INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor Protect - PU-sealer

weber.floor Protect - PU-sealer
weber.floor Protect - PU-sealer

Produktegenskaber

 • Speciel 2-komponent sealer med forøget modstandsdygtighed
 • Giver langtidsbeskyttelse

2-komponent sealer med forøget modstandsdygtighed

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor Protect - PU-sealer er en speciel 2-komponent sealer med forøget modstandsdygtighed, der giver en langtidsbeskyttelse af weber.floor 4650 Design Colour, weber.floor 4610 Industri top, weber.floor 4630 Industri lit, weber.floor 4635 Grinded Stone, elastiske gulvmaterialer. Forøger også modstandsdygtigheden overfor blødgøringsmidlers afsmitning (f. eks. fra gummi) såvel som fra farveløse kemikalier og desinfektionsmidler. En overfladefilm, der modstår hårdt slid, afviser snavs og dermed letter rengøringen af gulvet.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Forbrug

50 g pr. pr. m² pr. påføring. Til erhvervsmæssige formål anbefales to behandlinger.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 2 l dunk (PU-sealer) + 0,5 l flaske (hærder)

Varenr.

 • 2057612

Opbevaring

Opbevar PU-sealer tørt og i lukket original emballage ved en temperatur mellem 5 °C og 30 °C. Opbevar produktet under lås og uden for børns rækkevidde. ”Cross linker” må på ingen måde komme i forbindelse med fugt. Luk emballagerne omhyggeligt, så snart den nødvendige mængde er taget. Brug resterende mængde i emballagerne hurtigst muligt.

Lagerstabilitet: 9 måneder.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor Protect - PU-sealer anvendes på cementbaserede spartelmasser, PVC, linoleum og gummi med plan/jævn eller svagt struktureret overflade, herunder typer med polyuretan-fabriksfinish. Ikke egnet til ledende gulve.

Forarbejde

Før udlægning skal gulvet være grundigt og omhyggeligt rengjort, evt. med rengøringsmaskine, hvor der er tale om genbehandling af overfladen, og monteret med PU-renoveringsrondel, hvor der er tale om en PU-fabriksfilm. Følg forskrifterne for håndværkerrengøring eller afrensning/stripning.

Gulvet skal være rent og tørt samt fri for støv, fedt, olie, voks og andre produktrester.

Er der tale om linoleum eller andre gulvmaterialer med en ikke permanent fabriksfilm, der kan afrenses, skal denne fjernes helt.

Udførelse

Ryst dunkene med sealer og hærderen grundigt. Hæld hærderen op i dunken med sealer og bland grundigt ved at ryste dunken omhyggeligt. Ved blanding af produkter til en begrænset mængde, bland altid sealer og hærderen i forholdet 4:1, hvor hærderen tilsættes sealer.

Rum- og gulvtemperatur: 15-25 °C.

Lad sealer-blandingen ”hvile” i ca. 10 min. Udrul blandingen jævnt ud over gulvfladen ved hjælp af en tør ”Aquatop”-rulle (10 mm). Start arbejdet i den side af lokalet, hvor der er mest lys (som oftest er det ved vinduessiden), og arbejd væk fra lyskilden. På den måde vil det være muligt til stadighed at kontrollere arbejdet og straks rette problemer. Fordel sealeren med rulle, arbejd i sektioner af maks. 1 m i bredden og i ret vinkel i forhold til lysindfald – skift retning, så der rulles på i retning mod lysindfaldet. Arbejd altid vådt i vådt, og undgå at der dannes ”søer” på gulvet.

Efter en passende tørretid (min. 2 timer, men stadig samme dag, dog efter maks. 6-10 timer, udlægges andet lag).

Gulvet kan betrædes 24 timer efter påføring af sidste lag, hvis der udvises forsigtighed. Den beskyttende film opnår sin maksimale hårdhed efter ca. 7 døgn ved normal rumtemperatur. 

Bemærkninger

 • Blandingen af PU-sealer og hærderen har - hvis korrekt anvendt ved den anviste temperatur - en ”brugbarhedsperiode” på ca. 1 time. Undlad derfor at blande større mængde, end der kan udlægges indenfor tidsrammen (1 time). Er temperaturen på sealeren og hærderen højere, vil der ske en reduktion af forarbejdningstiden. Er de to komponenter kolde, kan de ikke blandes tilstrækkeligt grundigt.
 • Undlad at lukke dunk med færdigblandet sealer, idet sealer-/hærderblandingen – under tid – vil reagere i dunken og kan resultere i udvikling af reaktive gasser.
 • Sørg for, at der altid er tilstrækkelig ventilation, men undgå gennemtræk og stærkt sollys under udførelsen af arbejdet og i tørretiden.
 • Beskyt gulvet mod støv.
 • Sluk for evt. gulvvarme i god tid, før arbejdet skal påbegyndes.
 • Fjern stærkt farvede produkter så hurtigt som muligt – indenfor 30 min.
 • Alvorlige mekaniske skader kan medføre hurtigere slitage.
 • Hvis reparation eller fornyelse af sealerfilmen er påkrævet, anvendes PU-renoveringsrondel først for at fjerne glansen fra overfladen inden påføring af ny sealerblanding. Dette sikrer en ensartet glans og optimal vedhæftning. Dette forberedende arbejde kan anvendes på homogene gulvmaterialer med en glat eller let struktureret overflade. Er der tale om mere uensartede eller mere strukturerede gulvtyper, bør teknisk afdeling kontaktes for konsultation, inden evt. arbejde igangsættes.

EHS

EHS

 • Produktkode for overfladekomponenter (Giscode): W3/DD+ (tysk produktkode for komponenter til overfladebehandling).
 • Indhold: Polyisocianat og opløsningsmiddel
 • VOC-indhold: Begrænset værdi for produktet iht. 2004/42/EF (kat. A/j): 140 g/l (2007/2010). Det færdigblandede produkt indeholder maks. 140g/l VOC.
 • Hærderen er reguleret iht. regulativ om farlige stoffer og er mærket med faresymbol ”Xi” og risikosætningerne:
  - Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
  - Undgå kontakt mellem huden og hærderen og sealer-blandingen
  - Anvend egnede beskyttelseshandsker
 • pH-værdi: Ca. 8,0 (koncentreret)