INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4650 Design Colour

weber.floor 4650 Design Colour
weber.floor 4650 Design Colour

Produktegenskaber

 • Til let industri
 • Velegnet til forretninger og gallerier
 • Selvudjævnende
 • Mange farvemuligheder

weber.floor 4650 Design Colour anvendes på lageroverflader i forretninger og gallerier og til let industri med let trucktrafik. Indendørs anvendelse.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 4650 Design Colour er en gennemfarvet hurtigthærdende, cementbaseret, pumpebar, selvtørrende flydemørtel med stor bestandighed overfor mekaniske belastninger. Opbygget af specialcement, sand og yderlige bindemidler.
Til indendørs anvendelse. Skal overfladebehandles.
CE-mærket, CT-C25-F7-AR0,5 efter EN 13813

Leveres i følgende farver: G05, G10, G20, G40, G60, G80, F10, F20, F30 og F40. 

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Anvendelsesområder

• Let trafik

Underlag

• Beton
• Cementbaseret afjævningsmasse

Lagtykkelse

• 4-15 mm
• Normalt 6-8 mm

Gangbar

• Efter 3-5 timer
• Forsigtig trafik efter 1 døgn
• Fuld trafik efter 1 uge

Overfladebehandling

• Kan tidligst udføres efter 24 timer
• Efterbehandling efter 24 timer

Forbrug

• 1,7 kg/mm/m2

Blandingsforhold

• 5-5,2 liter vand pr. 25 kg (20-21 %)

Holdbarhed

• 6 måneder i tørre rum
• Efter opbevaring i mere end 3 måneder skal materialets flydeevne afprøves

Produktspecifikation

 • Trykstyrke C25 (28 døgn) efter EN 13813
 • Middelværdi 32,5 MPa, - Klima 23 °C og 50 % RF efter EN 13892-2
 • Bøjetrækstyrke F7 (28 døgn): efter EN 13892-2
 • Middelværdi 11MPa, - Klima 23 °C og 50 % RF efter EN 13892-2
 • Flydemål (flydering D68/H35 mm): 230-245 mm, (EN 12706 flydering 30/50 mm): 135-145 mm, (gammel SS 923519 flydering 50/22 mm) 152-157 mm
 • Krympning < 0,50 mm/m efter EN 13454-2
 • Massen er gangbar efter 3-5 timer (afhængigt af temperatur)
 • Brandklasse A2fl-s1 efter EN13501-1
 • Anbefalet maksimum vandmængde 20 % for farverne G10, G20, G40, G60 samt F10, F20, F30, F40
 • Anbefalet maksimum vandmængde 21 % for farverne G05, G80
 • Modstand mod industrihjul: Wear Resistance-BCA klasse AR 0,5 efter EN 13813
 • pH-værdi ca. 11 

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Farveprøver er kun vejledende og kan ikke sammenlignes med det færdige gulv. Da produktet er cementbaseret, kan revner og sprækker ikke udelukkes. Disse revner påvirker imidlertid ikke gulvets funktion. Farveændringer på den hærdede overflade kan forekomme afhængigt af klimaforhold inden udlægningen og af slangeføringen under udlægningen af produktet. Ved eventuelle fremtidige reparationer må forskel i farve og overfladestrukturen forventes. Materialets fugt tilstand påvirker også massen udseende.

Gulvvarme øger risikoen for revnedannelse. Kontakt Weber for yderligere oplysninger.

Det hærdede materiale er vandskadestabilt. Ved gennemfugtning aftager styrken under den normale værdi. Efter at materialet igen er gennemtørt, opnås atter fuld styrke.

Emballage

 • 25 kg sæk

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 4650 Design Colour anvendes på lagergulve, i forretninger og gallerier og til let industri med let trucktrafik. Gulvet fås i 10 forskellige farver og skal efterfølgende overfladebehandles.
Farveprøver kan aldrig helt sammenlignes med den udlagte masse. Farveskift kan forekomme på den hærdede overflade, da produktet er opbygget af mineralske cementbindemidler, og da temperaturforholdene på udlægningstidspunktet har indflydelse på resultatet. Ved eventuelle fremtidige påføringer skal man påregne forskelle i farve og overfladestruktur. Materialets fugttilstand påvirker også massens udseende.

KAN KUN KØBES SOM EN YDELSE HOS EN TRÆNET GULVLÆGGER. 

Forberedelse

Som forberedelse og inden udlægningen af Floor 4650 Design Colour skal entreprenøren udføre sin egenkontrol for designgulve.

Vægge og gennemføringer påmonteres bløde kantbånd alternativt Floor 4960 kantlister.

Nivellering
Som regel anbefales nivellering af gulvet for at fastlægge afjævningsbehovet og markere niveauet for det færdige gulv, inden gulvet afjævnes. For at opnå foreskrevne gulvtolerancer bør underlaget opfylde de krævede gulvtolerancer, hvad angår plan- og rethed (målelængde som regel 2 meter). I modsat fald bør underlaget afjævnes/oprettes med en egnet afjævningsmasse.

Underlaget skal være tørt, rent og frit for støv, cementfilm, fedt og andre urenheder, som kan forhindre vedhæftning, samt have en temperatur i underlaget, der er > 10 °C. Desuden skal underlaget være tæt, så der ikke opstår gennemløb i den udlagte masse. Sørg altid for at tætne omkring afløb før afjævningsarbejdet påbegyndes for at undgå tilstopning af afløbsledninger.

Underlaget skal altid primes med weber.floor 4716 Primer, se separat produktblad. Primingen udføres i to omgange. Den første priming på betonunderlag fortyndes i forholdet 1:5, den anden i forholdet 1:3 (på floor 4600 Industri base: 1:10, 1:3). Primeren skal være tør og have dannet film før udlægning af weber.floor 4650 Design Colour. Der må ikke være primerpytter på overfladen. Underlagets temperatur
skal på påføringstidspunktet være højere end 10 °C. Underlagets overflade skal været tør, og luftfugtigheden i lokalet må ikke forhindre udtørring, da der ellers er risiko for blæredannelse i massen. Vedr. indbygget gulvvarme: Varmen skal være slukket i mindst 2 døgn før udlægning og mindst 5-10 dage efter. Kontakt evt. Weber inden udlægning.

Underlag

Som underlag for produktet anbefales beton. Overfladens trækstyrke bør være >1,5 MPa. Nystøbt beton skal have en temperatur på ca. 20 ºC gennem 28 døgn inden afjævningen udføres. Krympebevægelser i nystøbt beton bør være ophørt, da der ellers kan opstå gennemgående revnedannelser. Bevægelsesfuger bør åbnes, hvis de spartles over. Afjævningslaget optager ikke bevægelser i underlaget ved f.eks. krympefuger eller andre bevægelsesfuger. Ved pudslag på beton kontrolleres vedhæftningen mellem pudslag og beton. Underlag til bolig kan være Floor 140 NOVA eller et andet produkt med en overfladetrækstyrke > 1,5 Mpa.

Underlag med lunker og større ujævnheder bør rettes op med f.eks weber.floor 4160. Svage underlag, såsom asfalt, plastmåtter eller dårligt forankrede keramiske fliser, fjernes. Underlaget skal have en tør overflade og en temperatur på >+10 ºC. Fugtindholdet i lokalet må ikke forhindre udtørring og bør være < 70 % RF.

Blanding

Temperaturen i lokalet og i underlaget skal være mellem ≥ +10-25 °C. Tørmørtelmaterialet bør inden påføring opbevares i opvarmede lokaler. Stærkt nedkølet materiale giver risiko for, at visse tilsætningsstoffer ikke når at blive opløst under blandingen. For høj temperatur ændrer massens flydeegenskaber, f.eks. for tidlig hærdning. Weber.floor 4650 Design Colour blandes med 5-5,2 liter vand pr. 25 kg sæk (20-21 %). For farverne G10, G20, G40, G60 samt F10, F20, F30 og F40 er maksimum vandmængde 5,0 liter pr. 25 kg, og for farverne G05 og G80 gælder en maksimum vandmængde på 5,25 liter pr. 25 kg.
Ved manuelle blandinger anbefales det, at både vand og pulver vejes, inden det blandes.

Blandinger udført med Webers blandepumper. Ved blandingen skal konsistensen altid kontrolleres ved en afprøvning af flydeevnen. Ved korrekt vandindhold skal flydemålet fra flydering på 68 x 35 mm ligge i intervallet 230-245 mm. Ved flydeprøven skal man også kontrollere, at massen holder godt sammen og er fri for separation. Obs.! Tilsæt aldrig mere vand, end der er opgivet på emballagen.

Udlægning

Den færdigblandede masse pumpes/lægges ud i baner. Hver ny bane lægges i den gamle, således at massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Under udlægningen bearbejdes den ny udlagte masse let. Følgende værktøjer anvendes ofte til at fjerne evt. skum i overfladelaget og striber fra slangeføringen: tandspartel, glatspartel, wobler/juttestang, gittertromle eller pigrulle. Hvert værktøj giver forskellige udtryk i den endelige overflade. Aftal med den udførende, hvilket udtryk der ønskes.

Banelængden tilpasses blandepumpens kapacitet og belægningstykkelsen. Anbefalet slangelængde er min. 40 m ved brug af en 32 mm udlægningsslange. Ved udlægning om vinteren øges slangelængden til minimum 60 m. Banelængden bør normalt ikke overstige 10-12 meter uden afgrænsning. Som afgrænsning er Webers afgrænsningsliste mest velegnet. Slå altid en ret linje med snor inden påhæftning af afgrænsningslisten. Når listen er fjernet, bør den hærdede kant beskyttes, så den efterfølgende masse ikke flyder over på den hærdede overflade. Den halvt hærdede masse kan let formes eller skæres; vent derfor ikke for længe med nødvendige justeringer. Justeringer efter hærdning kræver avanceret slibeudstyr.

Sørg for god ventilation og undgå træk og direkte sollys.

Efterbehandling

Vi anbefaler efterbehandling kombineret med gulvplejeprogram. Anbefales efter 24 timer. I forbindelse med vådrengøring af gulvet kan mikrorevner optræde som et netmønster, disse forsvinder ved udtørring. Der findes forskellige produkter og løsninger til overfladebehandling af mineralske produkter. For nærmere beskrivelse af efterbehandlingsmetoder og pasningsinstruktioner, kontakt Weber.

Bemærkninger

 • Brug sømsko, når du udlægger flydespartel, ellers afsættes der spor i den færdige overflade.
 • Efterbehandling bør ske så hurtigt som muligt for at undgå uventede pletter og skader.
 • Beskyt altid det færdige gulv til byggeprojektet er afsluttet. Som beskyttelse kan anvendes en geotekstil (gående trafik) eller gulvpap med masonit eller krydsfiner. Tape må ikke anvendes direkte på gulvet, da klæbemidlet fra tapen kan trække ned i gulvet og misfarve det og påvirke overfladefinishen. Beskyttelsen kan udlægges tidligst efter 24 timer (efter 72 timer anvendes en gulvpap) efter udlægning af Floor 4650 eller overfladebehandlingen. Ved mistanke om fugtigt underlag bør gulvpap undgås.
 • For at undgå revnedannelse på grund af rystelser i vægge og gennemføringer skal skumkantstrimler eller Floor 4960 anvendes. Kantstrimlen afskæres i niveau med det færdige gulvs overflade og kan derefter fyldes med elastisk tætningsmasse eller skjules under en fodliste.
 • Ved indgangspartier bør man have smudsmåtter liggende, der kan absorbere fugt og det grove snavs, for at holde gulvene pænere samt spare på rengøring og vedligeholdelse.
 • Pleje- og vedligeholdelsesrutiner skal aftales med ejendommens ejer/bruger.
 • Undgå skarpe udvendige hjørner, Hvis det er muligt. Planlægning at gennemføringer er cirkulære.
 • Udstyr og værktøj kan skylles straks efter brug. Hærdede materialer skal fjernes mekanisk. 

EHS

EHS

Ætsende. Indeholder kvarts, farlig ved indånding. Indeholder specialcement. Fugtig specialcement kan irritere øjnene og kan være farlig ved hudkontakt (udtørrende). Forlang særskilt information for indholdsdeklaration og beskyttelsesforskrifter.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25

Film