INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4160 FineFlow Rapid

DB-nr. 5197685

weber.floor 4160 FineFlow Rapid
weber.floor 4160 FineFlow Rapid

Produktegenskaber

 • Pumpbar
 • Selvudjævnende
 • Hurtighærdende
 • Giver høj overfladestyrke
 • CT-C30-F7

weber.floor 4160 FineFlow Rapid anbefales som afjævningslag og undergulv i boliger, kontorer og offentlige institutioner, hvor der stilles specielle krav til høj overfladestyrke og hurtig topbelægning.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 4160 FineFlow Rapid er en pumpbar, selvudjævnende, hurtighærdende afjævningsmasse, som giver en høj overfladestyrke. Materialet leveres som tørmørtel bestående af specialcement, sand, supplerende bindemidler samt tilsætningsmidler. Vand tilsættes på arbejdsstedet. Materialet har et ekstra højt bindemiddelindhold for at muliggøre tidlig topbelægning. Weber.floor 4160 er slagge- og kaseinfri. Kornstørrelse < 1 mm. weber.floor 4160 er fugtskadestabil efter ophærdning.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

Modstandsdygtighed over for roterende stolehjul Klasse RWFC 450
(2-30 mm)
Vedhæftningsstyrke på slebet overflade > 1,5 MPa
Trykstyrke C30  Middelværdi 35 MPa
Bøjetrækstyrke F10 Middelværdi > 11 MPa
Krympning  < 0,5 mm/m
pH-værdi (i udtørret materiale) Ca. 10,5-11
Gangbar  Efter 2-3 timer
Underlagets overfladestyrke  > 1 MPa
Flydemål, ringstørrelse D68/H35  240-255 mm
Flydemål, ringstørrelde D50 x 22 mm 155-160 mm

Produktoversigt

Underlag

 • Beton
 • Gulvgips
 • Letbeton
 • Træ
 • Sten/keramiske fliser
 • Homogen pvc

Lagtykkelse

 • Normalt: 2-30 mm
 • Letbeton: 6-10 mm

Udtørringstid

 • Gangbar: 2-3 timer
 • Belægningsklar: 1-5 døgn

Forbrug i kg/m²

 • 1 mm = 1,75 kg

Blandingsforhold

 • 5,25 liter vand pr. 25 kg
 • 21 % vandtilsætning

Holdbarhed

 • Ca. 6 måneder i tørt rum

Gulvprimer

 • weber.floor 4716 Primer, se separat produktblad

Tørretid

Før pålægning af topbelægning skal man altid sikre sig, at selve bjælkelagskonstruktionen er tilstrækkeligt udtørret. Som standardværdi for bjælkelagets udtørring kan angivelserne i MK-godkendelsen anvendes. På tørt underlag er weber.floor 4160 belægningsklar ca. 1-3 dage efter udlægning, afhængigt af lagtykkelse. Overfladen er da hærdet tilstrækkeligt til, at gulvbelægningen kan limes til overfladen. Den angivne tørretid forudsætter et godt udtørringsklima med 20 ºC, 50 % RF og en vis luftudskiftning. Ved fugtfølsomme belægninger, f.eks. trægulve, følges producentens anvisninger.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sæk
 • Bulk

Varenr.

 • 2257552

DB-nr.

 • 5197685 (sæk)

PR-nr.

 • 1807755

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 4160 FineFlow Rapid anbefales som afjævningslag og undergulv i boliger, kontorer og offentlige institutioner, hvor der stilles specielle krav til høj overfladestyrke og hurtig topbelægning. Afjævningsmassen egner sig til de fleste underlag og kan både udlægges med automatisk blandepumpe og manuelt. weber.floor 4160 opfylder MK-godkendelseskravene for afjævningsmasser. Weber.floor 4160 kan belægges med f.eks. tæpper, diffusionstæt gulvbelægning som f.eks. linoleum/vinyl/epoxy/polyuretan og svømmende parketgulv.
Ved massive trægulve skal en MS Parketlim anvendes. Ved limning af andre trægulve/gulvtyper, kontakt leverandøren af trægulvet.

Forarbejde

Rengøring, priming: Underlaget skal være rent og frit for støv, cementfilm, fedt eller andre forureninger, som kan forhindre vedhæftning. Underlagets overfladestyrke bør være > 1 MPa. Underlaget primes med weber.floor 4716 Primer, se specielt produktblad. Af hensyn til primerens filmdannelse må underlagets temperatur ikke være under 6 °C. 

For det bedste arbejdsresultat bør gulvets temperatur og temperaturen i arbejdslokalet ligge mellem + 10 °C og + 25 °C.

Udlægning

Manuel udlægning
Blanding kan foretages i større kar eller miksere med plads til 3-4 sække (passende volumen 75-100 liter). weber.floor 4160 blandes med ca. 5,25 liter vand pr. 25 kg sæk. Hæld først en del af vandet i blandekarret, tilsæt derefter weber.floor 4160. Hæld resten af vandet i og bland, til massen er letflydende. Blanding foretages med boremaskine med spiralomrører eller turboblander (blandingstid ca. 2 minutter). Ved udlægningen hældes afjævningsmassen over i mindre spande. Derefter hældes den ud i baner parallelt med en kortvæg og bearbejdes med en tandspartel. Ved stuetemperatur kan massen bearbejdes i ca. 20 minutter. Ved fald i vådrum nedsættes vandindholdet med ca. 10 %.

Maskinudlægning
Ved maskinudlægning anvendes Webers automatiske blandepumpe. Vandmængden indstilles til 21 % vandindhold. Det kontrolleres med flydeprøve, at blandingen er korrekt. Ved korrekt vandindhold skal flydeprøven være 240-255 mm (68 x 35 mm ring). Kontroller gennem flydeprøven, at massen holder godt sammen og er fri for separation. Spartelmassen pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane lægges i den gamle så hurtigt som muligt. Under udlægningen glattes overfladen let med en tandspartel. Banelængden tilpasses blandepumpens kapacitet og den ønskede lagtykkelse. En passende banelængde er 6-10 m uden specielle afgrænsninger. Som afgrænsning anvendes Webers spærreliste. Vær omhyggelig med at forsyne afløb med den nødvendige tætning inden udlægningen for at undgå tilstopning af afløbsrør. Den halvvejs hærdede masse kan let formes eller skæres, vent derfor ikke for længe med nødvendige justeringer.

Nivellering

Ved pumpeopgaver i fast kote samt til opretning af undergulve anbefales nivellement med afsætning af arbejdskoter i modulnet på ca. 2 × 2 m. Rågulvets toppunkter og lunker synliggøres på denne måde.

EHS

EHS

 • Lavalkalisk
 • Spærrelag mod alkalier
 • Miljøvenlige råvarer
 • Kaseinfri

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25