INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 319 hurtigslidlag fint

DB-nr. 5902689

weber.floor 319 hurtigslidlag fint

Produktegenskaber

  • Velegnet til opbygning af fald
  • Velegnet til tykke lag
  • Tidligt klar til belægning
  • Jordfugtig konsistens

weber.floor 319 hurtigslidlag fint er velegnet til indendørs brug i boliger, vådrum, kontorer og offentligt miljø, hvor der stilles særlige krav til god overfladestyrke og hurtighed.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 319 hurtigslidlag fint er en hurtighærdende cementmørtel til gulve, der giver en struktur svarende til afjævningsmasser. Dette betyder, at overfladen ikke behøver finspartling. Materialet leveres som tørmørtel bestående af lavalkalisk blandingscement, natursand, kompletterende bindemiddel og tilsætningsstoffer. Vand tilsættes på byggepladsen. Produktet er fugtskadestabilt.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

   
Hærdetid for gangtrafik 1-3 timer
Indendørs anvendelse Ja
Udendørs anvendelse Nej
Trykstyrke
  C 16 (EN 13813)
28 døgn  Middelværdi 31 MPa (EN 13892-2)
Bøjningstrækstyrke
  F 3 (EN 13813)
28 døgn  Middelværdi 5,5 MPa (EN 13892-2)
Krympning, 28 døgn < 0,05 %
pH-værdi i udtørret materiale Ca. 11 
Anbefalet vandindhold 10 % 
Anvendelsestid Ca. 20-30 minutter

Forbrug

Materialeforbrug (iht. GBR): 1,8 kg/m²/mm

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

  • 25 kg sæk

Varenr.:

  • 2257536

DB-nr.:

  • 5902689

Opbevaring

Holdbarhed ca. 6 måneder ved tør opbevaring.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 319 hurtigslidlag fint er velegnet til indendørs brug i boliger, vådrum, kontorer og offentligt miljø, hvor der stilles særlige krav til god overfladestyrke og hurtighed. Lagtykkelse 15-100 mm. 

Forberedelse

Bland materialet med tvangsblander eller røreværk med blandestav.

Underlag

  • Beton
  • Sten/keramik

Forbehandling

Rengøring, priming:
Underlaget skal være rent og frit for støv, cementhud, fedt og andre urenheder, som kan forhindre vedhæftning. Betonunderlaget primes med weber.floor 4716 Primer, som fortyndes med 3 dele vand. Følg i øvrigt anvisningerne i produktbladet for primeren. Derefter udlægges mørtlen ”vådt i vådt”, inden primeren er tør. Det bedste arbejdsresultat opnås, hvis temperaturen i lokalet ligger mellem + 10 ° og + 25 °C. En nystøbt betonplade bør tidligst afjævnes ca. en måned efter støbning for at undgå revnedannelse pga. krympning af betonen og evt. sætninger i pladen.

Blanding

Bland weber.floor 319 hurtigslidlag fint med ca. 2,5 liter vand pr. 25 kg sæk (10 %) i mindst 2 minutter. Ved rumtemperatur kan den færdigblandede mørtel bearbejdes i ca. 20-30 minutter. Der må ikke tilsættes yderligere vand i færdigblandet mørtel.

Påføring

Den færdigblandede mørtel fordeles ud på underlaget og trækkes af med en retskinne på en lægte eller et stålrør med den ønskede tykkelse. Overfladen kan rettes af med bræt eller stålglittes efter komprimering. I vådrum og andre rum med fald lægges en lægte eller et stålrør langs væggen. Mørtlen trækkes mod gulvafløbet eller et andet ønsket lavpunkt. Sørg altid for at tætne afløb tilstrækkeligt inden udlægningen for at undgå tilstopning af afløbsrør.

Bemærkninger

weber.floor 319 hurtigslidlag fint er selvudtørrende, hvilket giver en tidlig overfladestyrke og kemisk binding af overskydende vand på sigt. Dette muliggør en tidlig belægning med tæppe under forudsætning af, at RF-procenten i den underliggende konstruktion ikke overstiger de anbefalede værdier.

EHS

EHS

Emballage:
Tomme sække kan forbrændes.

Restprodukter:
Pulverform: Produktet opbevares tørt til senere anvendelse jf. nedenstående.
Vådt produkt: Lad produktet hærde til fyldmasse.
Hærdet produkt: Anvendes som fyldmasse.