komp. A: 1890990
PR-nr.: Komp. B: 1891002
Kodenr.: Komp A: 00-1 (1993)
Kodenr.: Komp B: 00-4 (1993)
Kodenr.: Færdig blanding: 00-4 (1993)

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25