INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4660 Marine Elastic

weber.floor 4660 Marine Elastic
weber.floor 4660 Marine Elastic

Produktegenskaber

 • Til marin anvendelse i let trafikerede
 • Opnår hurtigt en høj overfladestyrke
 • Gangbar efter kun 1-3 timer
 • Belægning kan ske efter 1-3 dage, maksimum 7 dage
 • CT-C20-F7

weber.floor 4660 Marine Elastic er designet til marin anvendelse i let trafikerede (hovedsagelig gangtrafik) områder og påføres belægninger som pvc, vinyl, linoleum, keramiske fliser, tæpper e.l.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 4660 Marine Elastic er en cementbaserert, pumpbar, fiberforstærket afretningsmasse til stål-, galvaniserede stål- og aluminiumsdæk. Materialet leveres som tørt pulver, vand tilsættes på byggepladsen. Materialet kan både blandes og udlægges manuelt og blandes med Webers automatiske blandepumper og pumpes frem til udlægningsstedet. En let bearbejdning med tandspartel er tilstrækkelig til at opnå en jævn overflade.

weber.floor 4660 Marine Elastic opnår hurtigt en høj overfladestyrke og er gangbar efter kun 1-3 timer. Belægning kan ske efter 1-3 dage, maksimum 7 dage. Bemærk at hærdetiden er afhængig af temperaturen i luft og underlag samt luftfugtigheden.

weber.floor 4660 Marine Elastic opfylder alle brandtekniske krav til undergulve til belægning om bord på skibe og i offshoreinstallationer i henhold til IMO Res. A.687(16).

Kontakt Weber ved anvendelse i specielle applikationer, som ikke omtales i dette datablad.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

   
Vedhæftningsstyrke > 1,0 MPa
Trykstyrke, klasse C20 (EN 13813)
Trykstyrke efter 28 døgn Middelværdi = 27 MPa (EN 13892-2)
Bøjningstrækstyrke, klasse F7 (EN 13813)
Bøjningstrækstyrke efter 28 døgn Middelværdi = 8,5 MPa (EN 13892-2)
Svind efter 28 døgn < 1,0 mm/m (EN 13454-2)
Flydeevne iht. Weber-standard

205-220 mm
Weber-standardmetode
99:03 (flydering 68 x 35 mm)

Flydeevne iht. SS 923519 135-145 mm
Brandklasse A2fl -s1 A1-301 Primary deck covering, Marine EN 13501-1, IMO FTPC Part 6 og IMO FTPC Annex 2, section 2.2
pH ~ 11
Anvendelsestid 15-20 minutter

Produktoversigt

Lagtykkelse

 • 2-30 mm

Hærdetid

 • Gangbar: 1-3 timer.

Forbrug

 • 1,7 kg/mm/m2

Blandingsforhold

 • 4,3 liter vand pr. 25 kg (17%)

Holdbarhed

 • Tørt op til 12 måneder

Tørretid

Gangbar efter 2-3 timer. Overfladebehandling kan ske efter 1-3 døgn (1 døgn pr. 10 mm). Den angivne tørretid forudsætter et godt udtørringsklima på ca. 20 °C, 50 % RF og en vis luftudskiftning og ventilering.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sæk
 • 1 ton big bag
 • Bulk

PR-nr.

 • 19691

Varenr.

 • xxx7550

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 4660 Marine Elastic er designet til marin anvendelse i let trafikerede (hovedsagelig gangtrafik) områder og påføres belægninger som pvc, vinyl, linoleum, keramiske fliser, tæpper e.l. Materialet kan udlægges både med vedhæftning og i flydende konstruktioner og kan også lægges på eksisterende beton i reparationsøjemed.

Materialet kan udlægges i tykkelser på 2-30 mm ved manuel udlægning og 4-30 mm ved pumpning. Ved anvendelse i flydende konstruktioner er minimumstykkelsen 25 mm. Hvis en lav vægt eller et tyndere lag ønskes, kan 25 kg weber.floor 4660 blandes med 40 liter løs Leca® (2-4 mm). Denne blanding kan udlægges i tykkelser på 10-100 mm og påføres 6-10 mm weber.floor 4660.

weber.floor 4660 er beregnet som underlag for de fleste typer belægning og ikke som et færdigt slidlag. Belægningen bør påføres, så snart forholdene tillader det. Inden belægning skal afretningslaget forbehandles (slibning, rengøring, priming) i henhold til belægningsleverandørens anvisninger. Hvis weber.floor 4660 ligger åben - uden belægning - længere end den nødvendige udtørringstid eller benyttes som en arbejdsplatform eller transportzone under byggeprocessen, er korrekt rengøring specielt vigtig for at opnå et tilfredsstillende underlag for belægningen.

Forarbejde

Det tørre materiale bør opbevares i opvarmede omgivelser før anvendelse. Anvendelse af stærkt nedkølet materiale medfører risiko for, at enkelte tilsætningsstoffer ikke når at opløses under blanding. For høj temperatur i materialet kan ændre flydegenskaberne, f.eks. kan massen få en kortere bearbejdningstid og sætte sig for tidligt. Temperaturen i massen og i arbejdslokalet bør være 10-30 °C.

Underlag

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementhud/slam, fedt, olie, løse partikler eller andre forureninger, som kan reducere vedhæftningsevnen. Rester af gammel coating og forureninger bør fjernes mekanisk, f.eks. ved sandblæsning eller flammerensning. Underlagets overfladestyrke bør være > 1,0 MPa. Underlaget skal primes grundigt. Afløb etc. tildækkes og afgrænses med afspærringsliste. Ståldæk primes med Weber.floor 4716 Primer, 5 dele Weber.floor 4716 fortyndet med 1 del vand. Galvaniserede stål- og aluminiumsdæk primes med sandafstrøet Weber.floor 4710N Epoxyprimer før priming med Weber.floor 4716 Primer. Hvis en anden epoxyprimer anvendes, bør foreneligheden med Weber.floor 4660 undersøges på forhånd. For mere detaljerede oplysninger om priming henviser vi til separate datablade.

Blanding

Weber.floor 4660 blandes med 17 % vand, svarende til 4,3 liter pr. 25 kg sæk. Korrekt vandindblanding kontrolleres med flydeprøve. Ved flydeprøven skal det også kontrolleres, at massen hænger godt sammen, er ensartet og fri for separation. Temperaturen i den færdigblandede masse bør ligge i området 10-30 °C, og massen kan bearbejdes i 10-15 minutter efter blanding.

Manuel blanding
Blanding sker i større blandekar eller blander med plads til 3-4 sække (passende volumen 60-80 liter). Hæld først en del af vandet i blandekarret og tilsæt derefter det tørre materiale. Sæt blandekarret i undertryk med en støvsuger, når sækkene tømmes i blandekarret, dette reducerer støvdannelsen. Hæld resten af vandet i og bland massen sammen til en ensartet, klumpfri og letflydende masse. Blanding sker med røreværk og blandestav i minimum 2 minutter.

Maskinel blanding
Brug Webers automatiske blandepumper. Vandmængden indstilles til 17 % vandindhold. NB! Tilsæt aldrig mere vand end nødvendigt for at opnå et godt resultat.

Påføring

Manuel udlægning
Ved udlægning hældes afretningsmassen over i mindre blandebøtter. Derefter fordeles massen ud i længder parallelt med den korte væg og bearbejdes og jævnes med en tandspartel for at opnå en jævn overflade.

Maskinel påføring
Afretningsmassen pumpes ud på underlaget i længder. Hver ny længde lægges i de gamle så hurtigt som muligt, så massen kan flyde sammen til et jævnt lag. Under udlægningen bearbejdes overfladen let med en tandspartel, metal- eller pigrulle for at opnå en jævn overflade og undgå eventuelt skum i overfladen og render fra slangeføringen.

Den maksimale bredde på det pumpbare område varierer fra 6 til 8 meter afhængigt af blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Længden bør normalt ikke overstige 6-8 meter uden særskilt afgrænsning. Ønsker man et gulv, som er ekstremt jævnt, er det særlig vigtigt at arbejde med en lille bredde. Som afgrænser anvendes Weber Floor-afstængerlister. Vær omhyggelig med at tætne tilstrækkeligt rundt om afløb før udlægningen, så tætning af afløb og afløbsrør undgås. Den halvt hærdede afretningsmasse kan let formes eller skæres, vent derfor ikke for længe med nødvendige justeringer. Efter massen er hærdet, kræver efterjusteringer avanceret slibeudstyr.

EHS

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25