INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 140 Nova

DB-nr. 1808012

weber.floor 140 Nova
weber.floor 140 Nova

Produktegenskaber

 • Pumpebar – hurtig, ergonomisk udlægning
 • Velegnet til både faldopbygning og glatspartling
 • Fiberforstærket
 • Lave egen emissioner
 • Lavalkalisk
 • Normalttørrende
 • CT-C20-F5

Fiberforstærket, normalttørrende, pumpebar afjævningsmasse til gulve.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 140 Nova er en fiberforstærket, normalttørrende, pumpbar afjævningsmasse til gulve. Materialet kræver en let mekanisk bearbejdning for at blive tilstrækkelig glat til tæppebelægning. Materialet leveres som tørmørtel bestående bindemidler, sand og tilsætningsstoffer. Vand tilsættes på byggepladsen.

Produktet er fugtskadestabilt og slagge- og kaseinfrit samt P-mærket og CE-mærket. 

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Anden dokumentation

Ydeevnedeklaration (DoP)

Declaration datasheet

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

     
Hærdetid    
For gangtrafik 2-4 timer  
Min. tykkelse   5 mm 6 mm på letbeton
Maks. tykkelse 

 
60 mm 30 mm på letbeton (overflader større end 10 m2 og tykkere end 30 mm armeres)
Belægningsklar 1-9 uger  
Anvendelsesområde    
Indendørs  Ja  
Udendørs   Nej  
Vandbehov 21 % 4,2 liter pr. 20 kg sæk
Trykstyrke    
Trykstyrkeklasse  C20 EN 13813
28 døgn  Middelværdi 26 MPa  EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke    
Bøjningstrækstyrke  F5  EN 13813
28 døgn  Middelværdi 6 MPa 

EN 13892-2

Krympning    
28 døgn  < 0,3 mm/m  EN 13454-2
Udflydning    
Flydeevne 
 
130-145 mm  Iht. gamle SS 923519 (ring 50 x 22 mm)
Flydeevne  220-230 mm  Weber-standard (ring 68 x 35 mm)
Tværtrækstyrke  > 1,0 MPa   
Fysiske egenskaber    
Densitet Ca. 1900 kg /m3 Hærdet og tørret materiale leveret med Weber-pumpebil
Brandtekniske egenskaber/brandklasse  A2fl-s1 EN 13501-1
Kemiske egenskaber    
pH i hærdet materiale  Ca. 11  
Fibre Ja  
Slidmodstand    
Modstandsevne mod rullende kontorstolehjul, RWFC-klasse  RWFC 250 (ved tykkelse 5-60 mm)  EN 13892-7
Teknisk godkendelse    
P-mærkning, klasse  P3  

 

Forbrug

 • 5 mm = 8,5 kg/m2
 • 10 mm = 17 kg/m2

Forbrugstal (iht. GBR-målemetode).

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 20 kg sæk - 960 kg pr. palle
 • Bulk

Varenr.

 • 2207509

DB-nr. (20 kg)

 • 1808012

Opbevaring

6 måneder i uåbnet emballage i tørre omgivelser.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 140 Nova anbefales til indendørs anvendelse i boliger, kontorer og offentlige institutioner. Produktet kan anvendes både til vedhæftning og som flydende konstruktion. weber.floor 140 Nova er velegnet til varmegulve. Produktet skal overfladebelægges. Vedrørende udtørringskrav til underlag og weber.floor 140 Nova inden overfladebelægning henviser vi til aktuelle krav. Lagtykkelse 5-60 mm.

Forberedelse

Som regel anbefales nivellering af gulvet, inden afjævningsarbejdet udføres. Hvis gulvtolerancerne afviger fra de foreskrevne tolerancer for det færdige undergulv, hvad angår store lunker/pilhøjde (2 m målelængde), bør gulvet nivelleres med fx Weber-højdebrikker.

Forbered underlaget ved rensning, støvsugning og tætning. Afgræns udlægningsetaper med Webers afstængerlister. Vær omhyggelig med at tætne underlaget inden påføring af weber.floor 140 Nova. Tætning kan ske med eksempelvis weber.floor 4040 combi rapid DR. Tætning af gennemføringer og langs med vægge kan udføres med fx latexmasse.

Underlag

 • Beton
 • Træ
 • Sten og keramik
 • Letbeton
 • Flydende konstruktioner
 • Gulvspånplade
 • Gulvgipsplade
 • Leca® dækelementer

Forbehandling

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementhud, fedt eller andre forureninger, der hindrer vedhæftningen. Underlagets overfladestyrke skal være > 0,5 MPa. Betonunderlag primes med weber.floor 4716 Primer, som fortyndes med 3 dele vand. For øvrige underlag, følg anvisningerne i produktbladet for primeren. Af hensyn til primerens filmdannelse må underlagets temperatur ikke overstige + 10 °C. For det bedste arbejdsresultat bør temperaturen i arbejdslokalet ligge mellem + 10 °C og + 25 °C.

Ved flydende konstruktioner anbefales det, at en fiberdug eller geotekstil anvendes som glidelag. Alternativt kan en plastfolie anvendes. Mindste overlapning er 200 mm mellem banerne. Vægge og gennemføringer forsynes med kantliste weber.floor 4960/4962. Fiberdugen/plastfolien foldes op mod kantlisten på væggen, så gennemløbning undgås.

Blanding

Manuel udlægning
Blanding foretages i større kar eller miksere med plads til 3-5 sække (passende volumen 75-100 liter). weber.floor 140 Nova blandes med 4,2 liter vand pr. 20 kg sæk. Hæld først en del af vandet i blandekarret, tilsæt derefter weber.floor 140 Nova. Hæld resten af blandevandet i og bland, til massen er letflydende og homogen. Blandingen foretages med røreværk og blandestav eller turboblander (blandingstid ca. 2 minutter).

Maskinudlægning
Ved maskinudlægning anvendes Webers blandepumper. Vandmængden indstilles til maks. 21 % vandindhold. Det kontrolleres med flydeprøve, at blandingen er korrekt. Ved korrekt vandindhold skal flydeevnen være 130-145 mm iht. den gamle SS 925319 (ring 50 x 22 mm) eller 220-230 mm iht. Weber-standard (ring 68 x 35 mm). Kontroller ved flydeprøven at massen holder godt sammen og er fri for separation.

Ved udlægning af fald kan vandmængden reduceres lidt. 

Påføring

Massen pumpes eller hældes ud på underlaget i baner. Hver ny bane lægges i den foregående så hurtigt som muligt. Under udlægningen bearbejdes overfladen let med en spartel. Banelængden tilpasses til blandepumpens kapacitet og belægningstykkelsen. Passende banelængde er 6-8 m. Som afgrænser anvendes Webers afstængerliste. Vær omhyggelig med at tætne tilstrækkeligt rundt om afløb før udlægningen, så tilstopning af afløbsrør undgås. Den halvt hærdede masse kan let formes eller skæres, vent derfor ikke for længe med nødvendige justeringer. 

Bemærkninger

 • Ved flere lag skal der altid primes mellem hvert lag. Vent mindst 24 timer (+ 20 °C, 50 % RF) med at prime og kontroller, at overfladen er tør nok til, at primeren suges ind i underlaget. Blandingsforholdet ved priming på frisk afjævningsmasse er: Bland weber.floor 4716 Primer med 5 dele vand.
 • Sten-/keramikfliser: Ved følsomme fliser af typen natursten bør RF være under 90 %.
 • Kontakt Weber inden valg af materiale ved opstigende fugt, eller hvis materialet udsættes for høje fugtniveauer i længere tid.
 • Inden tæppebelægning skal man sikre sig, at bjælkelagskonstruktionen er tilstrækkeligt udtørret. På et tørt underlag er weber.floor 140 Nova klar til tæppebelægning 1-9 uger efter udlægningen. Den angivne tørretid forudsætter et udtørringsklima på ca. + 20 ºC, 50 % RF og en vis ventilation. Følg producentens anvisninger mht. fugtfølsomme belægninger, fx trægulve.
 • Hvis weber.floor 140 Nova udlægges som en flydende konstruktion, anvendes en fiberdug eller geotekstil (weber.floor 4955 Lydmåtte eller plastfolie) anbefales ved gode udtørringsforhold en priming med weber.floor 4716 Primer, som fortyndes i forholdet 1 del primer til 5 dele vand. Primeren påføres dagen efter udlægningen af afjævningsmassen. Ved længere åbentider øges risikoen for kantrejsning og revnedannelse. Ved højere temperatur og lavere RF øges risiciene og omvendt. Læg hurtigst muligt plastfolie på afjævningsmassen, hvis der opstår kantrejsning. Dermed rettes fugtprofilen i afjævningsmassen ud, og kantrejsningen går tilbage.

EHS

EHS

Sikkerhedsforskrifter
Produktet (tørmørtel) bliver ætsende i kontakt med vand. Hærdet materiale er ikke farligt for miljø eller helbred. Se sikkerhedsdatabladet vedrørende beskyttelsesudstyr og øvrige beskyttelsesforskrifter.

Kvalitetskontrol
Produktet er P-mærket iht. SP/SITAC’s krav til P-mærkning af gulvafjævningsmasser samt CE-mærket. Se vedlagt godkendelsesbevis for P-mærkning og CE-deklaration.

P-mærkning er en tredjepartscertificering, der udføres af SP/SITAC. Gennem P-mærkning sikres både kvalitets- og miljøaspekter af uafhængig part. I certificeringen indgår omfattende kontroller og kravgrænser for produktet vedrørende indeklimaaspekter og styrke- og funktionsegenskaber. En årlig opfølgning foretages hos leverandøren for at sikre, at de stillede krav er opfyldt.

Følgende egenskaber afprøves og skal opfylde de stillede krav, for at produktet kan blive P-mærket:

 • Emissionstests med krav til maksimal afgivelse af letflygtige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniak.
 • Lugttest med krav til den oplevede lugt.
 • Prøvning af tekniske egenskaber og klassificering af styrke og bøjningstrækstyrke.
 • Funktionsprøvning med klassificering af vedhæftningsstyrke og modstandsevne mod rullende stolehjul.
 • Funktionsprøvning med krav til maksimal afgivelse af sekundære emissioner for gulvkonstruktioner.

Desuden må et P-mærket produkt ikke indeholde kasein.

Miljøoplysninger
Produktet er alkalisk ved reaktion med vand. Hærdet materiale udgør ingen kendt fare for miljø eller helbred. For håndtering af affald samt indholdsdeklaration, se Byggevaredeklaration.

Nationale forskrifter
PR-nr.: Ikke krævet
Kodenummer: 00-4