INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4610 Industri top

DB-nr. 5232343

weber.floor 4610 Industri top
weber.floor 4610 Industri top

Produktegenskaber

 • Pumpbar – hurtig og ergonomisk udlægning
 • Hurtighærdende – muliggør hurtig installation
 • Særdeles plane gulve – minimerer slitage på trucks
 • Særdeles god bestandighed over for mekanisk belastning – lang levetid
 • Lave værdier for kloridtransport - beskytter armering mod korrosion i udsatte miljøer

weber.floor 4610 Industri top anvendes til industrigulve med intensiv trafik med middeltungt og tungt rullende udstyr og høje krav om planhed.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 4610 Industri top er en pumpbar hurtigthærdende, selvudjævnende slidlagsmasse til industrigulve, som er baseret på specialcement, sand, supplerende bindemidler og tilsætningsstoffer. weber.floor 4610 Industri top er klar til trafikbelastning og behøver normalt ingen overfladebehandling.

Ved udlægning kræves viden og erfaring for at opnå et passende resultat. Weber har specielt uddannede gulventreprenører til udlægning af weber.floor 4610 Industri top. Produktet er karakteriseret som polymermodificeret: CT-C35-F10-AR0,5 iht. EN 13813.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

Min. tykkelse 4 mm
Maks. tykkelse 20 mm
Udendørs anvendelse Nej
Indendørs anvendelse Ja
Vandbehov 5,0-5,25 liter pr. 25 kg (20-21 %)
Trykstyrkeklasse C35 iht. EN 13813
Trykstyrke, 28 døgn Middelværdi 41 MPa iht. EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke

F10 iht. EN 13813

28 døgn: Middelværdi 12 MPa iht. EN 13892-2

Krympning, 28 døgn < 0,50 mm/m iht. EN 13454-2
Flydeevne

135-145 mm iht. EN 12706 (ring 30 x 50 mm)

230-245 mm iht. Weber-standardmetode 99:03 (ring 35 x 68 mm)

155-160 mm iht. gl. SS 923519 (ring 50 x 22 mm)

Forskydningsstyrke > 3,0 MPa efter 28 døgn
Brandtekniske egenskaber/brandklasse A2fl-s1 (iht. EN 13501-1)
pH i udtørret materiale Ca. 11
Modstandsevne mod industrihjul Modstandsevne mod rullende stålhjul, klasse AR0,5 (iht. EN 13892-4)

Forbrug

 • 1,7 kg/mm/m2

Tørretid

Hærdetid

 •  Inden gangtrafik: 2-4 timer
 •  Inden forsigtig trafik: 1 døgn
 •  Inden fuld trafik: Ca. 1 uge 

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sæk
 • Bulk

Varenr.

 • xxx7526

DB-nr.

 • 5232343 (25 kg)

PR-nr.

 • 1081077

Opbevaring

 • Holdbarhed: 6 måneder ved tør opbevaring (der udføres kontrol af flydeevne, hvis materialet er ældre end 3 måneder)

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 4610 Industri top anvendes til industrigulve med intensiv trafik med middeltungt og tungt rullende udstyr og høje krav om planhed. Til industri, lager og lokaler, hvor der stilles høje krav til slidmodstand og planhed.

Forberedelse

Overfladetrækstyrken i underlaget skal være mindst 1,5 MPa. Svage og elastiske underlag, typisk asfaltgulve, skal fjernes. Nystøbt beton skal have en temperatur på ca. 20 °C i 28 døgn, inden afjævning finder sted. Krympebevægelser i nystøbt beton bør være afsluttet, da der ellers kan opstå gennemgående revner. Bevægelsesfuger bør åbnes gennem hele afjævningslaget og må ikke spartles over. Afjævningslaget overbygger ikke bevægelser i underlaget ved fx krympefuger eller andre bevægelsesfuger. Underlag med nedsunkne flader og større ujævnheder bør rettes op med weber.floor 4600 Industri base eller weber.floor 4602 Industri base ekstra ved hårdt belastede gulve.

Underlaget skal ved udlægning have en tør overflade og en temperatur over 10 °C. RF-værdien i luften bør være < 70 % , for at udtørring kan finde sted.

Materiale i sække bør opbevares ved stuetemperatur. Stærkt nedkølet materiale giver risiko for, at visse tilsætningsstoffer ikke når at blive opløst under blandingen. Ved en temperatur under 10 °C eller en luftfugtighed over 70 % RF under hærdningen kan der fremkomme lyse udfældninger på den hærdede overflade. For høj temperatur ændrer massens flydeegenskaber, så den bliver tyktflydende. Derfor skal temperatur og luftfugtighed måles inden udlægningen.

Underlag

 • Beton
 • Cementbaseret afjævningsmasse

Forbehandling

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementhud, fedt og andre urenheder, som kan forhindre vedhæftning. Underlaget primes med weber.floor 4716 Primer. Primingen udføres i to omgange, hvor primeren børstes ind i underlaget. Undgå pyttedannelse. Den første priming fortyndes i forholdet 1:5, den næste i forholdet 1:3 (på nyudlagte basislag henholdsvis 1:10 og 1:3). Primeren skal være tør inden udlægningen af weber.floor 4610 Industri top. Underlaget skal ved udlægning have en tør overflade og en temperatur over 10 °C. Luftfugtigheden i lokalet må ikke forhindre god udtørring, da der ellers er risiko for blæredannelse. Hvis tørringen af primeren varer mere end 3-4 timer, kan udtørringsforholdene være for dårlige, eller underlaget kan være ude af stand til at absorbere primeren.

Blanding

Temperaturen lokalet bør være mellem + 10 °C og + 25 °C. weber.floor 4610 Industri top blandes med 5,0-5,25 liter rent vand pr. 25 kg sæk (20-21 %). Ved blanding skal vandindholdet i massen kontrolleres ved en afprøvning af flydeevnen. Ved korrekt vandindhold skal flydeevnen ligge i intervallet 155-160 mm (iht. SS 923519). Ved flydeprøven skal det samtidig kontrolleres, at massen er godt blandet og fri for separation. Tilsæt aldrig mere vand end nødvendigt for at opnå et færdigt resultat.

Udlægning

Den færdigblandede masse pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle så hurtigt som muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Under udlægningen bearbejdes den nyudlagte masse let. Følgende værktøjer anvendes ofte til at fjerne evt. skum i overfladelaget og striber fra slangeføringen: tandspartel, glatspartel, wobler/juttestang, gittertromle eller pigrulle. Hvert værktøj giver forskellige udtryk i den endelige overflade. Aftal med den udførende, hvilket udtryk der ønskes. Længden på banerne tilpasses blandepumpens kapacitet og lagets tykkelse. Banelængden bør normalt ikke overstige 10-12 meter uden særlig afgrænsning. Hvis man ønsker et ekstremt plant gulv (superjævnhed), er det særlig vigtigt, at udlægningsbredden er lille. Til afgrænsning bruges passende Weber Afstængerlister. Benyt altid en mursnor for at opnå en lige linje til påklistring af afstængerlisten. Forsyn altid afløb med nødvendig tætning, før arbejdet med afjævningen påbegyndes, for at undgå tilstopning af afløbsledninger. Den halvvejs hærdede afjævningsmasse kan nemt formes eller skæres. Vent derfor ikke for længe med de nødvendige efterjusteringer. Justeringer efter hærdning af massen kræver avanceret slibeudstyr. Temperaturen i lokalet bør være mellem + 10 °C og + 25 °C under udlægning og hærdning. Sørg for god ventilation og undgå træk og direkte sollys.

Bemærkninger

 • Overfladebelægning: weber.floor 4610 Industri top er klar til trafikbelastning uden overfladebelægning, men dækning med et passende laksystem kan være nødvendig med hensyn til kemisk belastning eller af æstetiske årsager. Ved lakering med et laksystem, som kan fortyndes med vand og er afhængigt af udtørring, skal overfladen være helt tør inden påføring.
 • Gulvtolerancer: Som regel anbefales en nivellering af gulvet inden afjævningen for at bestemme afjævningsbehovet og markere niveauet for det færdige gulv. For at opnå forskriftsmæssige gulvtolerancer med hensyn til "stor krumning" (almindelig måleafstand 2 m) og hældning bør underlaget overholde givne gulvtolerancer. I modsat fald bør underlaget afjævnes med weber.floor 4600 Industri base eller weber.floor 4602 Industri base ekstra. Ved ekstremt plane gulve (superjævnhed) bør højdemarkeringen ske i et rudenet med en maskebredde på 1 m. Banelængden tilpasses med fordel gaffeltruckgangens bredde. Større nedsunkne flader bør altid først afjævnes med weber.floor 4600 Industri base eller weber.floor 4602 Industri base ekstra.
 • For at undgå revnedannelse som følge af bevægelser i vægge og gennemføringer bør disse forsynes med en blød kantliste, weber.floor 4960.
 • I indgangspartier bør man om muligt have aftørringsmåtter til det grove snavs og tekstilmåtter, som opsuger fugt, for at skåne gulvet og reducere rengøring og vedligeholdelse.
 • Udstyr og værktøj kan rengøres direkte efter anvendelse. Hærdet materiale skal fjernes mekanisk.
 • Undgå at udsætte gulvoverfladen for træk og sollys under udlægningen og 1-3 døgn derefter.
 • Da produktet er cementbaseret, kan fine, knap synlige revner ikke udelukkes. Disse revner påvirker dog ikke gulvets funktion. Farveskift kan opstå på den færdige overflade afhængigt af klimaforhold ved udlægningen, og fordi produktet er opbygget af mineralske bindemidler. Materialets fugttilstand påvirker også udseendet. Ved eventuelle fremtidige udlægninger skal man påregne forskelle i farve og overfladestruktur.
 • Det hærdede materiale er vandskadestabilt. Ved gennemfugtning til vandmæthed falder styrken til under normalværdi. Ved udtørring genvinder materialet den fulde styrke.
 • En overfladebehandling kan udføres for at mindske materialets absorption af snavs og urenheder og lette rengøringen.
 • Ubehandlede overflader rengøres fx ved tørmopning og støvsugning. Hvis gulvet forventes at blive udsat for kemiske forureninger, anbefales en overfladebehandling. Rengør den behandlede overflade iht. anvisninger fra leverandøren af overfladebehandlingen.

EHS

EHS

 • Produktet (tørmørtel) bliver ætsende i kontakt med vand
 • Se sikkerhedsdatablad vedrørende beskyttelsesudstyr og øvrige beskyttelsesforskrifter
 • Produktet er alkalisk ved reaktion med vand
 • Hærdet materiale er ikke farligt for miljø eller helbred
 • Se byggevaredeklaration for håndtering af restprodukter og affald samt indholdsdeklaration

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25