INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4650 Design Colour

weber.floor 4650 Design Colour
weber.floor 4650 Design Colour

Produktegenskaber

 • Til let industri
 • Velegnet til forretninger og gallerier
 • Selvudjævnende
 • Mange farvemuligheder

weber.floor 4650 Design Colour anvendes på lageroverflader i forretninger og gallerier og til let industri med let trucktrafik. Indendørs anvendelse.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 4650 Design Colour er en gennemfarvet, cementbaseret slidlagsmasse opbygget af specialcement, sand og kompletterende bindemidler. Materialet er en pumpbar, hurtighærdende, selvudjævnende afjævningsmasse. Farveprøver kan aldrig helt sammenlignes med den udlagte masse. Farveskift kan forekomme på den hærdede overflade, da produktet er opbygget af mineralske cementbindemidler, og da temperaturforholdene på udlægningstidspunktet har indflydelse på resultatet. Ved eventuelle fremtidige påføringer skal man påregne forskelle i farve og overfladestruktur. Materialets fugttilstand påvirker også massens udseende.

KAN KUN KØBES SOM EN YDELSE HOS EN TRÆNET GULVLÆGGER.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 • Trykstyrke (28 døgn): 32,5 MPa, middelværdi - Klima 23 °C og 50 % RF
 • Bøjetrækstyrke (28 døgn): 11 MPa, middelværdi - Klima 23 °C og 50 % RF
 • Flydemål (flydering D68/H35 mm): 230-245 mm
 • Krympning < 0,70 mm/m
 • Massen er gangbar efter 3-5 timer (afhængigt af temperatur)
 • Tør volumenvægt 1600 kg/m³
 • pH-værdi ca. 11

Produktoversigt

Anvendelsesområder

 • Let trafik

Underlag

 • Beton
 • weber Floor 4600 DuroBase og weber Floor 4602 DuroBase Ekstra

Lagtykkelse

 • 4-15 mm
 • Normalt 6-8 mm

Gangbar

 • Efter 3-5 timer
 • Forsigtig trafik efter 1 døgn
 • Fuld trafik efter 1 uge

Overfladebehandling

 • Skal udføres efter ca. 1 uge
 • Efterbehandling efter 24 timer

Forbrug

 • 1,7 kg/mm/m2

Blandingsforhold

 • 5-5,3 liter vand pr. 25 kg

Holdbarhed

 • 6 måneder i tørre rum
 • Efter opbevaring i mere end 3 måneder skal materialets flydeevne afprøves

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sæk

Varenr.

 • 2257622-31

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 4650 Design Colour anvendes på lageroverflader i forretninger og gallerier og til let industri med let trucktrafik. Gulvet fås i forskellige naturfarver og kan derfor medvirke til lokalets farvegivning. Til indendørs anvendelse.

Leveres i følgende farver: G 05, G 10, G20, G 40, G 60, G 80, F 10, F 20, F 30 og F 40.

Forberedelse

Nivellering
Som regel anbefales nivellering af gulvet for at fastlægge afjævningsbehovet og markere niveauet for det færdige gulv, inden gulvet afjævnes. For at opnå foreskrevne gulvtolerancer bør underlaget opfylde de krævede gulvtolerancer, hvad angår plan- og rethed (målelængde som regel 2 meter). I modsat fald bør underlaget afjævnes/oprettes med weber.floor 4600 Industri base.

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementfilm, fedt og andre urenheder, som kan forhindre vedhæftning. Desuden skal underlaget være tæt, så der ikke opstår gennemløb i den udlagte masse. Sørg altid for at tætne omkring afløb før afjævningsarbejdet påbegyndes for at undgå tilstopning af afløbsledninger.

Underlaget skal altid primes med weber.floor 4716 Primer, se separat produktblad. Primingen udføres i to omgange. Den første priming på betonunderlag fortyndes i forholdet 1:5, den anden i forholdet 1:3 (på floor 4600 Industri base: 1:10, 1:3). Primeren skal være tør og have dannet film før udlægning af weber.floor 4650 Design Colour. Der må ikke være primerpytter på overfladen. Underlagets temperatur skal på påføringstidspunktet være højere end 10 °C. Underlagets overflade skal været tør, og luftfugtigheden i lokalet må ikke forhindre udtørring, da der ellers er risiko for blæredannelse i massen. Vedr. indbygget gulvvarme: Varmen skal være slukket i mindst 2 døgn før udlægning og mindst 5-10 dage efter. Kontakt evt. Weber inden udlægning.

Underlag

Som underlag for produktet anbefales beton. Overfladens trækstyrke bør være mindst 1,5 MPa. Krympebevægelser i nystøbt beton bør være ophørt, da der ellers kan opstå gennemgående revnedannelser. Bevægelsesfuger bør åbnes, hvis de spartles over. Afjævningslaget optager ikke bevægelser i underlaget ved f.eks. krympefuger eller andre bevægelsesfuger. Ved pudslag på beton kontrolleres vedhæftningen mellem pudslag og beton.

Underlag med lunker og større ujævnheder bør rettes op med weber.floor 4600 Industri base. Svage underlag, såsom asfalt, plastmåtter eller dårligt forankrede keramiske fliser fjernes. Underlaget skal have en tør overflade. Fugtindholdet i lokalet må ikke forhindre udtørring.

Blanding

Temperaturen i lokalet skal være mellem 10 og 25 °C. Tørmørtelmaterialet bør inden påføring opbevares i opvarmede lokaler. Stærkt nedkølet materiale giver risiko for, at visse tilsætningsstoffer ikke når at blive opløst under blandingen. For høj temperatur ændrer massens flydeegenskaber, f.eks. for tidlig hærdning. Weber.floor 4650 Design Colour blandes med 5-5,3 liter vand pr. 25 kg sæk (20-21 %). Blandingen udføres med Webers blandepumper. Ved blandingen skal konsistensen altid kontrolleres ved en afprøvning af flydeevnen. Ved korrekt vandindhold skal flydemålet fra flydering på 68 x 35 mm ligge i intervallet 230-245 mm. Ved flydeprøven skal man også kontrollere, at massen holder godt sammen og er fri for separation. Obs.! Tilsæt aldrig mere vand, end der er opgivet på emballagen.

Udlægning

Den færdigblandede masse pumpes ud i baner. Hver ny bane lægges i den gamle, således at massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Under udlægningen bearbejdes den nyudlagte masse let. Følgende værktøjer anvendes ofte til at fjerne evt. skum i overfladelaget og striber fra slangeføringen: tandspartel, glatspartel, wobler/juttestang, gittertromle eller pigrulle. Hvert værktøj giver forskellige udtryk i den endelige overflade. Aftal med den udførende, hvilket udtryk der ønskes. Banelængden tilpasses blandepumpens kapacitet og belægningstykkelsen. Anbefalet slangelængde er min. 40 m ved brug af en 32 mm udlægningsslange. Banelængden bør normalt ikke overstige 10-12 meter uden særlig afgrænsning. Som afgrænsning er Webers afgrænsningsliste mest velegnet. Slå altid en ret linje med snor inden påhæftning af afgrænsningslisten. Når listen er fjernet, bør den hærdede kant beskyttes, så den efterfølgende masse ikke flyder over på den hærdede overflade. Den halvt hærdede masse kan let formes eller skæres; vent derfor ikke for længe med nødvendige justeringer. Justeringer efter hærdning kræver avanceret slibeudstyr.

Efterbehandling

Vi anbefaler efterbehandling kombineret med gulvplejeprogram. Anbefales efter 24 timer. I forbindelse med vådrengøring af gulvet kan mikrorevner optræde som et netmønster, som forsvinder ved udtørring. For nærmere beskrivelse af efterbehandlingsmetoder og pasningsinstruktioner, kontakt Weber.

EHS

EHS

Ætsende. Indeholder kvarts, farlig ved indånding. Indeholder specialcement. Fugtig specialcement kan irritere øjnene og kan være farlig ved hudkontakt (udtørrende). Forlang særskilt information for indholdsdeklaration og beskyttelsesforskrifter.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25

Film