INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4095 Plan Fine

weber.floor 4095 Plan Fine
weber.floor 4095 Plan Fine

Produktegenskaber

 • Som indendøres afjævningslag og undergulv
 • Hurtighærdende
 • Høj styrke
 • CA-C25-F7

weber.floor 4095 Plan Fine anbefales som indendøres afjævningslag og undergulv i boliger, kontorer og offentlige institutioner, hvor der stilles store krav til styrke og hurtig udtørring.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 4095 Plan Fine er en gipsbaseret tørspartelmasse tilsat additiver og mineralske fyldstoffer. Den er fabriksfremstillet, spændingsfattig og hurtighærdende.
Vand tilsættes på arbejdsstedet. Manuel udlægning i lagtykkelser fra 1-10 mm, maskinudlægning med en af Webers gulvpumper i lagtykkelser fra 3-10 mm.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

Stor flydeevne
EMICODE EC 1 Plus
Modstandsdygtig over for roterende stolehjul på lagtykkelse ≥ 2 mm
Trykstyrke > 25 MPa
Bøjetrækstyrke Ca. 7 MPa

Krympning

< 0,20

pH-værdi

9,2
Bearbejdningstid Ca. 20-30 minutter
Forbrug 1,6 kg/mm/m2
Flydemål

240-260 mm

Ringstørrelse D68/H35 mm

Produktoversigt

Underlag

 • Beton
 • Betonasfalt
 • Asfalt
 • Anhydrit
 • Træ (ved ≥ 2 mm)

Lagtykkelse

 • 1-10 mm

Gangbar

 • Ca. 2-4 timer

Belægningsklar

 • 1 døgn (ved ≤ 5 mm)

Forbrug

 • 1,6 kg/mm/m²

Blandingsforhold

 • 6,0-6,25 liter vand pr. 25 kg

Holdbarhed

 • 9 måneder

Tørretid

Før topbelægning skal man altid sikre sig, at selve bjælkelagskon-
struktionen er tilstrækkelig udtørret. Som standardværdi for bjælkelagets udtørring kan angivelserne i MK-godkendelsen anvendes. På tørt underlag er weber Floor 4095 Plan Fine klar til topbelægning efter ca. 1 døgn efter udlægning afhængig af lagtykkelse. Overfladen er da hærdet tilstrækkeligt til, at gulvbelægningen kan limes til overfladen. Let slibning kan evt. være nødvendig. Den angivne tørretid forudsætter et godt udtørringsklima med 20 ºC, 40% RF og en vis luftudskiftning. Ved fugtfølsomme belægninger, f.eks. trægulve, følges producentens anvisninger.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdning, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sæk

PR-nr.

 • 1609476

Varenr.

 • 2256314

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 4095 Plan Fine anbefales som indendøres afjævningslag og undergulv i boliger, kontorer og offentlige institutioner, hvor der stilles store krav til styrke og hurtig udtørring. weber.floor 4095 Plan Fine er også egnet til gulve med el- eller centralvarme, dog ikke i vådrum. weber.floor 4095 Plan Fine kan både udlægges med automatisk blandepumpe og manuelt.

Forberedelse

Rengøring, priming: Underlaget skal være rent og frit for støv, cementfilm, fedt eller andre forureninger, som kan forhindre vedhæftning. Underlagets overfladestyrke bør være > 0,5 MPa. Underlaget primes med weber Floor 4716 Primer, se særskilt produktblad. Af hensyn til primerens filmdannelse må underlagets temperatur ikke være under 6 °C. For optimalt arbejdsresultat bør temperaturen i arbejdslokalet ligge mellem 10 og 25 °C.Nivellering: Ved pumpeopgaver i fast kote samt til opretning af undergulve anbefales nivellement med afsætning af arbejdskoter i modulnet på ca. 2x2 meter. Rågulvets toppunkter og lunker synliggøres på denne måde.

Blanding

Manuel blanding
Til mindre arbejder anvendes røreværk. Hver blanding kan foretages med 3-4 sække (passende volumen 75-100 kg). Weber.floor 4095 blandes med ca. 6,5 liter vand pr. 25 kg sæk. Hæld først en del af vandet i blandekaret, tilsæt derefter weber.floor 4095 Plan Fine. Hæld resten af vandet i og bland til massen er letflydende. Blanding foretages med røreværk og blandestav (blandingstid ca. 2 minutter).

Maskinblanding
Ved større arbejder anbefales Webers blandepumpe.
Vandmængden indstilles til 26% vandindhold. Det kontrolleres med flydeprøve, at blandingen er korrekt. Ved korrekt vandindhold skal flydemålet være 240-260 mm. Kontroller gennem flydeprøven, at massen holder godt sammen og er fri for separation.

Udlægning

Manuel udlægning
Ved udlægningen hældes afjævningsmassen over i mindre spande. Derefter hældes den ud i baner parallelt med en kort væg og bearbejdes med en spartel, tandspartel eller pigrulle. Ved stuetemperatur kan massen bearbejdes i ca. 20-30 minutter.

Maskinel udlægning
Spartelmassen pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane lægges i den gamle så hurtigt som muligt. Under udlægningen glattes overfladen let med en tandspartel eller pigrulle. Banelængden tilpasses blandepumpens kapacitet og den ønskede lagtykkelse. En passende banelængde er 6-8 meter uden specielle afgrænsninger. Som afgrænsning anvendes Webers afstængerlister. Vær omhyggelig med at forsyne afløb med den nødvendige tætning inden udlægningen for at undgå tilstopning af afløbsrør. Den halvvejs hærdede masse kan let formes eller skæres, vent derfor ikke for længe med nødvendige justeringer.

EHS

EHS

Miljødeklaration
MAL-kode: 00-1

(Sikkerhedsdatablad kan rekvireres
www.weber.dk.)

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25