INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 120 Reno DR

DB-nr. 1808001

weber.floor 120 Reno DR
weber.floor 120 Reno DR

Produktegenskaber

 • Støvreduceret
 • Velegnet til varmegulve
 • Fiberforstærket
 • Selvtørrende
 • Pumpebar – hurtig og ergonomisk påføring
 • Både til faldopbygning og glatspartling
 • Lave egenemissioner
 • Lavalkalisk
 • CT-C30-F7

Støvreduceret, selvtørrende, fiberforstærket og pumpebar afjævningsmasse til gulve.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 120 Reno DR er en støvreduceret, selvtørrende, fiberforstærket og pumpebar afjævningsmasse til gulve. Produktet leveres som tørmørtel bestående af aluminatcement, sand, supplerende bindemidler og tilsætningsstoffer.

Vand tilsættes på byggepladsen. Produktet er fugtskadestabilt samt slagge- og kaseinfrit. weber.floor 120 Reno DR er tredjepartscertificeret af SP samt P-mærket. 

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Anden dokumentation

Ydeevnedeklaration (DoP)

Declaration datasheet

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

     
Hærdetid    
For gangtrafik 2-3 timer  
Klar til belægning 1-3 døgn

Op til 30 mm 1 døgn
Op til 40 mm 2 døgn
Op til 50 mm 3 døgn

Min. tykkelse   4 mm (6 mm letbeton)  
Maks. tykkelse 

 
50 mm (30 mm letbeton) På letbeton: ved lagtykkelse over 30 mm og ved overflader større end 10 m2 armeres afjævningsmassen med weber.floor-stålarmeringsnet el.lign.
Vandbehov  3,6 liter pr. 20 kg sæk  Vandmængden kan mindskes ved faldopbygning i fx vådrum
Trykstyrke    
Trykstyrkeklasse  C30 EN 13813
28 døgn  Middelværdi 39 MPa  EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke    
Bøjningstrækstyrke  F7  EN 13813
28 døgn  Middelværdi 9 MPa 

EN 13892-2

Krympning    
28 døgn  < 0,5 mm/m   
Udflydning    
Flydeevne 
 
135-145 mm  Gl. SS 923519
Flydeevne  215-225 mm  Weber-standard (ring 68 x 35 mm)
Overfladetrækstyrke  > 1,5 MPa  Se GBR-branchestandard
Fysiske egenskaber    
Densitet 2000 kg/m3 Hærdet og udtørret produkt leveret med Weber-pumpebil
Brandtekniske egenskaber/brandklasse  A2fl-s1 EN 13501-1
Kemiske egenskaber    
pH i hærdet materiale  Ca. 11  
Anbefalet vandindhold 18 %  
Fibre Ja  
Slidmodstand    
Modstandsevne mod rullende kontorstolehjul, RWFC-klasse  RWFC 350 (ved tykkelse 4-50 mm)  EN 13892-7
Teknisk godkendelse    
P-mærkning, klasse  P2  

Forbrug

 • 5 mm = 8,75 kg/m2
 • 10 mm = 17,5 kg/m2

Forbrugstal (iht. GBR-målemetode).

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 20 kg sæk - 960 kg pr. palle
 • Bulk

Varenr.

 • 2207507

DB-nr. (20 kg)

 • 1808001

Opbevaring

6 måneder i uåbnet emballage i tørre omgivelser.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 120 Reno DR anbefales til indendørs renovering af boliger, kontorer og offentlige institutioner, hvor der er behov for korte tørretider. Produktet kan med fordel anvendes til gulve med elvarme eller vandbårne varmegulve. Produktet har et bredt anvendelsesområde og er endog velegnet til udlægning på bræddegulve, underlag med lav overfladestyrke og luftspaltedannende tæpper. Lagtykkelse 4-50 mm.

Forberedelse

Som regel anbefales nivellering af gulvet, inden afjævningsarbejdet udføres. Hvis gulvtolerancerne afviger fra de foreskrevne tolerancer for det færdige undergulv, hvad angår store lunker/pilhøjde (2 m målelængde), bør gulvet nivelleres med fx Weber-højdebrikker.

Vær omhyggelig med at tætne revner i underlaget, ved gennemføringer m.m. Tætning kan ske med eksempelvis weber.floor 4040 combi rapid DR eller latexmasse.

Underlag

 • Beton
 • Træ/gulvspånplade
 • Gulvgipsplade
 • Sten/keramik
 • Letbeton
 • Homogen PVC
 • Flydende gulvkonstruktioner 
 • Bjælkelag af Leca® letklinker

Forbehandling

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementhud, fedt eller andre forureninger, der hindrer vedhæftningen. Underlagets overfladestyrke bør være > 0,5 MPa. Betonunderlag primes med weber.floor 4716 Primer, som fortyndes med 3 dele vand. For øvrige underlag, følg anvisningerne i produktbladet for primeren. For det bedste arbejdsresultat bør gulvets temperatur og temperaturen i arbejdslokalet ligge mellem + 10 °C og + 25 °C.

Blanding

Manuel udlægning
Blanding foretages i større kar eller miksere med plads til 3-5 sække (passende volumen 75-100 liter). weber.floor Reno 120 DR blandes med 3,6 liter vand pr. 20 kg sæk. Hæld først en del af vandet i blandekarret, tilsæt derefter weber.floor 120 Reno DR. Hæld resten af vandet i og bland, til massen er letflydende og homogen. Blandingen foretages med røreværk og blandestav.

Maskinudlægning
Ved maskinudlægning anvendes Webers blandepumper. Vandmængden indstilles til 18 % vandindhold. Det kontrolleres med flydeprøve, at blandingen er korrekt. Ved korrekt vandindhold skal flydeevnen være 135-145 mm iht. den gamle SS 925319 (ring 50 x 22 mm) eller 215-225 mm iht. Weber-standard (ring 68 x 35 mm). Kontroller ved flydeprøven at massen holder godt sammen og er fri for separation.

Ved udlægning af fald kan vandmængden reduceres lidt. 

Påføring

Manuel udlægning
Ved udlægningen hældes afjævningsmassen over i mindre spande. Derefter hældes den ud i baner parallelt med en kortvæg og bearbejdes med en tandspartel. Ved stuetemperatur kan massen bearbejdes i ca. 20 minutter.

Maskinudlægning
Massen pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane lægges i den foregående så hurtigt som muligt. Under udlægningen bearbejdes overfladen let med en tandspartel. Banelængden tilpasses til blandepumpens kapacitet og belægningstykkelsen. Ca. 6-10 m er en passende banelængde. Som afgrænser anvendes Webers afstængerliste. Vær altid omhyggelig med at tætne tilstrækkeligt rundt om afløb før udlægningen for at undgå tilstopning af afløbsrør. Den halvt hærdede masse kan let formes eller skæres, vent derfor ikke for længe med nødvendige justeringer.

Lægning af fald
Nedsæt vandmængden, så konsistensen bliver tungtflydende. Udlæg afjævningsmassen ved faldets højeste punkt og lad massen løbe ned mod det laveste punkt. Brug en spartel og træk overskydende masse fra det laveste punkt op mod højdepunktet, indtil massen holder op med at flyde ud. Høje fald opbygges bedst i flere omgange med mellemliggende priming.

Efterbehandling

Ved flydende konstruktioner bør gulve forsynes med gulvbelægning inden for 1 uge. Som alternativ kan der primes senest dagen efter med weber.floor 4716 Primer fortyndet i forholdet 1:5 for at minimere revnedannelse og kantrejsning.

Bemærkninger

 • Ved flere lag skal der altid primes mellem hvert lag. Vent mindst 24 timer med at prime. Den samlede lagtykkelse for flere lag må ikke overstige 50 mm, hvis de angivne tørretider skal være gældende. På frisk gulvafjævning blandes weber.floor 4716 Primer med 5 dele vand.
 • Kontakt Weber inden valg af materiale ved opstigende fugt, eller hvis materialet udsættes for høje fugtniveauer i længere tid.
 • Inden tæppebelægning skal man altid sikre, at selve bjælkelagskonstruktionen er tilstrækkeligt udtørret. På et tørt underlag er weber.floor 120 Reno DR klar til tæppebelægning 1-3 døgn efter udlægningen, afhængigt af lagtykkelsen (op til 30 mm 1 døgn, op til 40 mm 2 døgn, op til 50 mm 3 døgn). Overfladen er da tilstrækkeligt hærdet og tør til pålimning af tæppe. Den angivne tørretid forudsætter et udtørringsklima på ca. + 20 ºC, 50 % RF og en vis ventilation. Trægulve og andre fugtfølsomme gulvbelægningsmaterialer bør som regel forsynes med en egnet fugtspærre.
 • weber.floor 120 Reno DR er selvudtørrende, hvilket giver en tidlig overfladestyrke og kemisk binding af overskydende vand på sigt. Dette muliggør en tidlig belægning med tæppe under forudsætning af, at RF-procenten i den underliggende konstruktion ikke overstiger de anbefalede værdier.
 • Undgå at udsætte gulvoverfladen for træk og sollys under udlægningen og 3 dage derefter.
 • Kontakt Weber inden valg af gulvafjævningsprodukt, hvis der foreligger specifikt krav til RF-procenten i den færdige gulvkonstruktion.

EHS

EHS

Sikkerhedsforskrifter
Produktet (tørmørtel) bliver ætsende i kontakt med vand. Hærdet materiale er ikke farligt for miljø eller helbred. Se sikkerhedsdatabladet vedrørende beskyttelsesudstyr og øvrige beskyttelsesforskrifter.

Kvalitetskontrol
Produktet er P-mærket iht. SP/SITAC’s krav til P-mærkning af gulvafjævningsmasser samt CE-mærket. Se vedlagt godkendelsesbevis for P-mærkning og CE-deklaration.

P-mærkning er en tredjepartscertificering, der udføres af SP/SITAC. Gennem P-mærkning sikres både kvalitets- og miljøaspekter af uafhængig part. I certificeringen indgår omfattende kontroller og kravgrænser for produktet vedrørende indeklimaaspekter og styrke- og funktionsegenskaber. En årlig opfølgning foretages hos leverandøren for at sikre, at de stillede krav er opfyldt.

Følgende egenskaber afprøves og skal opfylde de stillede krav, for at produktet kan blive P-mærket:

 • Emissionstests med krav til maksimal afgivelse af letflygtige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniak.
 • Lugttest med krav til den oplevede lugt.
 • Prøvning af tekniske egenskaber og klassificering af styrke og bøjningstrækstyrke.
 • Funktionsprøvning med klassificering af vedhæftningsstyrke og modstandsevne mod rullende stolehjul.
 • Funktionsprøvning med krav til maksimal afgivelse af sekundære emissioner for gulvkonstruktioner.

Desuden må et P-mærket produkt ikke indeholde kasein.

Miljøoplysninger
Produktet er alkalisk ved reaktion med vand. Hærdet materiale udgør ingen kendt fare for miljø eller helbred. For håndtering af restprodukter og affald samt indholdsdeklaration, se Byggevaredeklaration.

Nationale forskrifter
PR-nr.: Under ansøgning
Kodenummer: 00-4