INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber gulvafretning, hurtig

DB-nr. 1672261

weber gulvafretning, hurtig
weber gulvafretning, hurtig

Produktegenskaber

 • Fiberforstærket
 • Støvreduceret
 • Leveres i 20 kg sæk

weber gulvafretning, hurtig er en støvreduceret, fiberforstærket, selvtørrende, cementbaseret afretningsmasse til alle typer underlag.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber gulvafretning, hurtig er en støvreduceret, fiberforstærket, selvtørrende, cementbaseret afretningsmasse til de fleste typer underlag. For at opnå en helt glat overflade kræves en let bearbejdning med en bred spartel. Materialet leveres i 20 kg sække med tørt pulver. Kornstørrelse < 3,0 mm. Produktet er frit for slagger og kasein og er fugtskadestabilt.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

Påføringstemperatur + 10-25 °C
Vandbehov  3,2 liter pr. 20 kg sæk (16 % af tørvægten)
Forskydningsstyrke  > 1,0
Hærdetid Gangbar efter 3 timer
Udvendig anvendelse Nej
Indvendig anvendelse Ja
Trykstyrke klasse C30  EN 13813
28 døgn: Middelværdi 36 N/mm² (MPa), EN 13892-2
Bøjetrækstyrke klasse F7 EN 13813
28 døgn: Middelværdi 9 N/mm² (MPa), EN 138922
Krympning, 28 døgn < 0,4 mm/m, EN 13454-2
Brandklasse A2fl-s1
Modstandsevne (RWFC-klasse) RWFC250 (ved lagtykkelse 5-50 mm), EN 13892-7

 

Produktoversigt

Materialeforbrug

 • 5 mm = 9,25 kg/m², 10 mm = 18,5 kg/m²

Lagtykkelse

 • 5-50 mm

Holdbarhed

 • Op til 6 måneder ved tør opbevaring

Gangbar

 • Efter ca. 3 timer

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 20 kg sæk

Varenr.

 • 2207564

DB-nr.

 • 1672261

Udførelse

Anvendelsesområde

weber gulvafretning, hurtig kan bruges til alle små og lidt større afretningsarbejder i boliger. Produktet er velegnet til de fleste typer underlag, både med vedhæftning og som flydende gulv i tykkelser 5-50 mm. weber gulvafretning hurtig er velegnet til anvendelse med elektrisk eller vandbåren gulvvarme. I vådrum skal der altid påføres membran på afretningsmassen. weber gulvafretning hurtig er et godt underlag for alle typer belægninger med undtagelse af epoxy, limet parket og massive trægulve. Belægninger kan påføres efter et døgns tørretid pr. cm tykkelse på afretningsmassen. Produktet kan ikke ligge som et færdigt slidlag.

Forberedelse

For at det bedste resultat kan opnås, skal temperaturen i arbejdslokalet altid være mellem + 10 °C og + 25 °C. Undgå træk og direkte sollys. Sækkene med materiale bør have rumtemperatur, før de benyttes. Stærkt nedkølet pulver vil medføre, at ikke alle tilsætningsstoffer opløses tilstrækkelig under blanding. Høje temperaturer medfører, at massen flyder dårligere og hurtigt bliver hård.

For at sikre at gulvet bliver helt plant, anbefaler vi en enkelt nivellering af gulvet før afretning, specielt ved store højdeforskelle. Marker højde- og lavpunkter for lettere at kunne se, hvor der behøves mere eller mindre masse under påføring af weber gulvafretning hurtig. Man kan med fordel anvende weber Højdebrikker.

Underlag

 • Ny og gammel beton
 • Betonelementer, trægulve
 • Spånplader
 • Letbeton
 • Leca® Dækelementer
 • Fliser
 • Klinker

Underlaget skal altid være rent og frit for støv, fedt, olie og andre løse partikler og forureninger. For ny beton er det vigtigt, at man fjerner cementhuden på betonen. Underlagets overfladestyrke bør være > 0,5 MPa. På alle underlag, hvor weber gulvafretning hurtig lægges med vedhæftning, skal der først primes med weber.floor 4716 Primer. Se datablad for primeren vedrørende priming af forskellige underlag. Primeren skal danne film, før weber gulvafretning hurtig påføres.

Underlagets temperatur skal altid være over + 10 °C, og overfladen skal være tør.

Blanding

Blanding udføres med røreværk og blandestav i en blandespand. weber gulvafretning hurtig blandes med ca. 3,2 liter vand pr. 20 kg sæk. Hæld først vandet i blandekarret, tilsæt derefter pulveret. Bland derefter massen til en homogen og klumpfri, letflydende masse. Blandetiden er ca. 2 minutter.

Påføring

Massen hældes fra blandespanden og fordeles i længder parallelt med en kortvæg. Hæld næste længde i den foregående for at opnå optimal sammenflydning. Tykkelsen kontrolleres ved at stikke en tommestok ned i massen på gulvet. Massen bearbejdes og jævnes med en bred spartel. I rumtemperatur kan massen bearbejdes i ca. 20 minutter. Det er lettest at udføre arbejdet, hvis man er to, der arbejder sammen - den ene til at blande, den anden til at hælde massen ud på gulvet.

Efterbehandling

weber gulvafretning, hurtig kan belægges allerede dagen efter. Ved tykkelser over 1 cm skal man vente 1 døgn pr. cm tykkelse. Belægning skal senest udføres 1 uge efter påføring af weber gulvafretning, hurtig.