INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4350 BaseFlow DK Vinter

weber.floor 4350 BaseFlow DK Vinter
weber.floor 4350 BaseFlow DK Vinter

Produktegenskaber

 • Pumpbar
 • Fiberforstærket
 • Slagge- og kaseinfri
 • CT-C16-F4

weber.floor 4350 BaseFlow DK Vinter anbefales til steder, hvor der er behov for at udlægge i lagtykkelser på 15-80 mm, og hvor der ikke stilles krav om kort udtørringstid.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 4350 BaseFlow DK Vinter er en pumpbar, fiberforstærket afjævningsmasse beregnet til udlægning i tykke lag. Materialets overfladestruktur er noget grovere end almindelige afjævningsmasser. Materialet leveres som tørmørtel bestående af aluminatcement, natursand, kompletterende bindemiddel og tilsætningsstoffer. Produktet er frit for slagger og kasein. Vand tilsættes på arbejdspladsen. Materialet pumpes fra weber-pumpetrailer eller med Weber-blandepumper. Det hærdede produkt er normalt tørrende og fugtskadestabilt.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 • Lagtykkelse: 15-80 mm
 • Trykstyrke: > 20 MPa
 • Bøjningstrækstyrke (klasse): > 4 MPa
 • Overfladetrækstyrke: middelværdi > 1,5 MPa (målt under laboratorieforhold)
 • Svind/krymp (28 døgn): < 0,4 mm/m
 • Flydemål, ring 68 x 35 mm: 190-210 mm
 • Udtørringstid (inden gangtrafik): 3-4 timer, afhængigt af temperaturen og luftfugtigheden
 • pH (i udtørret materiale): 10,5-11,0
 • Fibre: Ja
 • Anbefalet vandindhold: 19-21 %
 • Forbrug: 1,8 kg/mm/m2
 • Værdier er målt under laboratorieforhold + 20 °C

Produktoversigt

Underlag

 • Beton
 • Sten/keramik
 • Letbeton

Lagtykkelse

 • 15-80 mm

Hærdetid (inden gangtrafik)

 • 3-4 timer

Udtørringstid

 • Gangbar 3-4 timer
 • Belægningsklar: Kontakt Weber

Forbrug

 • 1,8 kg/mm/m2

Holdbarhed

 • Ca. 3 måneder ved tør opbevaring

Gulvprimer

 • weber.floor 4716 Primer, se særskilt produktblad

Tørretid

weber.floor 4350 BaseFlow DK Vinter er normalt tørrende, hvilket indebærer, at overskudsvandet i materialet må lufttørres. Parketgulve skal eventuelt lægges med egnet fugtspærre.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse, lokale forhold, temperaturer i materiale og underlag.

Emballage

 • Bulk

PR-nr.

 • Under ansøgning

Varenr.

 • xxx7569

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 4350 BaseFlow DK Vinter anbefales til steder, hvor der er behov for at udlægge i lagtykkelser på 15-80 mm, og hvor der ikke stilles krav om kort udtørringstid. weber.floor 4350 er velegnet til svømmende konstruktioner, f.eks. komfortgulv, lydgulv og ventilerede gulve i 25-50 mm lagtykkelse.

Blanding

Materialet leveres udelukkende som færdigblandet afjævningsmasse (FBG). Ved blanding indstilles vandindholdet til 18-20 % vand. Kontroller ved hjælp af en flydeprøve, at vandindholdet er korrekt. Flydemålet ved flydeprøven skal være 190-210 mm iht. Weber-standarden (flydering 68 x 35 mm). Ved flydeprøven skal man endvidere sikre, at massen er godt blandet og fri for separation. Vandstrømmen indstilles til det lavest mulige uden at hæmme massens flydeevne og pumpbarhed. Den maksimale slangelængde er 120 m, heraf 40 m med en diameter på 50 mm og 20 m med en diameter på 38 mm.

Påføring

Ved udlægning af massen kan udlægningsslangen være forsynet med en efterblander. Under udlægningen glattes overfladen med en planspartel.

For det bedste arbejdsresultat bør gulvets temperatur og temperaturen i arbejdslokalet ligge mellem + 10 °C og + 25 °C.

Efterbehandling

Afhængigt af belægningstype kan det være nødvendigt at slibe eller spartle med en passende finspartel. Vær dog opmærksom på behovet for en passende tørretid med hensyn til efterfølgende gulvbelægningsmateriales følsomhed over for fugt.

Bemærkninger

weber.floor 4350 BaseFlow DK Vinter er en normalt tørrende gulvmørtel, hvilket indebærer, at det overskydende vand i materialet skal lufttørre.

EHS

EHS

Emballage
Tomme sække kan forbrændes. Restprodukter
Pulverform: Opbevares tørt for senere anvendelse, alternativt iht. nedenstående.
Vådt produkt: Lad hærde til fyldmasse. Hærdet produkt: Anvendes som fyldmasse.