INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber digital fugtmåler

Weber digital fugtmåler

Produktegenskaber

  • Klar til brug - skal ikke kalibreres
  • Let at anvende
  • Pålidelig

Til måling af den relative fugtighed i spartelmasser og flydemørtler

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Kalibreret digital fugtmåler.Instrumentet leveres i plastpose.Den digitale fugtmåler indeholder en præcis termofugtmåler, der viser både den relative fugtighed og lufttemperaturen. Måleområdet er 20-99 %, og temperaturområdet er 0-50 °C. Termofugtmåleren registrerer minimum- og maksimumværdier, mens den er tændt. Denne hukommelse går tabt, når man slukker for instrumentet.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

  • Leveres i emballager a 1 stk. fugtmåler

Opbevaring

  • Produktet bør opbevares sikkert for at undgå skade på de indvendige elektroniske dele og påvirkning af kalibreringen

Udførelse

Anvendelsesområde

Den digitale fugtmåler anvendes til måling af den relative fugtighed i spartelmasser og flydemørtler.Udfør altid en fugttest, inden du monterer gulvbelægning på et cementbaseret underlag eller et afretningslag bestående af anhydrit. Dette er vigtigt for at sikre, at underlaget er tilstrækkelig tørt til montagearbejde.

Arbejdsbeskrivelse

Kalibrering
Den digitale fugtmåler er på forhånd kalibreret til en relativ fugtighed på 75 % ved 20 °C. Yderligere kalibrering er ikke nødvendig. Det medleverede batteri giver ca. 5000 anvendelsestimer.Testprocedure
Gulvvarme, der anvendes for at fremskynde tørringen, skal slukkes mindst fire dage inden aflæsningerne. Gulve skal være rengjorte.Brug butylbånd til at lufttætne rundt om bunden af isoleringskassen, som indeholder instrumentet, og anbring kassen på undergulvet. Instrumentet skal være slukket, indtil enheden er klar til brug. I mangel af bånd kan man bruge en vandtæt, vandfri, ikke-afbindende fugemasse eller lignende. Ved ujævne gulve kan det være nødvendigt at bruge to lag butyltape eller ikke-afbindende fugemasse for at opnå tilstrækkelig tætning.

Når den indesluttede luft har opnået fugtligevægt med afretningslaget, kan der tændes for enheden.Ved 50 mm tykke afretningslag, hvor en fugttæt membran er anbragt mellem bundlaget og afretningslaget, skal der gå mindst fire timer, før den første aflæsning foretages.

Ligevægt er nået, hvis to på hinanden følgende målinger med fire timers mellemrum ikke viser nogen ændringer, eller hvis instrumentet bliver siddende til næste dag.Ved tykkere konstruktioner, fx hvor en fugttæt membran er anbragt under klaplaget, bør der gå 72 timer inden den første aflæsning. Ligevægt er nået, når to på hinanden følgende målinger med 24 timer imellem ikke viser nogen ændringer. Ved konstruktioner, som er tykkere end 200 mm, kan der gå over en uge, før der er opnået fugtligevægt.Følgende teknik kan anvendes for at begrænse den tid, hvor instrumentet er fastgjort til gulvet: Dæk de steder, der skal måles, med uigennemtrængelige måtter (fx plastfolie). Måtten skal måle mindst 1 m x 1 m og være klæbet til gulvet ved hjørnerne. Lad måtten ligge i mindst tre dage på afretningslag og syv dage på tykke konstruktioner. Når måtten er fjernet, fastgøres instrumentet straks midt på det område, der netop har været dækket. Fugtligevægt er som regel nået inden for to til fire timer efter anbringelse af instrumentet, som dog for en sikkerheds skyld bør blive siddende natten over.

Bemærkninger

  • Forhold på byggepladsen varierer. Kontakt Weber for at sikre, at produktet er egnet til formålet.
  • Kontakt leverandøren for yderligere vejledning vedrørende træbelægninger.

EHS

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25