INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4040 combi rapid DR

DB-nr. 5744562

weber.floor 4040 combi rapid DR
weber.floor 4040 combi rapid DR

Produktegenskaber

 • Støvreduceret
 • Både fin- og byggespartling
 • Hurtigt klar til belægning
 • Synker ikke
 • CT-C25-F7

 

weber.floor 4040 combi rapid DR er en støvreduceret spartelmasse, som anvendes til reparation og finspartling.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 4040 combi rapid DR er en fin- og byggespartelmasse med pastakonsistens. Produktet indeholder aluminatcement, som er lavalkalisk. Produktets konsistens kan varieres med vandtilsætningen. Kornstørrelse < 0,5 mm. weber.floor 4040 combi rapid DR er tredjepartskontrolleret af SP, Sveriges Tekniske Forskningsinstitut, P-mærket og CE-mærket. Produktet karakteriseres som polymermodificeret: CT-C25-F7 iht. EN 13813.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

Udendørs anvendelse Nej
Indendørs anvendelse Ja
Støvreduceret Ja
Vandbehov 3,3-3,6 l pr. 15 kg sæk ved byggespartling, 3,6-4,2 l pr. 15 kg sæk ved finspartling
Trykstyrkeklasse C25 (EN 13813)
Trykstyrke, 28 døgn Middelværdi 34 MPa (EN 13892-2)
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn F7 (EN 13813), middelværdi 9 MPa (EN 13892-2)
Krympning, 28 døgn < 1,0 mm/m (EN 13454-2)
Anbefalet vandindhold 22-28 %
Anvendelsestid Ca. 5-15 minutter
Modstandsevne mod rullende stolehjul, RWFC-klasse RWFC 250 (ved tykkelse 1-50 mm) (EN 13892-7)

Produktoversigt

Underlag

 • Beton
 • Anhydrit
 • Gulvspånplade
 • Sten/keramik
 • Gulvgipsplade

Lagtykkelse

 • 0,5-50 mm

Hærdetid

 • Gangbar efter 30-60 minutter
 • Belægningsklar efter ca. 2 timer

Forbrug

 • 1,55 kg/mm og m2

Holdbarhed

 • 12 måneder i uåbnet, hel sæk i tørt rum

Gulvprimer

 • weber.floor 4716 Primer/weber.floor 4712 Epoxyprimer/weber.prim 803 Primer

Rengøring

 • Værktøj og maskiner rengøres for friskt materiale med vand. Hærdet materiale skal fjernes mekanisk

Varenr.

 • 2157537

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdning, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 4040 combi rapid DR anbefales til faldopbygning i små arealer, finspartling og reparationer. Produktet kan også anvendes til spartling af vægge og trapper indendørs. Produktet må ikke anvendes i konstantværdier over 95 % RF. Vær opmærksom på specifikke krav til aktuel gulvbelægning. Når den spartlede overflade er hærdet og evt. slebet, udgør den et færdigt undergulv for de fleste gulvbelægninger.

weber.floor 4040 combi rapid DR er støvreduceret, hvilket mindsker støvdannelsen ved blanding og forbedrer arbejdsmiljøet.

Forberedelse

Underlaget skal være rent og frit for støv, cementhud, fedt eller andre urenheder, som kan forhindre vedhæftningen. Underlagets overfladetrækstyrke skal overstige 0,5 MPa ved finspartling og 0,8 MPa ved tykkere lag. Underlaget kan med fordel primes med weber.floor 4716 Primer. Se separat produktblad for weber.floor 4716 Primer. Temperaturen i lokalet og i underlaget skal være mellem + 10 °C og + 25 °C.

Blanding

weber.floor 4040 combi rapid DR blandes iht. følgende: Tilsætning med 22-24 % vand (3,3-3,6 l pr. 15 kg sæk) af tørmørtlens vægt ved byggespartling og 24-28 % vand (3,6-4,2 l pr. 15 kg sæk) ved finspartling (0,5-1 mm). Blandingen udføres med røreværk og blandestav eller mikser i mindst 2 minutter til en pastalignende konsistens. Færdigblandet masse kan bearbejdes i ca. 5-15 minutter afhængigt af den tiltænkte anvendelse. I færdigblandet masse må der ikke tilsættes yderligere vand.

Udlægning

Den færdigblandede masse fordeles på gulvet med en glat stålspartel. Evt. finjustering i form af slibning eller yderligere finspartling kan udføres, så snart massen er hærdet tilstrækkeligt. Værktøj og maskiner rengøres med vand.

weber.floor 4040 combi rapid DR er gangbar efter ca. 30-60 minutter. Før gulvlægning skal man altid sikre sig, at selve bjælkelagskonstruktionen er tilstrækkeligt udtørret. weber.floor 4040 combi rapid DR er klar til belægning efter ca. 2 timer, forudsat at gulvbelægningen tåler mindst 85 % RF. Den angivne tørretid forudsætter et godt udtørringsklima med + 20 °C, 50 % RF og en vis ventilation.

EHS

EHS

Miljødeklaration
Produktet er alkalisk ved reaktion med vand. Hærdet materiale er ikke farligt for miljøet. For håndtering af restprodukter og affald samt indholdsdeklaration, se Byggevaredeklaration.

Sikkerhedsanvisninger
Produktet (tørmørtel) bliver ætsende ved kontakt med vand og kropsvæsker. Se sikkerhedsdatabladet vedrørende beskyttelsesudstyr og øvrige beskyttelsesforskrifter.

Kvalitetskontrol
Produktet er C-mærket samt P-mærket iht. SP/SITAC’s krav om P-mærkning af gulvudjævnings-masser. Se bilag og godkendelsesbevis for P-mærkning samt CE-deklaration.

P-mærkning er en tredjepartscertificering, som udføres af SP/SITAC. Ved P-mærkning sikres både miljø- og kvalitetsaspekter af en uafhængig part. I certificeringen indgår omfattende kontroller og kravsgrænser for produktet med hensyn til indeklimaaspekter, styrkeegenskaber og funktionsegenskaber. En årlig opfølgning udføres hos leverandøren for at sikre, at de stillede krav opfyldes. Følgende egenskaber testes og skal opfylde de stillede krav, for at produktet kan P-mærkes:

 • Emissionstests med krav til maksimal afgivelse af letflygtige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniak.
 • Lugttest med krav til den oplevede lugt.
 • Afprøvning af tekniske egenskaber og klassificering af trykstyrke og bøjningstrækstyrke.
 • Funktionsprøvning med klassificering af vedhæftningsstyrke og modstandsevne mod rullende stolehjul.
 • Funktionsprøvning med krav til gulvkonstruktioner om maksimal afgivelse af sekundære emissioner.

Desuden må et P-mærket produkt ikke indeholde kasein.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25