INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber pumpebar slidlag

weber pumpebar slidlag

Produktegenskaber

 • Styrke: CT-C16-F4
 • 30 % hurtigere færdig
 • 45 % mindre CO²

Pumpebar cementbaseret afretningslagsmasse

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Pumpebar, cementbaseret afretningslag. Skal påføres når der støbes på beton og cementbaserede underlag.

 

 • weber pumpebar slidlag er egnet til støbninger med og uden gulvvarme.
 • weber pumpebar slidlag kan anvendes i kombination med et stålarmeringsnet eller som ikke hæftende fyldende gulvsystem.
 • weber pumpebar slidlag kan anvendes til svalehaleplader - kun til brug i gulvkonstruktioner i boliger.
 • weber pumpebar slidlag skal anvendes med en gulvbelægning som fliser, tæppe, laminat etc.
 • Til indendørs brug 

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Leveringsform

 • Plastikpose 20 kg
 •   Mobilt mørtelværk
 • Pumpebil 

Varenr.

 • 5200820867 (bulk)
 • 5200820892 (i poser)

Opbevaring

Holdbarheden er 9 måneder efter produktionsdato i original og lukket emballage.

Farver

Grå.

Tekniske data

   
Egenskaber Specialcement, kvartssand, specifikke additiver. Tilsætningsstoffer, der fremmer flydeevnen, vedhæftningsstyrken og stabiliteten af produktet
Krav til overfladetrækstyrken > 0,5 N/mm2
Minimum lagtykkelse  3 cm *)
Maksimal lagtykkelse  10 cm
Bearbejdelsestid Ca. 30-45 minutter
Kornstørrelse 0-4 mm
Gangbar efter  Ca. 1-2 dage (afhængigt af temperatur, lagtykkelse og tørringsforhold) 
Egenskaber - hærdet (laboratorieforhold) Densitet: 2100 kg/m³
Trykstyrke: > 16 N/mm²
Bøjningstrækstyrke: > 4 N/mm²
Overfladetrækstyrke: > 0,5 N/mm2
Svind: < 0,04 %
Støbning Ja
Pumpebar Ja
Selvnivellerende Ja, ved bearbejdning (let nivellering)

*) Mindste lagtykkelse > 30 mm.

På svalehaleplader i (boliger): lagtykkelse skal være mindst 30 mm fra toppen af svalehale (total minimum gulvtykkelse = 16 + 30 = 46 mm).

Udlægning i kombination med stålarmeringsnet (Ø 6 mm masker 150 x 150 mm) og afstandsholdere:

Svømmende på folie: > 35 mm.
Svømmende på isolering: > 40 mm.
Kombineret med gulvvarme:

Mindste lagtykkelse over gulvvarmerør + > 25 mm.
Udlagt som svømmende gulv:

Udlagt som svømmende gulv - på folie => 30 mm + rørtykkelse ø.
Udlagt som svømmende gulv - på isolering: total tykkelse => 35 mm + rørtykkelse ø.
Udlagt som svømmende gulv - på svalehaleplader med gulvvarme: > 25 mm + rørtykkelse ø. 

Produktdata

Tilgængelighed

 • Trælast- og tømmerhandler
 • Projektsalg

Værktøj

 • Forberedelse: kost/spand/vanding
 • Manuel behandling: røreværk med blandestav (600 rpm) eller betonblander

Maskinsystemer

 • M-TEC Duomix
 • Weber-pumpebil
 • M-TEC SM-P, en blandepumpe til et mobilt mørtelværk
 • Tromleblander
 • Blandekar med røreværk

weber pumpebar slidlag er egnet til maskinel udlægning på store flader. Ved anvendelse af blandesystemer sikrer man renere, effektive arbejdsrutiner med minimalt spild af materialer. Weber kan give teknisk vejledning og information.

Forbrug

 • Ca. 1,9 kg pulver pr m² / mm tykkelse
 • 20 kg weber.floor VZC® giver ca. 10,6 liter mørtel og er nok til ca. 0,35 m2 ved en lagtykkelse på 3 cm.
Lagtykkelse Forbrug/m2
3 cm ± 57 kg/m2, ca. ± 0,35 m2/20 kg
4 cm ± 76 kg/m2, ca. ± 0,25 m2/20 kg
5 cm ± 95 kg/m2, ca. ± 0,21 m2/20 kg

Udførelse

Udførelse

 • Under udførelsen beskyttes gulvet mod træk, direkte sollys samt høje temperaturer.
 • Efter at gulvet kan betrædes, ventileres området.
 • Afhængigt af temperatur, lagtykkelse og tørreforhol, kan gulvet være gangbart efter ca. 1 eller 2 dage og belægningsklart efter 3-6 uger (afhængigt af gulvbelægningen). Vejledende tørretid, 1 cm om ugen.
 • Klæbning af fliser med weber universal fliseklæb-HVID er muligt efter ca. 4 dage.
 • weber pumpebar slidlag skal belægges, eksempelvis med fliser, tæpper, laminat etc. 

Færdigbehandling

Limning gulvbelægning/finishing

 • 3-6 uger (afhængigt af temperatur, lagtykkelse, tørringsforhold og gulvbelægning). Den endelige restfugtighed kan måles ved anvendelse af en CM-enhed.
 • Indikation af udtørring ved 20 °C og 65 % RF: ca. 1 cm/uge.
 • Klæbning af fliser med weber universal fliseklæb-hvid er muligt efter ca. 4 dage. 

Anvendelsesvejledninger

 • Temperatur: weber pumpebar slidlag anvendes + 10 °C og + 25 °C i underlaget og området, det udlægges i.
 • Begynd i det fjerneste hjørne og arbejd mod udgangen.
 • Hæld den blandede støbemasse på gulvet i den ønskede lagtykkelse og kontrollerer regelmæssigt, til det ønskede niveau er nået. Minimumtykkelsen er 3 cm.
 • Bearbejdningen af støbningen foretages ved hjælp af en betonsvupper, gulvet skal bearbejdes både i bredden og i længden (på tværs).
 • Brug en gummiskraber, hvis du ikke har en betonsvupper. Ved at bringe støbemassen på afretningslaget i bevægelse opnås et godt og jævnt resultat.
 • Undgå skar, støb gulvet på én gang.
 • Hvis weber pumpebar slidlag anvendes i kombination med gulvvarme, skal der være et dæklag (> 25 mm) på gulvvarmerørene.

Rengøring

Rengør redskaber med vand og hænder med sæbe og vand.

Bemærkninger

Vigtigt

 • weber pumpebar slidlag blandes aldrig med andre produkter.
 • Hæld aldrig mere vand, end der er angivet. For meget vand fører til en reduktion i produktegenskaber.
 • Temperaturen i underlaget og det miljø, hvor støbningen sker, og en uge efter skal være højere end + 5 °C.
 • Vinduer og åbninger skal være lukket under udførelsen for at forhindre for tidlig udtørring af mørtel. Undgå træk, direkte sollys og høje temperaturer; dette kan medføre øget (plastik) tørring og svind, og det kan føre til revnedannelser. Når gulvet er gangbart, ventileres området.
 • Tvangsudtørring i de første tre uger kan føre til spændinger i gulvet med svindrevner til følge.
 • Sluk for gulvvarmen 48 timer i forvejen. Når du tænder varmen igen, bør du starte langsomt op og følge startproceduren.
 • Ikke egnet til industriel og udendørs brug.
 • Må ikke anvendes på gulve, der er konstant våde eller udsat for opstigende fugt.

Anbefalinger

 • Dilatationsfuger/overgange i det underliggende gulv føres med op i afretningslaget.
 • Hvis weber pumpebar slidlag anvendes som flydende gulv og i kombination med gulvvarme, bør der indtænkes ekspansionsfuger/dilatationsfuger i konstruktionen.
 • Fortrinsvis ved L- og U-formede gulve opdelt i rektangler placeres en fuge i døråbninger. Risikoen for revnedannelse er størst ved spidse vinkler. Ved skarpe vinkler sættes et ekstra lag kantstrimmel.
 • Undgå skar med dilatationer med varmerør. 

Tips

 • Forklar sammenhængene, så alle kender opgaven, hvis der abejdes der med store områder. Fordel opgaverne på personer ved jobrotation.
 • Brug weber.floor-cementbaserede afretningslag, der er gangbare efter 3-4 timer, og som kan flisebelægges efter 1 eller 2 dage.
 • Brug weber.floor-fiberbaserede produkter, hvis der er elektrisk eller vandbåret gulvopvarmning eller ved et tyndere gulvsystem.
 • Sørg for, at varmerørene er fyldt med vand, hvis opvarmningen påføres en forstærkning, og at armeringsnettet er sikret mod at skubbe overfladen op, så opflydning undgås under støbning.

Anvendelsesområde

Cementbundet afretningslag. Skal påføres primer når det støbes på beton og cementbaserede underlag.

 • weber pumpebar slidlag er egnet til støbninger med og uden gulvvarme.
 • weber pumpebar slidlag kan anvendes i kombination med et stålarmeringsnet eller som ikke hæftende flydende gulvsystem.
 • weber pumpebar slidlag kan anvendes til svalehaleplader, kun til brug i gulve konstruktioner til boliger.
 • weber pumpebar slidlag skal anvendes med en gulvbelægning såsom fliser, tæppe, laminat etc.
 • Til indendørs brug.

Forberedelse

 • Underlager skal være fast og stabilt, tørt og frit for støv og andre forurenende stoffer, der kan påvirke vedhæftningen.
 • Fjern løst materiale, som kan påvirke vedhæftningen.
 • Eventuelle åbninger og fuger skal forsegles for at forhindre lækage. Placer kantlister (8-10 mm tykke) langs alle vægge, søjler, gennemføringer.
 • Sørg for, at området er lukket af, så det er vind- og vandtæt.

Klæbet til underlaget:

 • Overfladen primes med weber.floor 4716, følg anvisningen på emballagen. Påfør primer og lad tørre, til den er transparent.
 • Pytter af primer skal fordeles eller tørres op.
 • Primerens funktion er at forbedre vedhæftningen, forhindre luftbobler - også kaldt pin-holes, binding af finstøvspartikler. Dette vil opnås under optimale forhold. Både for de maksimale flydeegenskabermsamt for udførelsen af det hærdede gulv.
 • Et alternativ til primning er at mætte underlager med vand eller at svumme med en blanding af cement og vand (1: 5). Ved tilførelse af fugt vil tørretiden i undergulvet forlænges.

Blanding

Ca. 2,8 liter (14 %) rent vand til 20 kg weber pumpebar slidlag.

Maskinelt blandet:

 • weber pumpebar slidlag kan også blandes ved hjælp af en tvangsblander.
 • Først hældes den afmålte mængde vand i blanderen og derefter det antallet sække weber pumpebar slidlag, der passer til vandmængden.
 • Lad tvangsblanderen køre i 3 til 4 minutter, indtil massen er homogen og klumpfri.
 • Bland ikke mere mørtel, end der kan bearbejdes inden for 30-45 minutter.
 • weber pumpebar slidlag kan udlægges med en egnet blandepumpe. For mere information, kontakt Weber.
 • Kontroller vanddosering regelmæssigt ved at tage en flow-måling. Kan pumpes i op til 80 meter slange (diameter på 50 mm).

Udlægning

Udlagt som svømmende gulv - på folie

 • Placer en vandtæt folie (for eksempel 2 lag PE-folie 0,2 mm) jævnt og uden folder. Folien skal ombukkes, så den går ca. 10-15 cm op ad væggene.
 • Samlinger og overlæg på folien skal være på mindst 10 cm.
 • Tape overgange og samlinger, så de er vandtætte.
 • Placer kantstimmelen, størrelsen afhænger af tykkelsen af afretningslaget.
 • Derefter anvendes et stålarmeringsnet (Ø 6 mm, maske 150x150mm) på afstandsholdere. Kontroller, at armeringsnettet er sat til omkring 1/3 af gulvet tykkelse.

Udlagt som svømmende gulv - på isolering

 • Når man laver flydende løsninger, bør der anvendes trykfast isolering.
 • Læg gulvisolering (f.eks polystyrenplader) på det bærende gulv.
 • Placer 2 lag vandtæt folie (0,2 mm ) jævnt og uden folder på isoleringen. (Folien skal ombukkes så den går ca. 10-15 cm op ad væggene.)
 • Overlægget på folien skal være på mindst 10 cm.
 • Tape overgange og samlinger, så de er vandtætte.
 • Placer kantstrimlen, størrelsen afhænger af tykkelsen af afretningslaget.
 • Derefter anvendes en stålarmering (Ø 6 mm, maske 150x150mm) på afstandsholdere. Kontroller, at armeringsnettet er sat til omkring 1/3 af gulvets tykkelse.

Opretning - håndudlægning

 • Der tilsættes ca. 2,8 liter vand til pr. 20 kg weber pumpebar slidlag. Tilsæt først den anbefalede mængde vand i blandekar, derefter tilsættes pulveret.
 • Bland i mindst 2 minutter, til massen er homogen med et elektrisk røreværk med blandestav (600 rpm).
 • Bland helst i et blandekar eller eventuelt i en murebalje. Lad blandingen hvile kortvarigt i 1 minut, hvorefter den hældes ud på gulvet.
 • Bland ikke mere mørtel, end der kan bearbejdes inden for 30-45 minutter.
 • weber pumpebar slidlag kan eventuelt anvendes til opbygning af fald. Vandmængden reduceres til 1,8 liter rent vand pr. 20 kg.