INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4010 Fine

DB-nr. 5232346

weber.floor 4010 Fine
weber.floor 4010 Fine

Produktegenskaber

 • Selvnivellerende finspartelmasse
 • Til finspartling i lagtykkelser på 1-6 mm
 • CT-C20-F5

weber.floor 4010 Fine selvnivellerende finspartelmasse anbefales til finspartling i lagtykkelser på 1-6 mm.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Weber.floor 4010 Fine er en selvudjævnende spartelmasse, som kan udlægges manuelt og maskinelt på beton eller cementbundne afretningslag i en lagtykkelse på 1-6 mm. Kan belægges med de fleste belægningstyper.Produktet er vandskadestabilt og kaseinfrit.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 • EMICODE EC 1 PLUS
 • Betegnelse: Iht. EN 13813, CT-C20-F5
 • Trykstyrke efter 28 dage: > 20 MPa.
 • Hærdetid inden gangtrafik: 2-4 timer
 • Belægningsklar: Ca. 1 døgn
 • Min. udlægningstykkelse: 1 mm
 • Maks. udlægningstykkelse: 6 mm
 • Forarbejdningstid : 15-20 minutter ved en indvendig temperatur på 20 °C og en relativ luftfugtighed på 65 %. Jo højere temperatur, jo kortere forarbejdningstid
 • Forbrug: 1,7 kg/mm/m²
 • Vandbehov: 5,2-5,7 liter/25 kg sæk
 • Flydemål: 240-260 mm
 • Stolehjul: Egnet som underlag for stolehjul
 • Gulvvarme: Egnet til varmeafretningslag

Produktoversigt

Underlag

 • Beton
 • Sten
 • Keramik

Lagtykkelse

 • 1-6 mm

Udtørringstid

 • Gangbar: efter 2-4 timer
 • Klar til topbelægning: efter ca. 1 døgn

Forbrug

 • 1,7 kg/mm/m2

Holdbarhed

 • 9 måneder på tørt lager

Gulvprimer

 • weber.floor 4716 Primer, se separat produktblad

Tørretid

Weber.floor 4010 Fine er gangbar efter ca. 2-3 timer. Før belægning skal man altid sikre sig, at selve bjælkelagskonstruktionen er tilstrækkeligt udtørret. Weber.floor 4010 Fine er klar til belægning efter ca. 1 døgn, afhængigt af lagtykkelse, forudsat at gulvbelægningen og evt. limen tåler mindst 85 % RF. Den angivne tørretid forusætter et godt udtørringsklima med 20 °C, 40 % RF og en vis ventilation.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sæk

Varenr.

 • 2257562

DB-nr.

 • 5232346

PR-nr.

 • 1920352

Udførelse

Anvendelsesområde

Weber.floor 4010 Fine selvnivellerende finspartelmasse anbefales til finspartling i lagtykkelser på 1-6 mm. Produktet bør ikke udlægges på underlag med mere end 95 % RF. Vær opmærksom på specifikke krav for aktuel gulvbelægning. Når den spartlede overflade er hærdet og evt. slebet, udgør den et færdigt undergulv for de fleste gulvbelægninger.

Forberedelse

Underlaget skal være rent, tørt og frit for støv, cementfilm, fedt og andre urenheder, som kan forhindre vedhæftning. Underlagets overfladestyrke skal overstige 0,5 MPa. Underlaget skal efter rengøring primes med weber.floor 4716, se separat produktblad for weber.floor 4716. Af hensyn til primerens filmdannelse må underlagets temperatur ikke være under 6 °C. For optimalt arbejdsresultat bør lufttemperaturen ligge mellem 10 og 25 °C.

Blanding

Weber.floor 4010 Fine blandes iht. følgende: Tilsætning med vand, ca. 5,2-5,7 liter pr. 25 kg sæk. Blandingen udføres med røreværk og blandestav eller Webers blandeværktøj i min. 2 minutter. Weber.floor 4010 Fine kan også med fordel pumpes med Webers blandepumper. Færdigblandet masse kan bearbejdes i ca. 20 minutter. I færdigblandet masse må der ikke tilsættes yderligere vand.

Udlægning

Ved tynde lag (0-2 mm) trækkes massen ud med en glat spartel, mens lag på 2-6 mm fordeles med tandspartel. Evt. finjustering i form af slibning eller yderligere finspartling kan udføres, så snart massen er hærdet tilstrækkeligt. Værktøj og maskiner rengøres med vand.

EHS

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25