INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 130 Core

DB-nr. 1808006

weber.floor 130 Core
weber.floor 130 Core

Produktegenskaber

 • Pumpebar – hurtig, ergonomisk udlægning
 • Velegnet til tykke lag
 • Kan anvendes både som selvtørrende og normalttørrende
 • Både til fald og glatspartling
 • Lave egen emissioner
 • Lavalkalisk
 • CT-C30-F5

Pumpebar, selvtørrende afjævningsmasse, der er beregnet til tykke lag.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 130 Core er en pumpebar, selvtørrende afjævningsmasse, der er beregnet til tykke lag. Materialet levers som tørmørtel bestående af aluminatcement, sand, supplerende bindemidler og tilsætningsstoffer. Produktet er fugtskadestabilt og frit for slagge og kasein. Vand tilsættes på byggepladsen.

weber.floor 130 Core er tredjepartskontrolleret af SP, Sveriges Tekniske Forskningsinstitut, samt P-mærket og CE-mærket.

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Anden dokumentation

Ydeevnedeklaration (DoP)

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

     
Hærdetid    
For gangtrafik 2-3 timer  
Min. tykkelse   10 mm  
Maks. tykkelse 

 
100 mm På letbeton: 20 mm (overflader større end 10 m2 eller tykkere end 20 mm skal armeres)
Anvendelsesområde    
Indendørs  Ja  
Udendørs   Nej  
Vandbehov 16 %  3,2 liter pr. 20 kg sæk
Trykstyrke    
Trykstyrkeklasse  C30 EN 13813
28 døgn  Middelværdi 35 MPa  EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke    
Bøjningstrækstyrke  F5  EN 13813
28 døgn  Middelværdi 7 MPa 

EN 13892-2

Krympning    
28 døgn  < 0,5 mm/m   
Udflydning    
Flydeevne 
 
130-140 mm  Iht. gamle SS 923519 (ring 50 x 22 mm)
Flydeevne  180-210 mm Weber-standard (ring 68 x 35 mm)
Overfladetrækstyrke  > 1,0 MPa  Se GBR-branchestandard
Fysiske egenskaber    
Densitet Ca. 2050 kg /m3 Hærdet og tørret ved levering med Weber-pumpebil
Brandtekniske egenskaber/brandklasse  A2fl-s1 EN 13501-1
Kemiske egenskaber    
pH i hærdet materiale  Ca. 11  
Slidmodstand    
Modstandsevne mod rullende kontorstolehjul, RWFC-klasse  RWFC 250 (ved tykkelse 10-100 mm)  EN 13892-7
Teknisk godkendelse    
P-mærkning, klasse  P3  

Forbrug

 • 10 mm = 18,5 kg/m2

Forbrugstal (iht. GBR-målemetode).

Tørretid

weber.floor 130 Core har selvtørrende egenskaber og kan anvendes både som selvtørrende og normalttørrende produkt. Tørretiden ved selvtørrende anvendelse er 2-7 døgn iht. følgende: Op til 30 mm 2 døgn, op til 50 mm 3 døgn, op til 80 mm 5 døgn og op til 100 mm 7 døgn. De angivne tørretider forudsætter et udtørringsklima på ca. + 20 ºC, 50 % RF og en vis ventilation.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 20 kg sæk - 960 kg pr. palle
 • Bulk

Varenr.

 • 2207508

DB-nr. (20 kg)

 • 1808006

Opbevaring

6 måneder i uåbnet emballage i tørre omgivelser.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 130 Core anbefales ved behov for udlægning i tykke lag, hvor man samtidig ønsker at begrænse tørretiden. Produktet kan anvendes både som selvtørrende og normalttørrende gulvafjævning. Produktet anbefales især som underløbsmateriale og som parketbærer ved flydende parket, underlag for klinker og tætningslag. Produktet kan endvidere anvendes som underlag for tæppebelægning. Lagtykkelse 10-100 mm.

Underlag

 • Beton
 • Sten/beton
 • Letbeton
 • Gulvspånplade

Forbehandling

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementhud, fedt eller andre forureninger, som kan forhindre vedhæftningen. Betonunderlag primes med weber.floor 4716 Primer, som fortyndes med 3 dele vand. For øvrige underlag, følge anvisningerne i produktbladet for primeren. For det bedste arbejdsresultat bør gulvets temperatur og temperaturen i arbejdslokalet ligge mellem + 10 °C og + 25 °C.

Blanding

Manuel udlægning
Blanding foretages i større kar eller miksere med plads til 3-5 sække (passende volumen 75-100 liter). weber.floor 130 Core blandes med 3,2 liter vand pr. 20 kg sæk. Hæld først en del af vandet i blandekarret, tilsæt derefter weber.floor 130 Core. Hæld resten af blandevandet i og bland, til massen er letflydende og homogen. Blandingen foretages med røreværk og blandestav eller turboblander (blandingstid ca. 2 minutter).

Maskinudlægning
Ved maskinudlægning anvendes Webers blandepumper. Vandmængden indstilles til 16 % vandindhold. Det kontrolleres med flydeprøve, at blandingen er korrekt. Ved korrekt vandindhold skal flydeevnen være 130-140 mm iht. den gamle SS 925319 (ring 50 x 22 mm) eller 180-210 mm iht. Weber-standard (ring 68 x 35 mm ring). Kontroller ved flydeprøven at massen holder godt sammen og er fri for separation.

Ved udlægning af fald kan vandmængden reduceres lidt. 

Påføring

Massen pumpes eller hældes ud på underlaget i baner. Hver ny bane lægges i den foregående så hurtigt som muligt. Under udlægningen bearbejdes overfladen med en tandspartel. Banelængden tilpasses til blandepumpens kapacitet og den aktuelle lagtykkelse. Som afgrænser anvendes Webers afstængerlister. 

Vær omhyggelig med at tætne tilstrækkeligt rundt om afløb før udlægningen, så tilstopning af afløbsrør undgås. Den halvt hærdede masse kan let formes eller skæres, vent derfor ikke for længe med nødvendige justeringer. 

Efterbehandling

weber.floor 130 Core fungerer direkte som parketbærer for flydende parket og som underlag for keramiske fliser og tætningslag. Ved lægning af tæpper skal produktet efter behov belægges med en egnet finspartelmasse (fx weber.floor 4031 SuperFlow) eller afjævningsmasse (fx weber.floor 110 Fine).

Bemærkninger

 • Da weber.floor 130 Core er selvtørrende, opnås en tidlig styrke, og overskudsvand bindes kemisk på sigt. Dette muliggør en tidlig overfladebelægning under forudsætning af, at RF i den underliggende konstruktion ikke overstiger de anbefalede værdier. Hvis der foreligger et specifikt krav til RF i afjævningsmassen, inden gulvbelægning finder sted, kan produktet også anvendes iht. principperne for normalttørrende gulvafjævning.
 • Hvis weber.floor 130 Core udlægges som flydende konstruktion (på fx fiberdug, geotextil, weber.floor 4955 Lydmåtte eller plastfolie) og forventes at ligge åbent længere end 3 døgn ved normal temperatur og relativ fugtighed (20 °C og 50 % RF), anbefales en priming med weber.floor 4716 Primer, som fortyndes i forholdet 1 del primer til 5 dele vand. Primeren påføres dagen efter udlægningen af afjævningsmassen. Ved længere åbentider øges risikoen for kantrejsning og revnedannelse. Ved højere temperatur og lavere RF øges risiciene og omvendt. Læg hurtigst muligt plastfolie på afjævningsmassen, hvis der opstår kantrejsning. Dermed rettes fugtprofilen i afjævningsmassen ud, og kantrejsningen går tilbage. Maks. anbefalede overflade ved en flydende konstruktion er 10 m2.

EHS

EHS

Sikkerhedsforskrifter
Produktet bliver alkalisk ved reaktion med vand. Brug det nødvendige beskyttelsesudstyr, se sikkerhedsdatablad.

Kvalitetskontrol
Produktet er P-mærket iht. SP/SITAC’s krav til P-mærkning af gulvafjævningsmasser samt CE-mærket. Se vedlagt godkendelsesbevis for P-mærkning og CE-deklaration.

P-mærkning er en tredjepartscertificering, der udføres af SP/SITAC. Gennem P-mærkning sikres både kvalitets- og miljøaspekter af uafhængig part. I certificeringen indgår omfattende kontroller og kravgrænser for produktet vedrørende indeklimaaspekter og styrke- og funktionsegenskaber. En årlig opfølgning foretages hos leverandøren for at sikre, at de stillede krav er opfyldt.

Følgende egenskaber afprøves og skal opfylde de stillede krav, for at produktet kan blive P-mærket:

 • Emissionstests med krav til maksimal afgivelse af letflygtige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniak.
 • Lugttest med krav til den oplevede lugt.
 • Prøvning af tekniske egenskaber og klassificering af styrke og bøjningstrækstyrke.
 • Funktionsprøvning med klassificering af vedhæftningsstyrke og modstandsevne mod rullende stolehjul.
 • Funktionsprøvning med krav til maksimal afgivelse af sekundære emissioner for gulvkonstruktioner.

Desuden må et P-mærket produkt ikke indeholde kasein.

Miljøoplysninger
Se Byggevaredeklaration vedrørende håndering af restprodukter og emballage samt indholdsdeklaration.

Nationale forskrifter
PR-nr.: Under ansøgning. Kodenummer: 00-4.