INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber - Saint-GobainWeber - Saint-Gobain

Leca® termblokke

DB-nr. 5692905 (330 mm blokbredde)

Leca® termblokke
Leca® termblokke

Produktegenskaber

  • Høj varmeisolering
  • Styrke
  • Robusthed

Leca® termblokke er sandwichblokke, der kombinerer den stærke Leca® beton med polystyren isolering. Kombinationen gør blokkene velegnede i fundamenter og ydervægge, hvor der er behov for at både styrke og varmeisolering.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Leca® termblokke er sandwichblokke, der kombinerer Leca® beton med polystyrenisolering. Kernerne af polystyren er for blokbredderne 330, 350 og 390 mm forsynet med svalehalenoter, der ved indstøbning sikrer en permanent fastlåsning af vangerne. Ved blokbredderne 450 og 490 mm samles kernerne og vangerne med en limsamling. Leca® betonen fremstilles med samme materialeegenskaber som i de massive Leca® blokke 600.

Leca® termblokke i bredderne 330 og 350 mm har et isoleringsindlæg, der har en gennemsnitsbredde på 75 mm, og benævnes Leca® termblokke 75. Ved blokbredden 390 mm er gennemsnitsisoleringen 135 mm, og disse blokke benævnes Leca® termblokke 135 mens isoleringsbredden ved blokbredden 450 og 490 mm er henholdsvis 210 mm og 250 mm og blokkene benævnes henholdsvis Leca® termblokke 210 og Leca® termblokke 250.

Vangebredden er 120 mm ved blokbredderne 330, 390, 450 og 490 mm og 130 mm ved blokbredden 350 mm.

Primære produktegenskaber

Tørdensitet:

  • 600 kg/m³ (Leca® vangerne)
Mål: Mål:
Længde: 497 mm
Højde: 190 mm
Bredde: 330, 350 og 390 mm
Længde: 490 mm
Højde: 190 mm
Bredde: 450 og 490 mm

Varmeledningesevne polystyren:
 Lambdadeklareret = 0,036 W/m K

Deling af Leca® termblokke kan udføres med en almindelig blokklipper, men man skal først gennemskære polystyrenen med en kraftig håndstiksav. Blokkene kan også deles og tilskæres ved at bruge en elektrisk bajonetsav med hårdmetalklinge. Til mindre opgaver og ved tilpasning af allerede opmurede blokke kan der med fordel anvendes en håndsav med hårdmetalklinge. Rillefræsning, boring og lignende bearbejdning udføres let med almindeligt betonværktøj. Ved støvende arbejde skal anvendes åndedrætsværn med partikelfilter minimum P2.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

Blokbredde mm Varenummer DB-nummer
330 17302330 5692905
350 17302350 2877793
390 17302390 5633405
450 17302450 1415721
490 17302490 1434043

Leveringsform

Leca® termblokke leveres på paller og beskyttes mod nedbør med plastfolie.

Opbevaring

Blokkene tørrer hurtigt efter en byge, men kan naturligvis blive gennemvædet af længere tids regn. Hold derfor blokkene tildækkede mod nedbør.

Udførelse

Anvendelsesområde

Leca® termblokke anvendes i fundamenter og ydervægge, hvor der er behov høj varmeisolering og styrke.

Udførelse

Opmuring af Leca® termblokke udføres som beskrevet under Fundamenter udførelse og Blokmure udførelse.

Anvendelsesbegrænsninger

Ved belastning med ensidigt jordtryk (fx i en kældervæg) må Leca® termblokke kun anvendes indtil 30 cm under terræn.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25