INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4060

weber.floor 4060
weber.floor 4060

Produktegenskaber

 • Hurtigt slidlag
 • God overfladestyrke

weber.floor 4060 anbefales til boliger, vådrum, kontorer og offentlige institutioner, altaner, hvor der stilles særlige krav til god overfladestyrke og hurtighed. Inde og ude.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Weber.floor 4060 er en hurtighærdende cementmørtel til gulv. Den har en lidt grovere struktur end afjævningsmasse (flydespartel) og kan finspartles. Overfladen primes og spartles med lavalkalisk finspartel. Materialet leveres som tørpulver bestående af lavalkalisk blandingscement, natursand, komplementerende bindemiddel og tilsætningsstoffer. Produktet er stabilt over for fugtskader.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 • Trykstyrke: 40 MPa
 • Brudstyrke: 7 MPa
 • Krympning: 0,03-0,05 %
 • Ekspansion ved opvædning: 0,03-0,05 %
 • pH-værdi: ca. 11

Produktoversigt

Underlag

 • Beton

Lagtykkelse

 • 15-80 mm

Udtørringstid

 • Gangbar: 3 timer
 • Belægningsklar: 24 timer

Forbrug

 • 1,9 kg/mm/m2

Blandingsforhold

 • 2,1 liter vand pr. 25 kg

Holdbarhed

 • Ca. 6 måneder i tørt rum

Gulvprimer

 • Floor 4716

Tørretid

Inden topbelægning udføres, skal man sikre sig, at underkonstruktionen er tilstrækkeligt tør. På tørt underlag er weber.floor 4060 belægningsklar efter 24 timer. Den opgivne tørretid forudsætter et godt udtørringsklima med + 20 °C, 40 % RF og luftcirkulation. Trægulve skal som regel lægges med en dertil egnet fugtspærre.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Udførelse

Anvendelsesområde

Weber.floor 4060 anbefales til boliger, vådrum, kontorer og offentlige institutioner samt altaner, hvor der stilles særlige krav til god overfladestyrke og hurtighed. Inde og ude. Materialet blandes i en automatisk blandemaskine, tvangsblander, roterende betonblander eller med røreværk og blandestav.

Forberedelse

Rengøring og priming: Underlaget skal være rent og frit for støv, cementfilm, fedt eller andre forureninger, som kan forhindre vedhæftning. Betonunderlaget primes med weber.floor 4716 fortyndet med 1:3 dele vand. Til andre underlag følges anvisningerne i produktbladet for primeren. Mørtlen udlægges "vådt i vådt", inden primeren er tør. Det bedste resultat opnås, hvis temperaturen er mellem + 10 og + 25 °C. En nystøbt betonplade må først afjævnes ca. 1 måned, efter den er støbt af hensyn til revnedannelser, fordi betonen krymper eller sætter sig.

Blanding

weber.floor 4060 blandes med ca. 8 % vand, ca. 2,1 liter vand pr. 25 kg sæk. Blandingen udføres i en automatisk blandemaskine, tvangsblander, roterende betonblander eller med røreværk og blandestav i mindst 2-3 min. Ved normal rumtemperatur er den færdigblandede mørtel brugbar i 30-40 min. Der må ikke tilsættes yderligere vand i den færdigblandede mørtel.

Udlægning

Den færdigblandede mørtel udlægges på underlaget "vådt i vådt" og trækkes af med en retskede på lægte eller stålrør i den ønskede tykkelse. Arbejdet påbegyndes som regel i værelsets korte side. Efter komprimering kan overfladen rettes af eller stålglittes. I vådrum og andre rum med fald lægges en lægte eller et stålrør langs med væggen. Mørtlen trækkes hen imod et gulvafløb eller et andet lavpunkt. Afløb skal altid tætnes omhyggeligt inden udlægning for at undgå tilstopning af afløbsrør.

EHS

EHS

 • Lavalkalisk
 • Spærrelag mod alkalier
 • Kredsløbsvenlige råvarer
 • Kaseinfrit
 • Lav emission
 • Kode: 00-4

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25