INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.san 953

Deitermann SP grå (DB-nr. 5746152)

weber.san 953
weber.san 953

Produktegenskaber

 • Er let at bearbejde
 • Har lavt forbrug
 • Kan pumpes med pudsemaskiner
 • Diffusionsåben
 • Optager krystalliserende salte
 • Højt luftporeindhold

 

weber.san 953 er en færdigmørtel, som anvendes til fremstilling af renoveringspuds, som er meget porøs og har stor vanddampgennemtrængelighed.

Renoveringspuds bruges især på den indvendige side af gennemfugtede og under visse omstændigheder saltbelastede kælderydervægge og udvendigt i sokkelområdet på murværk.

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.san 953 er en hydraulisk afbindende færdigmørtel med tilslagsstoffer og regulerende tilsætninger. Renoveringspudsen påføres det afrensede murværk. weber.san 953 blandes med vand på byggepladsen. Produktet har nogle særlige fordele. F.eks. er det let at bearbejde, har lavt forbrug og kan pumpes med pudsemaskiner. Kontakt evt. vores konsulenter med hensyn til pumpe-/sprøjteanlæg. Desuden har weber.san 953 en stor vanddampgennemtrængelighed, fremmer udtørring, har lav kapillær vandoptagelse og et højt luftporeindhold samt lavt forhold mellem trykstyrke og bøjetrækstyrke.

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Ydeevnedeklaration (DoP)

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

   
Lagtykkelse Ét lag op til 3 cm, to lag maks. 4 cm
Bearbejdningstemperatur Fra + 5 °C til + 30 °C (luft- og emnetemperatur)
Bøjetrækstyrke efter 28 dage > 0,5 N /mm²
Trykstyrke efter 28 dage > 1,5 N/mm²
Densitet, fast mørtel < 1300 kg/m³
Luftporeindhold, fast mørtel > 40 vol-%
Luftporeindhold, frisk mørtel > 25 vol-%
Pulverrumvægt Ca. 1,0 kg/dm³
Bearbejdningstid Ca. 45 minutter
Vanddampdiffusionsmodstandstal (µ) ≤ 15
Vandoptagelse ≥ 0,3 kg/m² efter 24 timer
Brandklasse A1
Styrkeklasse CSII

Produktoversigt

Basis/art

 • Cement
 • Hydratkalk
 • Specielle mineralske
  fyldestoffer
 • Regulerende tilsætningsstoffer

Opløsningsmidler

 • Ingen

Underlag

 • Murværk

Farve

 • Naturgrå

Lagtykkelse

 • Op til 3 cm ved 1 lag
 • Maks. 4 cm ved 2 lag (inkl. 1. lag)

Blandingsforhold

 • Ca. 7,5 liter vand pr. 25 kg weber.san 953

Påføringsmåde

 • Murske eller pudsemaskine

Luft- og emnetemperatur ved bearbejdning

 • Fra + 5 °C til + 30 °C
 • Ved 20 °C ca. 45 minutter

Forbrug

 • Ca. 10 kg/m² pr. cm lagtykkelse (mindst 20 mm anbefales)

Konsistensen på den våde mørtels råmasse

 • For murske (plastisk) ca. 1,15 kg/dm³

Mørtlens indhold af
luftporer

 • Den våde mørtels indhold af luftporer: > 25 %
 • Den tørre mørtels indhold af luftporer: > 40 %

Opbevaring

 • Tørt og frostfrit, kan da opbevares i maks. 12 måneder i uåbnet emballage

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sække

Varenr.:

 • 2259138

DB-nr.:

 • 5746152

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.san 953 er en færdigmørtel, der anvendes som saneringspuds, og som er meget porøs og har stor vanddampgennemtrængelighed. Saneringspuds bruges især på den indvendige side af gennemfugtede og under visse omstændigheder saltbelastede kælderydervægge og udvendigt i sokkelområdet på murværk. weber.san 953 giver en god udtørring af gennemfugtet murværk og optager samtidig udfældende saltkrystaller. En total udtørring af murværket kan kun forventes i forbindelse med en udvendig tætning med weber.tec Superflex 10 og horisontalspærre med weber.tec 946.

Forberedelse

Inden renoveringen skal arten og mængden af murværkets salt- og fugtbelastning klarlægges.

Gammel puds og maling skal fjernes helt ned til det bæredygtige underlag (råt murværk). Murværksfuger skal kradses ca. 2 cm ud, og overfladen renses mekanisk. Ødelagt murværk skal udskiftes. Underlagets forberedelse skal strække sig mindst 0,8 m ud over fugtskaderne. Ved indervægge eller hvælvede lofter i forbindelse med kælderydervægge skal forberedelsen være mindst 1 m væk fra ydervæggen. De udkradsede fuger kan fyldes med weber.san 952 eller weber.san 953. Murværket skal være støvfrit, og det gennemfugtede murværk skal være tilstrækkeligt tørt, inden fugerne fyldes. Gammel puds og gamle mursten (affald) skal fjernes dagligt for at forhindre salte i at "vandre" tilbage.

Blanding

Afhængigt af den ønskede bearbejdning (maskine eller manuel) blandes 25 kg weber.san 953 med ca. 7,5 liter vand, til en klumpfri konsistens er opnået. Til at blande produktet anvendes tvangsblander eller boremaskine med påsat Weber Deitermann Omrører nr. 4.

Blandetider: Med tvangsblander ca. 3 til 4 minutter, med boremaskine ca. 2 minutter. Disse tider skal overholdes. Efter en hviletid på 1 minut oprøres pudsen og kan derefter påføres overfladen.

Arbejdsbeskrivelse

Som regel er det tilstrækkeligt med påføring af to lag puds bestående af weber.san 950 i kombination med weber.san 953. Lagtykkelsen på det pågældende sted afhænger af saltbelastningen.

Udkast
Som forberedelse af murværket påføres weber.san 950 netformet med ca. 50 til 70 % overfladedækning. På vandtæt svummelag påføres weber.san 950 fuldt dækkende vådt i vådt i det sidste svummelag. Berapningen må ikke overstige en lagtykkelse på 0,5 cm. Der skal være en ventetid på 24 timer inden påføringen af weber.san 953.

Puds/udjævningspuds
weber.san 953 skal enten kastes på med murske eller påføres maskinelt. weber.san 953 må ikke trækkes på med bræt pga. luftindholdet i pudsen. Ved meget høje saltindhold anvendes weber.san 952 som grundpuds pga. dets høje indhold af luftporer (ikke lagervare). Når pudsen er påført og trukket af, skal grund-/udjævningspudsen "kæmmes" horisontalt med f.eks. klingen på en fintandet fukssvans.

Lagtykkelser
Lagtykkelsen på første lag svarer til ca. 2 til 3 cm. Renoveringspudsen skal have en så regelmæssig lagtykkelse som muligt. Den totale lagtykkelse er på maks. 4 cm ved påføring af to lag. Hvis det er nødvendigt med lag nr. to, skal det første lag "kæmmes" umiddelbart efter påføringen. Det andet lag påføres efter ca. 3 dage (afhængigt af emnetemperatur og luftfugtighed). Lagtykkelsen i de enkelte arbejdsgange må ikke være under 10 mm. weber.san 953 kan bearbejdes ca. 45 minutter ved 20 °C. Filtsningen af pudsen kræver pga. det høje poreindhold kun lidt kraftanvendelse sammenlignet med almindelig puds. Her kan man ikke undgå en let "luftpude-effekt".

Efterbehandling
Den påførte renoveringspuds skal beskyttes mod for hurtig udtørring. Undgå direkte sollys og træk. Man skal overholde de håndværksmæssige regler for pudseteknik. For at sikre, at renoveringspudsen hærder korrekt, bør den relative luftfugtighed maksimalt være 60 % og luft- og emnetemperaturen ikke under + 5 °C.
 

Overfladens udformning
Overfladens udformning afhænger af de optiske krav. weber.san 953 kan efter en ventetid på ca. 60 minutter filtses efter de generelle regler for pudseteknik med et svampebræt eller et kunststofbræt og behøver ikke nogen yderligere belægning. Brug weber.san Silikatfarve som maling, hvis der er behov for det. Ved større krav til jævn overflade anbefaler vi en efterbehandling med weber.san 956. Som maling og puds bør man kun bruge produkter, som har lavere vanddamp/diffusionsmodstandsfaktor end weber.san 953.

Bemærkninger

weber.san 953 indeholder cement med lavt indhold af krom. Man skal overholde de håndværksmæssige regler for pudseteknik. Ved brug af weber. san 953 i rum med høj relativ luftfugtighed er det under hærdningen nødvendigt at sænke luftfugtigheden, f.eks. ved opvarmning, for at renoveringspudsen kan udvikle sine vandafvisende egenskaber. weber.san 953 må ikke blandes med andre byggematerialer. Man skal sørge for, at renoveringspudsen ikke kommer i forbindelse med gips eller gipsholdige byggematerialer.

EHS

EHS

Miljødeklaration
PR-nr.: 455233
Kodenr.: 00-4 (1993)
Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25