INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec Superflex D 24

DB-nr. 1807143

weber.tec Superflex D 24
weber.tec Superflex D 24

Produktegenskaber

 • Særdeles fleksibel
 • Hydraulisk hurtigafbindende
 • Bitumenfri
 • Vejruafhængig gennemtørring inden for 24 timer

weber.tec Superflex D 24 anvendes især til projekter, som er under tidspres, især i den fugtige/kolde årstid. Produktet anvendes til udvendig tætning af kældervægge, gulvplader, fundamenter og lofter i parkeringskældre og til tætning af arbejds-/stødfuger ved betonkomponenter, som er i berøring med jord. Desuden er weber.tec Superflex D 24 anvendeligt til mellemtætning (under slidlag) ved våde og fugtige rum, altaner og på terrasser (uden underbo).

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.tec Superflex D 24 er en to-komponent bitumemfri tyklagsbelægning som opfylder belastning af jordfugt, delvist vandtryk og konstant vandtryk.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Basis/art

 • Cement
 • Kvartssand
 • Højreaktive polymerer
 • Reaktive fyldstoffer og additiver

Underlag

 • Murværk og beton

Farve

 • Antracit

Lagtykkelse

 • 1,1 mm vådlagstykkelse giver ca. 1 mm tørlagstykkelse

Blandingsforhold vægtmæssigt

 • 1:1 vægtdel, A + B-komponent

Påføringsmåde

 • Svummekost, stålbræt, sprøjteanlæg (mindst 2 behandlinger)

Luft- og emnetemperatur ved bearbejdning

 • Fra + 3 °C til + 30 °C

Belastbar

 • Trykbelastbar, > 0,3 MN/m²
 • Trykvandsbelastbar, 1,0 bar efter 24 timer og 3 bar efter 3 dage

Mindste forbrug

 • 3,5-5,5 kg/m², afhængigt af vandbelastning

Masse (færdigmørtel)

 • Ca. 1,05 kg/l

Anvendelsestid

 • Ca. 45 minutter

Gennemtørringstid

 • Ca. 24 timer

Rengøring

 • Vand (i våd tilstand)

Opbevaring

 • Tørt og frostfrit, kan da opbevares i maks. 9 måneder i uåbnet emballage

Forbrug

 

Jordfugt Min. 3,5 kg/m2
Kortvarigt vandtryk Min. 3,5 kg/m2
Konstant vandtryk   Min. 4,5 kg/m2
Klæbning Punktklæbning Ca. 2 kg/m2
Fuldfladeklæbning Ca. 4 kg/m2

 

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 24 kg kombi-spande, 18 spande på en palle

Varenr.:

 • 2139565

DB-nr.:

 • 1807143

Udførelse

Anvendelsesområde

Til udvendig tætning af kælder i nyt og gammelt byggeri samt til fundamenter. Til tætning under slidlag samt balkoner, som ikke har beboelse under. Desuden til klæbning af polystyrol-drænplader.

Forberedelse

Underlaget skal være frostfrit, rent, fast, tilstrækkeligt tørt og frit for olie, fedt, støv, tjæreasfalt, stenreder, revner og grater.

Vandafvisende og vedhæftningshindrende dele fjernes, kanter brydes, og hulkele afrundes.

Fuger og fordybninger over 5 mm lukkes med weber.tec 933.

Hulkele og overgange gulv/væg afrundes til 5 cm radius med weber.tec 933.

Blanding

Komponenterne A og B blandes i vægtforholdet 1:1. De skal blandes, til en lind og klumpfri konsistens er opnået. Til at blande produktet anvendes en boremaskine med maks. 800 omdrejninger/min. påsat weber.sys Omrører nr. 4. Blandetiden er ca. 2-3 minutter, og produktet er herefter klar til bearbejdning.

Påføring

Grunding
weber.prim 801 fortyndes med vand 1:1 og påføres underlaget. Når primeren er tør, påføres skrabespartlingen, og derefter sker belægning med et stålbræt.

Skrabespartling
Ved porede, negative luftblæredannelser, lunker på flader (især beton) såvel som murværk er det nødvendigt med en skrabespartling med weber.tec Superflex D 24 blandet med kvartssand (0,1-0,5 mm) i vægtforholdet 3 rumdele weber.tec Superflex D 24 til 1 rumdel sand for at undgå blæredannelse og for at udjævne underlaget. Før tætningslaget påføres, skal skrabespartlingen være så tør, at den ikke bliver beskadiget af den efterfølgende påføring.

Tætning/væg
Bearbejdning af weber.tec Superflex D 24 sker i mindst to påføringer Den anden påføring af tætningen skal ske så tidligt som muligt, efter det første lag er blevet så tørt, at det ikke bliver beskadiget. Ved belastningernes opstemmende sivevand og grundvand skal weber.sys 981 Glasvæv nr. 2 indarbejdes efter den 1. påføring.

Tætning/gulv
Ved tætning mod gulvfugt påføres weber.tec Superflex D 24 ensartet og fri for porer i 2 arbejdsgange på betonpladen. Efter udtørring lægges 2 lag plastfolie som beskyttelses- og glidelag, herpå påføres svømmende gulv.

Ved gulvtætning mod opstemmende sivevand eller grundvand udføres tætning ilagt weber.sys 981 Glasvæv nr. 2 på renselag, altså under betonplade.

Sanering af gammel bitumen
Spørg venligst.

Bemærkninger

weber.tec Superflex D 24 skal beskyttes mod frost og vand i tørre-/hærdeperioden. weber.tec Superflex D 24 kan ikke forenes med jernfrie metaller som f.eks. aluminium og zink. Tætning kan efter fuldstændig gennemtørring males med weber sokkelmaling. Vær opmærksom på foranstaltninger vedr. beskyttelse mod uheld og legemsbeskadigelser iht. sikkerhedsdatabladet og mærkningen. Alle patentrettigheder såvel som eksisterende love og regulativer, hvad angår ulykkes- og helbredsbeskyttelse, påhviler udelukkende brugeren af vores produkter. Se i øvrigt vores fugtisoleringsguide på www.weber.dk.

EHS

EHS

Miljødeklaration
PR-nr.: Komp. A: 2106977
PR-nr.: Komp. B: 21047005
Kodenr.: Komp. A: 00-1 (1993)
Kodenr.: Komp. B: 00-4 (1993)
Kodenr.: Færdig blanding 00-4 (1993)
Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25