INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

TASKI Jontec Technique

TASKI Jontec Technique

Produktegenskaber

 • Velegnet til de fleste problematiske gulve og overflader
 • Traditionel gulvpolish kan fjernes selektivt uden påvirkning af porefylderen
 • Letter anvendelsen af gulvpolish på porøse og ødelagte gulve

Semipermanent porefylder til behandling af de fleste porøse hårde gulvtyper.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Semipermanent porefylder. Produktets polymerer udfylder gulvets porer, hvilket reducerer forbruget af gulvpolish. Produktet sikrer gulvpolish en god vedhæftning og dermed har gulvpolishen længere holdbarhed.

Vandig opløsning af akrylpolymer (filmdanner), 2-(2-ethoxyethoxy) ethanol (filmdannelsesregulator), tributoxyethylfosfat (filmdannelsesregulator) zinkoxid (hjælpestof til filmdannelse) og nonioniske tensider (udflydningsmiddel).

Produktegenskaber

 • Øger vedhæftningen af polish
 • Semipermanent lag
 • Fylder porerne

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

Udseende Mælket, hvid væske
Vægtfylde [20 °C] 1,03 g/cm³
pH [koncentreret] 8,0-9,0
Rækkeevne 20-40 ml/m2

Ovenstående data er typiske for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 2 x 5 liters dunke

Varenr.

 • 2057604

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5 °C.

Anbefalet opbevaringstemperatur

 • Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 5 °C til 40 °C.

Holdbarhed

 • 2 år i uåbnet emballage.

Udførelse

Anvendelsesområde

Semipermanent porefylder til behandling af de fleste porøse hårde gulvtyper. Produktets polymerer udfylder gulvets porer, hvilket reducerer forbruget af gulvpolish. Produktet sikrer gulvpolish en god vedhæftning og dermed har gulvpolishen længere holdbarhed.

Udførelse

Dosering
Klar til brug. Anvendes ufortyndet.

Anvendelse
Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre (dog med undtagelse af gammel polish fjernet med Jontec N°1 på vinyl-/PVC-gulve, hvor efterskylning ikke er nødvendigt). Påfør porefylderen på gulvet og fordel den jævnt med en polish-påsmører i baner a 1-1,5 m og overlap mens polishen stadig er våd. Lad gulvet tørre helt (normalt 20-40 minutter). Påfør et ekstra lag på meget porøse gulve. Lad gulvet tørre helt. Efterfølgende påføres en gulvpolish efter eget valg i henhold til brugsanvisningen

Vigtigt
Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre. Må ikke bruges på trægulve. Må kun påføres på fuldstændig hærdet (helt tørre) cement og hårdbeton gulve.

På stengulve anbefales det at anvende Jontec Plaza som porefylder.

EHS

EHS

Sikkerhedsinstruktion i forbindelse med håndtering og opbevaring

 • Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
 • Kun til professionel brug/specialist.
   

Miljøoplysninger

 • De overfladeaktive stoffer, som indgår i dette produkt, er ultimativt let nedbrydelige jf. OECD 301.
 • Mindsket påvirkning af vandlevende organismer.
 • Mindre brug af farlige stoffer.
 • Klar brugsanvisning.