INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber dry renovation

DB-nr.: 1935125

weber dry renovation
weber dry renovation

Produktegenskaber

 • Fiberforstærket mørtel
 • Ekstremt god vanddampgennemtrængelighed

Fiberforstærket mørtel til renovering/restaurering af vægge med høj fugtighed og saltbelastning.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber dry renovation er en fiberforstærket mørtel med ekstremt god vanddampgennemtrængelighed og luftporeindhold, der fremmer udtørring. Produktet er oprindeligt udviklet til løse problemer med fugtige og saltholdige kælderydervægge i Venedig. Saltmætningen af murværket bør undersøges og vurderes, inden arbejdet udføres. Produktet kan anvendes ude og inde.

Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning under ”Opbevaring”.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 • Styrkeklasse: CSII
 • Vedhæftning: > 0,3 N/mm
 • Anvendelsestemperatur: fra + 5 °C til + 25 °C
 • Forbrug: Ca. 20 kg pr. m² ved 20 mm lagtykkelse

Produktoversigt

 • Farve: Grå
 • Anvendelsestid: Ca. 2 timer
 • Kornstørrelse: Op til 1,5 mm
 • Lagtykkelse: 20-40 mm
 • Lagtykkelse pr. arbejdsgang: Maks. 15 mm
 • Vandtilsætning: Ca. 3,6 liter pr. 20 kg

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

20 kg papirsæk

 • DB-nummer: 1935125
 • Varenummer: 5200820434
 • PR-nummer: 4051754

Opbevaring

 • Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato
 • Opbevaring: Tørt og uåbnet. Tåler frost 

Udførelse

Anvendelsesområde

weber dry renovation anvendes til renovering/restaurering af vægge med høj fugtighed og saltbelastning.

Forberedelse

Fjern alt løs og saltbelastet puds. Der afrenses til helt rent underlag, eksisterende pudslag skal fjernes helt. Underlaget skal fremstå fast og støvfrit. Underlaget må ikke være en pudset overflade. Væggen fugtes før hver arbejdsgang/påføring. 

Blanding

Tilsæt ca. 3,6 liter vand til 1 sæk a 20 kg., svarende til ca. 18 % vand. Bland i ca. 8 minutter til blandingen er glat og homogen.

Påføring

I alle arbejdsgange bør mørtlen kastes på væggen.

Alternativt kan det sprøjtes på, dog er risikoen, at produktets luftporer minimeres og dermed formindsker produktets egenskaber ved for højt tryk under påføring.

Første lag bør være 5-10 mm. Brug evt. en børste eller kost til at gøre overfladen ru.

Efter ca. 24 timer fugtes væggen, og der påføres et nyt lag weber dry renovation i op til 15 mm lagtykkelse pr. arbejdsgang.

Hvis lagtykkelsen ønskes tykkere, vent minimum 12 timer før yderligere lag påføres. Overfladen skal altid fugtes, inden et nyt lag påføres.

Total lagtykkelse skal være fra minimum 20 mm og maksimalt 40 mm.

I tilfælde af meget dårlige overflader eller huller anbefales det at ilægge et armeringsnet weber.therm 397 EF. Nettet bør ligge i den yderste tredjedel af det totale pudslag.

Afslut pudslaget uden at trykke det for meget. Systemet skal forblive åbent for saltoptagelse.  

Efterbehandling

For hurtig udtørring giver svindrevner. Undgå direkte sollys, træk fra ventilationsåbninger, varmeblæsere, affugtere samt gennemtræk med varm luft og/eller lav luftfugtighed.

Overfladen kan beskyttes mod for hurtig udtørring med vand, som påføres med en forstøver.

Når pudsen er tør efter ca. 3-4 uger, kan der afsluttes med weber.pas 481 top, tyndpudsmørtel, weber.san silikatfarve eller et andet diffusionsåbent materiale/system.

Anvendelsesbegrænsninger

Hvis murværket er meget vådt, bør det tørre lidt op, før der pudses op. Murværket må gerne være fugtigt.

Konstant vandpåvirkning bør stoppes.

Ved opstigende fugt anbefales weber.tec 946 til at bryde kapillareffekten.

Til at standse udefrakommende fugt anbefales et vandtætningssystem fra Weber.

Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. 

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forret-ningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.