INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4031 SuperFlow

DB-nr. 5744563

weber.floor 4031 SuperFlow
weber.floor 4031 SuperFlow

Produktegenskaber

 • God flydeevne
 • Emissionsfattig (EC 1)
 • Til høje belastninger
 • Velegnet til rullende stolehjul under belægninger fra 1 mm lagtykkelse
 • CT-C25-F7

weber.floor 4031 kan udlægges manuelt eller maskinelt på diverse underlag i bolig og kontor.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Cementbaseret, polymermodificeret flydespartelmasse. Anbefales til lagtykkelser mellem 1 og 10 mm iht. EN 13813.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

Rengøring af værktøj  Med vand
Udlægningstemperatur Underlag 10-25 °C, luft 10-30 °C
Indvendig anvendelse Ja
Vandbehov Ca. 24-26 %
Trykstyrke (efter 28 dage)  > 25 MPa (EN 13892-2)
Bøjningstrækstyrke (efter 28 dage) > 7 MPa (EN 13892-2)
Flydemål iht. Weber-standard, ring D 68/H 35 mm  250-270 mm
Åbentid 15-20 minutter ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed
Stor forskydningsstyrke ved limning af parketgulve fra 2 mm lagtykkelse

Produktoversigt

Underlag

 • Afretningslag af beton
 • Sten og keramiske fliser

Lagtykkelse

 • 1-10 mm

Udtørringstid

 • Gangbar efter 2-4 timer
 • Klar til belægning efter ca. 24 timer ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed

Forbrug

 • Ca. 1,6 kg/mm/m2

Holdbarhed

 • 9 måneder i tørre omgivelser.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

25 kg sæk

Varenr.

 • 2257542

DB-nr.

 • 5744563

PR-nr.

 • 2208885

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 4031 kan udlægges manuelt eller maskinelt på diverse underlag i bolig og kontor. Produktet danner et bæredygtigt underlag både for gængse og mere krævende gulvbelægninger. Spartelmassen skal belægges. Kun til indendørs anvendelse.

 • Særdeles god flydeevne
 • Særdeles emissionsfattig (EC 1)
 • Velegnet som belægning til rullende stolehjul fra 1 mm lagtykkelse iht. EN 12529
 • Til høj belastning
 • Tidligt gangbar
 • Tidligt belægningsklar
 • Velegnet på gulvvarme
 • Stor rækkeevne

Forberedelse

Inden arbejdet begyndes beskyttes gulvfladen mod træk, direkte sollys og varmepåvirkning.
Underlaget skal være fast, bæredygtigt, tørt og frit for støv og urenheder. Alle stoffer, som kan hæmme vedhæftningen, fjernes fra underlaget ved f.eks. slibning, fræsning eller slyngrensning af underlaget. Glaserede fliser skal slibes.
Underlaget skal have en overfladetrækstyrke på mindst 1,0 MPa. Den forberedte overflade primes med weber.floor 4716 primer. Ved stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt at prime to gange. Yderligere oplysninger findes i produktbladet for weber.floor 4716. Større ujævnheder (> 10 mm) kan udjævnes med f.eks. weber.floor 4040 Combi Rapid.

Blanding

weber.floor 4031 blandes iht. følgende: Vandtilsætning ca. 6-6,5 l pr. 25 kg. Ved overdosering vær opmærksom på forlænget tørre/hærdetid. Blandingen udføres med Weber Floor Blandevogn eller røreværk og blandestav i min. 2 minutter. weber Floor 4031 kan også med fordel pumpes med Webers blandepumper.

Færdigblandet masse kan bearbejdes i op til ca. 20 minutter.

Blandeværktøj

weber.floor Blandevogn
weber.floor Blandepumpe

Udførelse

Hvis materialet pumpes, bør arbejdsfladen højst være 10-12 m bred. Hvis bredden overskrides, skal der opstilles feltbegrænsninger i form af selvklæbende afstængerlister. Efter udstøbningen afrettes overfladen med en tandspartel og kan evt. efterbearbejdes med en pigrulle.

Efterbehandling

Ventilation er nødvendig, så snart overfladen er gangbar. Temperaturen i rummet og gulvet skal under forarbejdningen og 1 uge derefter mindst være 10 °C. Der må ikke bruges luftaffugter i de første 2 uger. Slibearbejder skal udføres inden for 24 timer efter udlægningen.

Bemærkninger

Weber.floor 4031 skal belægges. Vær sikker på, at den valgte gulvbelægning og klæber kan anvendes på weber.floor 4031.
Af hensyn til samspilseffekt, anvend altid Weber Floor Gulvlime. Kontakt Weber i tvivlstilfælde vedrørende forarbejdning, underlag eller særlige byggemæssige forhold. Der må ikke tilsættes fremmedstoffer som feks. grus eller sand.

EHS

EHS

Sikkerhedsanvisninger
Produktet reagerer alkalisk med vand. Undgå berøring med øjne og hud. Bær beskyttelsesbriller/ansigtsskærm/beskyttelseshandsker under arbejdet. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Produktet er kromatfattigt iht. TRGS 613.Se også det aktuelle sikkerhedsdatablad, som findes på www.weber.dk. I afbundet tilstand er produktet fysiologisk og økologisk ufarligt.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25