INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber flydebeton

Produktegenskaber

  • Pumpbar cementbaseret afretningsmasse med høj styrke
  • Slidstærk
  • Færdigt slidlag
  • Udvendig og indvendig anvendelse
  • CT-C50-F7

weber flydebeton er en pumpbar flydende finbeton, som giver et færdigt slidlag.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber flydebeton er en pumpbar flydende finbeton, som giver et færdigt slidlag. Produktet er baseret på spesialcement, sand og tilsætningsstoffer for at opnå gode flydeegenskaper, lavt svind og god vedhæftning. Kornstørrelse ≤ 2 mm.

Materialet kan blandes og udlægges både manuelt og med Webers blandepumper og pumpebiler.

Produktet er frostsikkert og egnet til både udvendig og indvendig anvendelse.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

Påføringstemperatur + 8-25 °C
Vandbehov 3,5-3,75 liter pr. 25 kg (14-15 %)
Bindemiddel Cement
Tilslag Natursand 0,2 mm
Fibre Ja
Frostbestandighed Ja
Trykstyrke (klasse) 50 MPa (EN 13813)
Bøjningstrækstyrke (klasse) > 7 MPa (EN 13813)
Svind, 28 døgn < 0,50 mm/m (NS-EN 134542)
Flydemål iht. Weber-standard

160-190 mm
Weber-standardmetode 99:03 (flydering 35 x 68 mm)

Densitet Ca. 2050 kg/m³
Kemiske egenskaber, pH > 12

Forbrug

10 mm = 20 kg/m²
50 mm = 100 kg/m²

Tørretid

Gangbar efter 8-12 timer
Tid før let trafik: Ca. 1 døgn
Tid før normal trafik: Ca. 1 uge

Ved udvendig anvendelse anbefales overfladebeskyttelse med plastfolie eller curing for at undgå hurtig udtørring. Curingen påføres, når massen er gangbar.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

  • 25 kg sæk

Varenr.

  • ?

TUN-nr.

  • ?

Opbevaring

Opbevares tørt. Opbevaringstid op til 12 måneder fra produktionsdatoen.

Stærkt nedkølet materiale kan give risiko for, at visse tilsætningsstoffer ikke når at opløses under blandingen. For høj temperatur i materialet forandrer massens flydeegenskaber, fx fordi massen får en kortere bearbejdningsrid og sætter sig for tidligt.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber flydebeton er beregnet til gulve med trafik med mellemtung og tung rullende belastning og høje krav til planhed

Underlag

BETON
Underlaget skal være rent og frit for støv, cementhud/-slam, fedt, olie, løse partikler eller andre urenheder, som kan reducere vedhæftningen. Overfladestyrken på underlaget bør være mindst 1 MPa.

FLYDENDE GULV
weber flydebeton lagt på isolering eller ikke-bærende underlag skal armeres som almindelig påstøbning. Brug afstandsholdere til at holde nettet i den rette stilling. Minimum lagtykkelse for armeret flydende gulv er 40 mm.

Forbehandling

SUGENDE UNDERLAG
Underlaget skal primes med weber.floor 4716 Primer. Primingen udføres i to omgange. Den første priming fortyndes i forholdet primer:vand = 1:5, den anden i forholdet primer:vand = 1:4. Første priming bør udføres med kost og arbejdes godt ind i underlaget. Primeren skal have tørret og dannet film før udlægning af weber flydende beton. Underlagets temperatur ved udlægningen bør overstige + 8 °C.

GLATTE OG TÆTTE UNDERLAG
På glatte og hårde underlag anbefales mekanisk forbehandling inden priming, fx sandblæsning eller slibning.
Et alternativ til primeren er at svumme overfladen med weber rep 05 Betoheft. Betonunderlaget forvandes og svummes med weber rep 05 Betoheft. weber flydende beton påføres vådt i vådt med svumningen. Denne løsning er et godt alternativ, specielt udendørs.

Temperaturen i lokalet og underlaget bør være + 8-25 °C. Undgå træk og direkte sollys.

Ved udendørs brug bør overfladen beskyttes mod direkte solskin. Beskyt overfladen mod regn det første døgn efter udlægningen.

Blanding

MANUEL UDLÆGNING
Blanding sker i større blandekar eller mikser med plads til 3-4 sække (passende volumen 75-100 liter). weber flydende beton blandes med 3,5-3,75 liter vand pr. 25 kg sæk (14-15 %). Hæld først en del af vandet i blandekarret. Tilsæt derefter weber flydende beton. Sæt blandekarret i undertryk med en støvsuger, når sækkene tømmes i blandekarret. Dette reducerer støvdannelsen. Hæld resten af vandet i og bland massen sammen til en homogen og klumpfri, letflydende masse. Blanding sker med røreværk og blandestav (blandetid 3-4 minutter).

MASKINEL UDLÆGNING
Brug Webers blandepumper. Vandmængden indstilles til et vandindhold på 14-15 %. Vandtilsætningen kontrolleres ved hjælp af en flydeprøve. Ved korrekt vandindhold skal flydeprøven ligge i intervallet 160-190 mm (i henhold til Weber-standard, 68 x 35 mm flydering). Ved flydeprøven kontrolleres, at massen er homogen og ikke separerer.

NB! Tilsæt aldrig mere vand end nødvendigt for at få et godt resultat!

Udlægning

MANUEL
Ved udlægningen hældes weber flydebeton over i mindre spande. Derefter fordeles massen ud i baner med spanden parallelt med en kortvæg og bearbejdes og jævnes med en betonsvupper for at opnå en plan overflade. Ved rumtemperatur kan massen bearbejdes i ca. 20 minutter.

MASKINEL
weber flydebeton pumpes ud på underlaget i baner på maksimum 10 meter. Hver ny bane lægges i den foregående vådt i vådt med en overlapning på ca. 5 cm så hurtigt som muligt, så massen kan flyde sammen til et jævnt lag. Under udlægningen bearbejdes overfladen med en betonsvupper for at opnå en plan overflade. Brug betonsvupperen i samme retning som slangeføringen for at undgå eventuelt skum i overfladen og render fra slangeføringen.

Udlægningsbredden afpasses efter blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Bredden bør normalt ikke overstige 10 meter uden særskilt afgrænsning. Ønsker man et gulv med stor planhed, er det særlig vigtigt, at særlig vigtigt, at udlægningsbredden er lille, og at der benyttes Weber-højdemarkører. Som afgrænsning anvendes weber.floor 4965 Afstængerlister.

Efterbehandling

BELÆGNING
weber flydebeton er klar til trafikbelastning uden belægning, men kan af hensyn til æstetik eller kemisk belastning belægges med passende imprægnering, lak eller maling. Ved brug af vandbaserede systemer, som er afhængige af udtørring, skal overfladen være godt udtørret før påføring.

EHS

EHS

Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressivt på hud og på slimhinder i øjne, næse og svælg. Brug derfor handsker og beskyttelsesbriller. En god hudbeskyttelse kan være at bruge en kemisk beskyttende creme (Kerodex).

Se det gældende sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.