INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber SCREEDRY-fugtindikator

weber SCREEDRY-fugtindikator

Produktegenskaber

  • Fugtindikator

Fugtindikatoren SCREEDRY er beregnet til støbning i gulvafjævning i forbindelse med gulvlægning.SCREEDRY anvendes til normaltørrende gulvafjævningsprodukter.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Fugtindikatoren SCREEDRY er beregnet til indstøbning i gulvafjævning i forbindelse med gulvlægning. Fugtindikatoren består af en reversibel fugtsensor placeret i et målekammer forsynet med et vindue, hvorigennem sensoren er synlig. Sensoren viser ved farveskift, når gulvafjævningen er udtørret til under 85 % relativ fugtighed. Fugtindikatoren indeholder ingen el-komponenter, men er baseret på fysiske/kemiske mekanismer. Produktet er udviklet af Alfasensor AB.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

  • Leveres i emballager a 10 stk.

Opbevaring

  • Anvendes inden for 3 måneder.

  • Opbevares på et tørt og opvarmet sted.

Udførelse

Anvendelsesområde

Fugtindikatoren SCREEDRY anvendes til normaltørrende gulvafjævningsprodukter (dvs. ikke selvtørrende). Fugtindikatoren er især beregnet til afjævningslag i tykkelser fra 20 til 50 mm. Også ved anvendelser, hvor en alternativ teknik til måling af fugtindholdet er påkrævet, er SCREEDRY-systemet anvendeligt til at bestemme, når tiden er inde til at foretage sådanne målinger.

Arbejdsbeskrivelse

En udførlig brugerinstruktion med illustrationer følger med produktet. I korte træk kan anvendelsen beskrives med nedenstående trin:

  1. Vælg et egnet sted til målingen, generelt hvor udtørringen vurderes at tage længst tid.
  2. Tag fugtindikatoren ud af beholderen og mål tykkelsen på gulvafjævningslaget ved hjælp af skalaen på beholderen.
  3. Juster måledybden ved at skrue overdelen af denne og samtidig holde fodpladen fast.
  4. Tryk fugtindikatoren gennem den friske gulvafjævning, så den står stabilt på underlaget.
  5. Et stribet mønster fremkommer straks efter indstøbningen, hvilket viser, at materialet er fugtigt. Det stribede mønster forsvinder igen, når materialet har nået et udtørringsniveau på under 85 % relativ fugtighed.

Som et alternativ kan fugtindikatoren SCREEDRY fastgøres på underlaget inden støbningen ved hjælp af dobbeltklæbende tabe. Dette kræver dog, at den endelige tykkelse kendes på forhånd.Anbefalet monteringstæthed er mindst en fugtindikator pr. 200 m2. Dog mindst en pr. lejlighed.

Bemærkninger

Tid for afsætning:
Fugtindikatoren bør afsættes så hurtigt som muligt, inden gulvafjævningen er hærdet. Afsætning kan ske, så snart den endelige tykkelse er opnået på den planlagte måleplads.

Informationsaflevering:
Pladsledelsen bør konsulteres inden montering af fugtindikatorerne for oplysning om hensigtsmæssige og mindre hensigtsmæssige placeringer af hensyn til planlagte aktiviteter i lokalerne under udtørringen. Sørg for at pladsledelsen modtager de nødvendige oplysninger om udlægningen af fugtindikatorerne. Det anbefales, at denne information gives skriftligt med oplysning om antallet af fugtindikatorer og disses placering som minimum.Håndtering:
Håndteres varsomt! Undgå at løsne SCREEDRY-fugtindikatorens overdel fra underdelen, da dette kan beskadige den reversible sensor.

EHS

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25