INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.san 956

Deitermann FP (DB-nr. 5035586)

weber.san 956
weber.san 956

Produktegenskaber

 • Diffusionsåben
 • God bearbejdelighed
 • Frost- og vejrbestandig
 • Hæmmer vækst af skimmelsvamp
 • Sundt indeklima

weber.san 956 anvendes som finpuds på weber.san 953.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.san 956 er en diffusionsåben mineralsk finpuds med maksimal kornstørrelse på 0,5 mm.

Produktet har nogle særlige fordele. Det har en god og nem bearbejdelighed, og når weber.san 956 er afhærdet, er den diffusionsåben samt frost- og vejrbestandig.

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Ydeevnedeklaration (DoP)

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Indhold

 • Hvid cement
 • Hydraulisk kalk
 • Kvartssand
 • Tilsætningsstoffer

Konsistens

 • Plastisk (opblandet)

Underlag

 • weber.san 953 (Deitermann SP)

Farve

 • Hvid

Blandingsforhold vægtmæssigt

 • Ca. 6,5 liter vand til 25 kg weber.san 956

Påføringsmåde

 • Murske, spartel, pudse- og filtsebræt

Luft- og emnetemperatur ved bearbejdning

 • Fra + 5 °C til + 30 °C

Bearbejdningstid

 • Ca. 120 minutter ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed

Vægtfylde

 • Ca. 1,40 kg/dm³ (pulver)
 • Ca. 1,70 kg/dm³ (opblandet)

Trykstyrke

 • > 1,5 N/mm2

Rengøring

 • Vand (i våd tilstand)  

Brandklasse

 • A1

Forbrug

 • Forbruget er ca. 4,2 kg/m² pulver ved 3 mm lagtykkelse.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sække

Varenr.:

 • 2259129

DB-nr.:

 • 5035586

Opbevaring

 • Tørt og frostfrit, kan da opbevares i maks. 6 måneder i uåbnet emballage. 

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.san 956 anvendes som finpuds på weber.san 953 (Deitermann SP).

Produktet er velegnet både ud- og indvendigt og egner sig til såvel manuel som maskinel påføring.

weber.san 956 overfladebehandles med weber.san Silikatfarve hvid (Eurolan Silikat). Ønskes en farvet silikatmaling, vælges weber silikatmaling.

Underlag

Underlaget skal være frostfrit, bæredygtigt, rent, fast og frit for olie, fedt støv og løse dele. weber.san 953 (Deitermann SP) skal være gennemtør, inden påføring af weber.san 956, dvs. man skal overholde en ventetid på minimum 7 dage ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed. Lavere temperaturer og højere luftfugtighed forøger ventetiden. Underlaget skal forvandes en eller flere gange, inden finpudsen påføres. Herefter kan weber.san 956 påføres det matfugtige underlag.

Blanding

Hæld 6,5 liter vand i en ren spand og tilsæt 25 kg weber.san 956 (ibland pulveret i en jævn strøm under omrøring). Når alt pulveret er tilsat, blandes massen i 3 minutter, til en klumpfri masse er opnået. Blandetiden er vigtig for produktets egenskaber. Ved mindre delmængder skal vandbehovet reduceres tilsvarende. Som blanderedskab anvendes tvangsblander eller boremaskine påsat Weber Deitermann Omrører nr. 2.

Påføring

weber.san 956 trækkes på det matfugtige underlag. Efter ca. 15 minutter bearbejdes finpudsen med et fugtigt, ikke vådt filtsebræt. Tilbageværende slør fjernes kort tid efter med et let fugtet, fint skumplastbræt. weber.san 956 kan bearbejdes i ca. 120 minutter ved 20 °C.

Man skal overholde de gældende håndværksmæssige regler for pudseteknik. weber.san 956 er ikke egnet til anvendelse i frost eller ved stærk påvirkning fra sol og vind. 

Efterbehandling

Overfladen vil fremstå som en mineralsk overflade med den naturlige variation, dette giver. Ønskes en ensartet overflade, kan man male med weber.san Silikatfarve hvid (Eurolan Silikat) eller weber silikatmaling farvet. Da weber.san 956 er beregnet til tynde lagtykkelser, kan eventuelle strukturforskelle i den overflade, det påføres på, blive synlige. Derfor bør store strukturforskelle i underlaget undgås/fjernes, inden arbejdet med weber.san 956 påbegyndes.

Bemærkninger

Den påførte finpuds skal beskyttes mod for hurtig udtørring. Undgå træk og direkte sollys. Afdæk i givet fald overfladen og/eller hold den fugtig. weber.san 956's diffusionsækvivalente luftlagstykkelse er SD mindre end 0,2 m.

Vær opmærksom på foranstaltninger vedr. beskyttelse mod uheld og legemsbeskadigelser iht. sikkerhedsdatabladet og mærkningen.

Alle patentrettigheder såvel som eksisterende love og regulativer, hvad angår ulykkes- og helbredsbeskyttelse, påhviler udelukkende brugeren af vores produkter.

EHS

EHS

Miljødeklaration
PR-nr.: 1560553
Kodenr.: 00-4 (1993)
Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk.