INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor Protect - Primer

weber.floor Protect - Primer
weber.floor Protect - Primer

Produktegenskaber

 • Har stor indtrængningsevne og efterlader et ensartet udseende
 • Fremhæver den individuelle struktur og udførelse af grundbasen
 • Optimal basis for efterfølgende etablering af PU-sealer
 • NMP-fri, miljøtilpasset vandig formulering

Primer til støbte gulve

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor Protect - Primer er en filmdannende grunder til udrulning på støbte gulve.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

pH-værdi Ca. 8,5 (koncentreret)
Indhold (iht. EU-anvisninger) Polymer, opløsningsmiddel, additiver

Forbrug

60-80 g pr. m². 

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • Sæt består af 2,5 l dunk med primer og 2,5 l med PU-sealer

Varenr.

 • 2057611

Opbevaring

Primer bør opbevares tørt og køligt i lukket originalemballage. Beskyttes mod frost.

Holdbarhed/lagerstabilt: 12 mdr.  

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor Protect - Primer er til direkte brug på støbte, mineralske gulve. Normalt kan weber.floor 4650 Design Colour, weber.floor 4630 Industri lit, weber.floor 4610 Industri top og weber.floor 4635 Design Grinded Stone primes efter 24 timer ved lagtykkelser = 10 mm. Ved lagtykkelser = 10-15 mm anbefales det, at man venter yderligere et døgn.

Forarbejde

Før udførelse af grundrengøring skal vejledningen for spartelmassens hærdetid følges. Finslibning bør altid overvejes. Hvis der er cementslam i overfladen, skal denne finslibes, for at primeren hæfter optimalt. Gulvet skal være helt rent, tørt og fri for støv. Skal desuden være fri for fedt, olie og vokser/plejemidler. Arbejds- og rumtemperatur 15-25 °C. 

Udførelse

Primer hældes forsigtigt op i egnet bakke og fordeles med en tør, egnet rulle ensartet på gulvet. Start i den side, hvor lysindfaldet er (dvs. i vinduessiden), og arbejd væk fra lyset (modlys), så det hele tiden er muligt at se dækningen og omgående rette evt. manglende dækning (”helligdage”). Arbejd i ca. 1 m brede baner på tværs af lysindfaldet. Fordel omhyggeligt og ensartet i retning af lysindfaldet. Der arbejdes altid vådt i vådt, undgå at primeren danner ”pytter” og større ansamlinger. Giv tilstrækkelig tørretid (60-120 min.) Ingen mellemslibning.

Obs.: Det anbefales at anvende en lak-/malerbakke. Primer bør ikke hældes direkte ud på gulvet.

Bemærkninger

 • Sørg for god udluftning under arbejdet og tørretiden.
 • Undgå træk og stærkt direkte sollys.
 • Beskyt overfladen mod støv.
 • Der lukkes for gulvvarme i god tid, inden arbejdet påbegyndes.
 • Hjørner og andre svært tilgængelige steder, der ikke kan behandles fuldstændigt med rulle, behandles med flad pensel, og umiddelbart herefter overrulles i videst muligt omfang for at undgå kanter.

EHS

EHS

 • Giscode: W3+ (produktkode for overfladebehandlingsmidler).
 • VOC-indhold: Grænseværdi iht. 2004/42/EU for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2007/2010). Det brugsklare produkt indeholder maks. 110 g/l VOC.
 • Opbevares under lås og uden for børns rækkevidde.