INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 110 Fine

DB-nr. 1807994

weber.floor 110 Fine
weber.floor 110 Fine

Produktegenskaber

 • Pumpebar – hurtig, ergonomisk udlægning
 • God flydeevne – muliggør jævne gulve i tynde lag
 • Stor overfladestyrke – passer til de fleste overfladebelægninger inkl. limet parket
 • Lave egenemissioner
 • Lavalkalisk
 • Normalttørrende
 • CT-C20-F5

Pumpebar, normalttørrende, selvudjævnende afjævningsmasse til gulve.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 110 Fine er en pumpebar, normalttørrende, selvudjævnende afjævningsmasse til gulve. Materialet levers som tørmørtel bestående af aluminatcement, sand, supplerende bindemidler og tilsætningsstoffer. Vand tilsættes på byggepladsen. Produktet er fugtskadestabilt og slagge- og kaseinfrit. weber.floor 110 Fine er P-mærket.

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Anden dokumentation

Ydeevnedeklaration (DoP)

Declaration datasheet

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

     
Hærdetid    
For gangtrafik 2-4 timer  
Min. tykkelse   4 mm 6 mm på letbeton
Maks. tykkelse 

 
40 mm  15 mm på letbeton (overflader > 10 m2 og tykkere end 15 mm armeres)
Vandbehov 21 % Svarende til 4,2 l/20 kg sæk
Anvendelsesområde    
Indendørs  Ja  
Udendørs Nej  
Trykstyrke    
Trykstyrkeklasse C20  EN 13813
Middelværdi  26 MPa  EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke    
Bøjningstrækstyrke  F5  EN 13813
Middelværdi  6 MPa  EN 13892-2
Krympning    
28 døgn  < 0,4 mm/m  EN 13454-2
Udflydning    
Flydeevne 
 
155-160 mm  Iht. gamle SS 923519 (ring 50 x 22 mm)
Flydeevne  240-250 mm  Weber-standard (ring 68 x 35 mm)
Overfladetrækstyrke  > 1,5 MPa  GBR-branchestandard
Fysiske egenskaber    
Densitet 1950 kg/m3 Færdigt udtørret produkt leveret med Weber-pumpebil
Brandtekniske egenskaber/brandklasse  A2fls1 EN 13501-1
Kemiske egenskaber    
pH i hærdet materiale  Ca. 11  
Anbefalet vandindhold  21 %  
Slidmodstand    
Modstandsevne mod rullende kontorstolehjul, RWFC-klasse  RWFC 350 (ved tykkelse 4-40 mm)  EN 13892-7

 

Forbrug

 • 5 mm = 8,5 kg/m2
 • 10 mm = 17 kg/m2

Forbrugstal (iht. GBR-målemetode).

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 20 kg sæk - 960 kg pr. palle
 • Bulk

Varenr.

 • 2207506

DB-nr. (20 kg)

 • 1807994

Opbevaring

6 måneder i uåbnet emballage i tørre omgivelser.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 110 Fine er en finafjævningsmasse, som anbefales anvendt indendørs ved både nybyggeri og renovering. Anvendes i boliger, kontorer og offentlige institutioner. Lagtykkelse 4-40 mm.

Forberedelse

Som regel anbefales nivellering af gulvet, inden afjævningsarbejdet udføres. Hvis gulvtolerancerne afviger fra de foreskrevne tolerancer for det færdige undergulv, hvad angår store lunker/pilhøjde (2 m målelængde) og fald, bør gulvet nivelleres på egnet vis, fx med Weber-højdebrikker.

Vær omhyggelig med at tætne revner i underlaget, ved gennemføringer m.m. Tætning kan ske med eksempelvis weber.floor 4040 combi rapid DR.

Underlag

 • Beton
 • Letbeton (6-15 mm, overflader større end 10 m2 og tykkere end 15 mm skal armeres)
 • Sten/keramik
 • Gulvspån

Forbehandling

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementhud, fedt eller andre forureninger, der hindrer vedhæftningen. Underlagets overfladestyrke bør være > 1 MPa. Betonunderlag primes med weber.floor 4716 Primer, som fortyndes med 3 dele vand. For øvrige underlag, følg anvisningerne i produktbladet for primeren. For det bedste arbejdsresultat bør gulvets temperatur og temperaturen i arbejdslokalet ligge mellem + 10 °C og + 25 °C.

Blanding

Ved udlægning anvendes Webers blandepumper. Vandmængden indstilles til et vandindhold på 21 %, hvilket svarer til 4,2 liter vand pr. 20 kg sæk. Kontroller vandmængden vha. en flydeprøve. Ved korrekt vandindhold skal flydeevnen være 155-160 mm iht. det gamle SS 923519 (ring 50 x 22 mm) eller 240-250 mm iht. Weber-standard (ring 68 x 35 mm). Kontroller ved flydeprøven, at massen hænger godt sammen og er fri for separation.

Ved mindre overflader blandes weber.floor 110 Fine med røreværk og blandestav. Hæld først vand i karret. Tilsæt derefter tørmørtel og bland grundigt, til massen er homogen. Blandetiden er mindst 2 minutter. Blandet masse skal anvendes inden for 20 minutter. Værktøj og maskiner rengøres med vand.

Påføring

Massen pumpes eller hældes ud på underlaget i baner. Hver ny bane lægges i den foregående så hurtigt som muligt. Under udlægningen bearbejdes overfladen let med en tandspartel. Banelængden tilpasses til blandepumpens kapacitet og belægningstykkelsen. Som afgrænser anvendes Webers afstængerliste. Vær omhyggelig med at tætne tilstrækkeligt rundt om afløb før udlægningen, så tilstopning af afløbsrør undgås. Den halvt hærdede masse kan let formes eller skæres, vent derfor ikke for længe med nødvendige justeringer. 

Bemærkninger

 • Ved flere lag skal der altid primes mellem hvert lag. Vent mindst 24 timer med at prime og kontroller, at overfladen er tør nok til, at primeren suges ind i underlaget. Blandingsforholdet ved priming på frisk afjævningsmasse er: Bland weber.floor 4716 Primer med 5 dele vand.
 • Kontakt Weber inden valg af materiale ved opstigende fugt, eller hvis materialet udsættes for høje fugtniveauer i længere tid.
 • Inden tæppebelægning skal man altid sikre, at bjælkelagskonstruktionen er tilstrækkeligt udtørret. På et tørt underlag er weber.floor 110 Fine klar til tæppebelægning ca. 1-4 uger efter udlægningen, afhængigt af lagtykkelsen. Den angivne tørretid forudsætter et udtørringsklima på ca. + 20 ºC, 50 % RF og en vis ventilation.

EHS

EHS

Sikkerhedsforskrifter
Produktet (tørmørtel) bliver ætsende i kontakt med vand. Hærdet materiale er ikke farligt for miljø eller helbred. Se sikkerhedsdatabladet vedrørende beskyttelsesudstyr og øvrige beskyttelsesforskrifter.

Kvalitetskontrol
Produktet er P-mærket iht. SP/SITAC’s krav til P-mærkning af gulvafjævningsmasser samt CE-mærket. Se vedlagt godkendelsesbevis for P-mærkning og CE-deklaration.

P-mærkning er en tredjepartscertificering, der udføres af SP/SITAC. Gennem P-mærkning sikres både kvalitets- og miljøaspekter af uafhængig part. I certificeringen indgår omfattende kontroller og kravgrænser for produktet vedrørende indeklimaaspekter og styrke- og funktionsegenskaber. En årlig opfølgning foretages hos leverandøren for at sikre, at de stillede krav er opfyldt.

Følgende egenskaber afprøves og skal opfylde de stillede krav, for at produktet kan blive P-mærket:

 • Emissionstests med krav til maksimal afgivelse af letflygtige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniak.
 • Lugttest med krav til den oplevede lugt.
 • Prøvning af tekniske egenskaber og klassificering af styrke og bøjningstrækstyrke.
 • Funktionsprøvning med klassificering af vedhæftningsstyrke og modstandsevne mod rullende stolehjul.
 • Funktionsprøvning med krav til maksimal afgivelse af sekundære emissioner for gulvkonstruktioner.

Desuden må et P-mærket produkt ikke indeholde kasein.

Miljøoplysninger
Produktet er alkalisk ved reaktion med vand. Hærdet materiale udgør ingen kendt fare for miljø eller helbred. For håndtering af affald samt indholdsdeklaration, se Byggevaredeklaration.

Nationale forskrifter
PR-nr.: Under ansøgning
Kodenummer: 00-4