INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Vejledning

Forudsætninger– linjetab for ydervægsfundamenter

 • Linjetab er beregnet i henhold til DS 418.
 • Af hensyn til interpolation er linjetabsværdier angivet med 3 decimaler.
 • Der kan interpoleres lineært over terrændækkets U-værdi og logaritmisk over bagmurens lambda værdi.
 • I fundamenter med letklinkerblokke er linjetabsværdier gyldige for Leca® blokke 600 med middeldensitet 600 kg/m3 eller Leca® blokke 800 med middeldensitet 800 kg/m3.
 • Blokmurværk er regnet med 10 mm fyldte fuger med normal mørtel og linjetabsværdier kan på den sikre side anvendes for limstudsfuger.
 • Specifikke forudsætninger er angiver under de enkelte tabeller.  

  Vejledning til tabellerne
  Der kan anvendes to indgangsvinkler til tabellerne:

  1. Finde et linjetab for en kendt fundamentskonstruktion
  2. Finde en konstruktion, der opfylder et bestemt linjetab

  Vægtype kan vælges i bjælken ovenfor eller i oversigten til højre. 

  Ad 1) Finde et linjetab for en kendt fundamentskonstruktion

  Vælg den fundamentskonstruktion, der ønskes et linjetab for. I tabellen der kommer frem skal følgende parametre bruges til at bestemme linjetabet:  

  • Isolering over betonpladen (Ingen / 75 mm isolering)
  • Gulvbetonens placering i forhold til fundamentet (med/uden kantisolering eller støbt ind over fundamentet)
  • Terrrændækekts U-værdi
  • Bagmurens λ-værdi.  

  Med disse parametre kan linjetabet bestemmes.  

  Ad 2) Finde en konstruktion, der opfylder et bestemt linjetab

  Linjetabene (Ψf-værdierne) i tabellerne har en farvekode afhængigt af deres værdi.

  Farverne gælder for værdierne, når de er afrundet til to decimaler.

  Ved at se på farvekoderne er det muligt hurtigt at finde en fundamentskonstruktion, der opfylder ens ønsker til linjetab.

  Principløsninger for betonpladens placering

  • A: Gulvbetonen støder ind til fundamentet uden kantisolering
  • B: Gulvbetonen støder ind til fundamentet med kantisolering
  • C: Gulvbetonen støbt ind over fundamentet. Samme isolering foran gulvbetonen som i den ovenstående hulmur