INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber gulvafretning ude

DB-nr. 1892225

weber gulvafretning ude
weber gulvafretning ude

Produktegenskaber

 • Kan udlægges manuelt, evt. med blandepumpe
 • Meget velegnet til udendørs brug, ideelt til garager, terrasser osv.
 • Slidstærk
 • Færdigt slidlag
 • Pumpbar, cementbaseret gulvafretning med høj styrke

Anvendes til afretning af betonunderlag og andre faste underlag udendørs.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber gulvafretning ude er en pumpbar, flydende finbeton, der giver et færdigt slidlag. Den er baseret på specialcement, sand og tilsætningsstoffer for at opnå gode flydeegenskaber, lavt svind og god vedhæftning. Kornstørrelse < 2 mm.

Materialet kan blandes og udlægges både manuelt og med Webers blandepumper og pumpebiler.

Produktet er frostbestandigt og egnet til både udvendig og indvendig brug.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

   
Påføringstemperatur + 8-25 °C
Lagtykkelse

Anbefalet tykkelse: 10-50 mm

Minimumtykkelse: 10 mm

Maksimumtykkelse: 80 mm

Vandbehov 2,8-3,0 liter pr. 20 kg
Bindemiddel Cement
Tilslag Natursand 0-2 mm
Fibre Ja
Frostbestandig Ja
Trykstyrke Klasse: C50 (NS-EN 13813)
Bøjningstrækstyrke Klasse: F7 (NS-EN 13813)
Svind 28 døgn: < 0,50 mm/m (NS-EN 134542)
Flydemål iht. Weber-standard 160-190 mm (Weber-standardmetode 99:03, flydering 35 x 68 mm)
Densitet Ca. 2050 kg/m3
pH-værdi > 12

Produktspecifikation

 • Ydeevnedeklaration/DoP: DoP-SE-0286
 • PR-nr.: Under ansøgning

Forbrug

10 mm = 20 kg/m2, 50 mm = 100 kg/m2.

Tørretid

 • Gangbar efter 8-12 timer
 • Tid før let trafik ca. 1 døgn
 • Tid før normal trafik ca. 1 uge

Ved udvendig brug anbefales en overfladebeskyttelse enten med afdækning med plastfolie eller curing for at undgå hurtig udtørring. Overfladebeskyttelsen udføres, når massen er gangbar.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 20 kg sæk

Varenr.

 • 2207567

DB-nr.

 • 1892225

Opbevaring

Opbevares tørt. Holdbarhed 12 måneder fra produktionsdatoen.

Stærkt nedkølet materiale kan medføre fare for, at visse tilsætningsstoffer ikke når at opløses under blandingen. For høj temperatur i materialet forandrer massens flydeegenskaber, fx ved at massen får en kortere bearbejdningstid og sætter sig for tidligt.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber gulvafretning ude er beregnet til gulve med trafik med middeltung og tung rullende belastning, hvor der stilles høje krav om planhed.

Anvendes til afretning af betonunderlag og andre faste underlag udendørs.

Underlag

Beton
Underlaget skal være rent og frit for støv, cementhud/-slam, fedt, olie, løse partikler eller andre urenheder, som kan reducere vedhæftningsevnen. Overfladestyrken på underlaget bør være mindst 1 MPa.

Flydende gulve
weber gulvafretning ude udlagt på isolering eller ikke-bærende underlag skal armeres som sædvanlige afretningslag. Brug afstandsholdere til at holde armeringsnettet på plads.
Minimumslagtykkelsen for et armeret flydende gulv er 40 mm.

Forbehandling

Sugende underlag
Underlaget skal primes med weber.floor 4716 Primer. Primingen udføres i to omgange. Første priming fortyndes i forholdet primer:vand = 1:5. Næste priming fortyndes i forholdet primer:vand = 1:4. Første priming bør udføres med kost og arbejdes godt ind i underlaget. Primeren skal have tørret og danne film inden udlægning af weber gulvafretning ude. Underlagets temperatur bør ved udlægning være højere end + 8 °C.

Glatte og tætte underlag
På glatte og hårde underlag anbefales mekanisk forbehandling inden priming, fx ved sandblæsning eller slibning.

Et alternativ til primeren er at svumme overfladen med weber rep 05 Betoheft. Betonunderlaget forvandes og svummes med weber rep 05 Betoheft. weber gulvafretning ude påføres vådt i vådt med svumningen. Denne løsning er et godt alternativ, specielt udendørs.

Temperaturen i lokalet og underlaget bør være + 8-25 °C. Undgå træk og direkte sollys.

Ved udendørs brug bør overfladen beskyttes mod direkte solskin. Overfladen skal beskyttes mod regn det første døgn efter udlægning.

Blanding

Manuel
Blanding sker i større blandekar eller mikser med plads til 3-4 sække (svarende til en volumen på 75-100 liter). weber gulvafretning ude blandes med 2,8-3,0 liter vand pr. 20 kg sæk (14-15 %). Hæld først en del af vandet i blandekarret. Tilsæt derefter weber gulvafretning ude. Hæld resten af vandet i og bland massen sammen til en homogen og klumpfri, letflydende masse. Bland med røreværk og blandestav (blandetid 3-4 minutter).

Maskinel
Ved maskinel påføring bruges Webers blandepumper. Vandindholdet skal være 14-15 %. Vandtil-sætningen kontrolleres ved hjælp af en flydeprøve. Ved korrekt vandindhold skal flydeprøven ligge i intervallet 160-190 mm (i henhold til Weber-standard, 68 x 35 mm flydering). Ved flydeprøven skal det også kontrolleres, at massen hænger godt sammen, er homogen og ikke separerer.

NB! Tilsæt aldrig mere vand end nødvendigt for at få et godt resultat!

Påføring

Manuel
Ved udlægning hældes weber gulvafretning ude over i mindre blandespande. Derefter fordeles massen ud i baner med blandespanden parallelt med en kortvæg og bearbejdes og jævnes med en betonsvupper for at opnå en plan overflade. Ved rumtemperatur kan massen bearbejdes i ca. 20 minutter.

Maskinel
weber gulvafretning ude pumpes ud på underlaget i baner på maksimum 10 m. Hver ny bane lægges hurtigst muligt i den foregående vådt i vådt med en overlapning på ca. 5 cm, så massen kan flyde sammen til et jævnt lag. Under udlægning bearbejdes overfladen med en betonsvupper for at opnå en plan overflade. Brug betonsvupperen i samme retning som slangeføringen for at undgå evt. skum i overfladen og render fra slangeføringen.

Udlægningsbredden tilpasses blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Bredden bør normalt ikke overstige 10 m uden særskilt afgrænsning. Ønsker man et gulv med stor planhed, er det særlig vigtigt, at udlægningsbredden er lille, og at der benyttes Weber-højdemarkører. Som afgrænsning bruges weber.floor 4965-kantstrimmel.

Efterbehandling

Belægning
weber gulvafretning ude kan trafikbelastes uden belægning, men kan med hensyn til æstetiske formål eller kemisk belastning tildækkes med et passende imprægnerings- eller lak-/malingsystem. Ved brug af vandbaserede systemer, som er afhængige af udtørring, skal overfladen være godt udtørret inden påføring.

EHS

EHS

Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressiv på hud og på slimhinder i øjne, næse og svælg. Brug derfor handsker og beskyttelsesbriller. Se det gældende sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.