INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4630 Industri lit

DB-nr. 5886562

weber.floor 4630 Industri lit
weber.floor 4630 Industri lit

Produktegenskaber

 • Pumpbar – hurtig og ergonomisk udlægning
 • Hurtighærdende – muliggør hurtig installation
 • Plane gulve, som er lette at pleje
 • Høj bestandighed mod mekaniske belastninger – lang levetid
 • Kan anvendes udendørs under tag

weber.floor 4630 Industri lit anvendes til industrigulve med tung, intensiv trafik. Under tag kan materialet anvendes på fx lasteramper og altaner og i garager.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 4630 Industri lit er en pumpbar afjævningsmasse med stor modstandsdygtighed over for slag. Materialet indeholder specialcement, sand, ekstra hård ballast, supplerende bindemidler og tilsætningsstoffer. 

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

   
Min. tykkelse 7 mm
Maks. tykkelse 20 mm
Udendørs anvendelse Ja (under tag)
Indendørs anvendelse Ja
Vandbehov 4-4,25 liter pr. 25 kg (16-17 %)
Trykstyrkeklasse C30 iht. EN 13813
Trykstyrke, 28 døgn Middelværdi 35 MPa iht. EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke F10 iht. EN 13813
28 døgn: Middelværdi 11 MPa iht. EN 13892-2
Krympning, 28 døgn < 0,50 mm/m iht. EN 13454-2
Flydeevne 180-200 mm iht. Weber-standardmetode 99:03 (ring 35 x 68 mm)
120-130 mm iht. gl. SS 923519
Forskydningsstyrke > 3,0 MPa efter 28 døgn
Brandtekniske egenskaber/brandklasse A2fl-s1 iht. EN 13501-1
Fibre Ja
Anbefalet vandindhold 16-17 %
Modstandsevne mod industrihjul Rullende stålhjul iht. BCA, klasse AR0,5 (iht. EN 13892-4)
Frostbestandighed Ja (iht. Bronorm 88)

Forbrug

 • 1,9 kg/mm/m2

Tørretid

Hærdetid

 • Inden gangtrafik: 2-4 timer
 • Inden forsigtig trafik: 1 døgn
 • Inden fuld trafik: 1 uge 

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sæk
 • Bulk

Varenr.

 • xxx7527

DB-nr.

 • 5886562 (25 kg)

Opbevaring

 • Holdbarhed: 6 måneder ved tør opbevaring (der udføres kontrol af flydeevne, hvis materialet er ældre end 3 måneder)

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 4630 Industri lit anvendes til industrigulve med tung, intensiv trafik. Under tag kan materialet anvendes på fx lasteramper og altaner og i garager. Til gulve, hvor der stilles store krav til en jævn og plan overflade, anbefales weber.floor 4610 Industri top.

Forberedelse

Materiale i sække bør opbevares ved stuetemperatur. Stærkt nedkølet materiale giver risiko for, at visse tilsætningsstoffer ikke når at blive opløst under blandingen. Ved en temperatur under 10 °C eller en luftfugtighed over 70 % RF under hærdningen kan der fremkomme lyse udfældninger på den hærdede overflade. For høj temperatur ændrer massens flydeegenskaber, så den bliver tyktflydende. Derfor skal temperatur og luftfugtighed måles inden udlægningen.

Overfladetrækstyrken i underlaget bør være mindst 1,5 MPa. Svage og elastiske underlag, typisk asfaltgulve, skal fjernes. Nystøbt beton skal have en temperatur på ca. 20 °C i 28 døgn, inden afjævning finder sted. Krympebevægelser i nystøbt beton bør være afsluttet, da der ellers kan opstå gennemgående revner. Bevægelsesfuger bør åbnes gennem hele afjævningslaget og må ikke spartles over. Afjævningslaget overbygger ikke bevægelser i underlaget ved fx krympefuger eller andre bevægelsesfuger. Underlag med nedsunkne flader og større ujævnheder bør rettes op med weber.floor 4600 Industri base eller weber.floor 4602 Industri base ekstra ved hårdt belastede gulve.

Underlaget skal ved udlægning have en tør overflade og en temperatur over 10 °C. RF-værdien i luften bør være < 70 %, for at udtørring kan finde sted.

Underlag

 • Beton
 • Cementbaseret afjævningsmasse

Forbehandling

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementhud, fedt og andre urenheder, som kan forhindre vedhæftning. Underlaget primes med weber.floor 4716 Primer. Primingen udføres i to omgange, hvor primeren børstes ind i underlaget. Undgå pyttedannelse. Den første priming fortyndes i forholdet 1:5, den næste i forholdet 1:3 (på nyudlagte basislag henholdsvis 1:10 og 1:3). Primeren skal være tør inden udlægningen af weber.floor 4630 Industri lit. Underlaget skal ved udlægning have en tør overflade og en temperatur over 10 °C. Luftfugtigheden i lokalet må ikke forhindre god udtørring, da der ellers er risiko for blæredannelse i weber.floor 4630 Industri lit. Hvis tørringen af primeren varer mere end 3-4 timer, kan udtørringsforholdene være for dårlige, eller underlaget kan være ude af stand til at absorbere primeren.

Blanding

Temperaturen lokalet bør være mellem + 10 °C og + 25 °C, og temperaturen i underlaget skal overstige 10 °C. weber.floor 4630 Industri lit blandes med 4,0-4,25 liter rent vand pr. 25 kg sæk (16-17 %). Ved blanding skal vandindholdet i massen altid kontrolleres ved en afprøvning af flydeevnen. Ved korrekt vandindhold skal flydeevnen ligge i intervallet 180-200 mm (Weber-standard, ring 35 x 68 mm). Ved flydeprøven skal det samtidig kontrolleres, at massen er godt blandet og fri for separation. Tilsæt aldrig mere vand end nødvendigt for at opnå et tilfredsstillende arbejdsresultat.

Udlægning

Den færdigblandede masse pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle så hurtigt som muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Under udlægningen bearbejdes den nyudlagte masse let med en tandspartel for at fjerne evt. skum i overfladelaget og striber fra slangeføringen. Længden på banerne tilpasses blandepumpens strømningskapacitet og lagets tykkelse. Banelængden bør normalt ikke overstige 5-8 meter uden særlig afgrænsning. Hvis man ønsker et ekstremt plant gulv (superjævnhed), er det særlig vigtigt, at udlægningsbredden er lille. Til afgrænsning bruges passende Weber Afstængerliste. Benyt altid en mursnor for at opnå en lige linje til påklistring af afstængerlister. Forsyn altid afløb med nødvendig tætning, før arbejdet med afjævningen påbegyndes, for at undgå tilstopning af afløbsledninger. Den halvvejs hærdede afjævningsmasse kan nemt formes eller skæres. Vent derfor ikke for længe med de nødvendige efterjusteringer. Justeringer efter hærdning af massen kræver avanceret slibeudstyr. Temperaturen i arbejdslokalet bør være mellem + 10 °C og + 25 °C under udlægning og hærdning. Sørg for god ventilation og undgå træk og direkte sollys.

Bemærkninger

 • For at undgå revnedannelse som følge af bevægelser i vægge og gennemføringer bør disse forsynes med en blød kantliste, weber.floor 4960. Kantlisten skæres af ved den færdige gulvoverflade og fyldes med elastisk fugemasse.
 • I indgangspartier bør man om muligt have aftørringsmåtter til det grove snavs og tekstilmåtter, som opsuger fugt, for at skåne gulvet og reducere rengøring og vedligeholdelse.
 • Udstyr og værktøj kan rengøres direkte efter anvendelse. Hærdet materiale skal fjernes mekanisk.
 • En overfladebehandling kan udføres for at mindske materialets absorption af snavs og urenheder og lette rengøringen.
 • Undgå at udsætte gulvoverfladen for træk og sollys under udlægningen og 1-3 døgn derefter.
 • Da produktet er cementbaseret, kan fine, knap synlige revner ikke udelukkes. Disse revner påvirker dog ikke gulvets funktion. Farveskift kan opstå på en hærdet overflade afhængigt af klimaforhold ved udlægningen, og fordi produktet er opbygget af mineralske bindemidler.
 • Det hærdede materiale er vandskadestabilt. Ved gennemfugtning til vandmæthed falder styrken til under normalværdi. Ved udtørring genvinder materialet den fulde styrke.

EHS

EHS

 • Produktet (tørmørtel) bliver ætsende i kontakt med vand og kropsvæsker
 • Se sikkerhedsdatablad vedrørende beskyttelsesudstyr og øvrige beskyttelsesforskrifter
 • Produktet er alkalisk ved reaktion med vand.
 • Hærdet materiale er ikke farligt for miljø eller helbred
 • Se byggevaredeklaration for håndtering af restprodukter og affald samt indholdsdeklaration

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25