INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Kældervægge - projektering

Leca® blokke til kælderydervægge har mange fordele:

 • bidrager væsentligt til varmeisolerigen og modvirker kuldebroer
 • blokkene er ubrændbare
 • blokkene er uorganiske samt fugt- og frostbestandige
 • blokkene angribes ikke af råd, svamp eller insekter
 • blokkene er fremstillet af Leca® og cement – velkendte materialer med over 60 års god byggetradition
 • basismaterialet Leca® er små lette keramiske korn, som fremstilles af dansk ler

Mål og vægt

Blokke til kældervægge under terræn.

 

Længde
mm

Højde
mm

Bredde
mm

Middel-
tørvægt
kg/stk

Transport-
vægt
kg/stk

Leca®  rilleblokke
lige

490

190

350

19,6

22,5

248

390

11,0

12,7

Leca®  rilleblokke
hjørne

490

350

19,6

22,5

248

390

11,0

12,7

Leca®  blokke 600

490

190

290

16,2

18,6

330

18,4

21,2

350

19,6

22,5

390

21,8

25,1

248

390

11,0

12,7

Tabel 1

Mål og vægt på blokke til over terræn henvises til Blokmurværk - Projektering.

Kælderydervægsfundamenter

Af hensyn til trykfordelingen på jorden under kælderydervægsfundamentet og eventuelt uensartet jord er det nødvendigt, at den nederste del af fundamentet består af udstøbt beton. Betonfundamentet skal have mindst samme bredde som Leca® blokkene ovenover. Blokkene skal være understøttet under hele blokbredden. Højden på betonklodsen skal mindst være 300 mm.

Armerede kælderydervægge

Armerede kælderydervægge under terræn opmures af Leca® rilleblokke i 350 eller 390 mm tykkelse med 2 stk. armeringsstål i hvert skifte. Dette er særligt velegnet i de tilfælde, hvor væggen ikke bliver understøttet foroven af et kælderdæk. Dette kan f.eks. være ved: 

 • træbjælkelag 
 • aftrappede kældervægge 
 • høje kældervægge, hvor væggen over terræn udføres som hulmurskonstruktion eller af Leca® termblokke   

Armerede kældervægge giver også mulighed for at øge afstanden mellem de afstivende vægge eller søjler. 

Hvis der ønskes en bredere kælderydervæg, f.eks. hvor ydervæggen ovenover er bredere, opmures en mindst 100 mm Leca® blok 600 umiddelbart foran Leca® rilleblokken. Leca® blokkene opmures på betonfundamentet på ydersiden af Leca® rilleblokkene og forbindes til disse med 5 stk. rustfaste bindere pr m2.

Uarmerede kælderydervægge

Uarmerede kælderydervægge udføres af almindelige massive Leca® blokke 600 i 290, 330, 350 eller 390 mm tykkelse.

For at forebygge svindrevner i kældervægge udført af disse blokke indlægges svindarmering i hvert 2. skifte i liggefugen. Svindarmeringen bidrager ikke til væggenes regningsmæssige bæreevne.

Ved anvendelse af almindelige massive Leca® blokke 600 til jordtrykspåvirkede kælderydervægge må de nødvendige afstivningsforhold vurderes og beregnes i hvert enkelt tilfælde af den rådgivende ingeniør for det pågældende projekt.

Styrkeforhold for armerede kælderydervægge

Armerede kælderydervægge udføres med Leca® rilleblokke på den del, der er påvirket af jordtryk. De beregnes som et tresidet understøttet vægfelt, f.eks. hvis væggen foroven udføres af Leca® termblokke eller som en hulmur.

Leca® rilleblokke opmures med en weber FM5® funktionsmørtel i liggefugerne. Studsfugerne udføres med weber bloklim. Alternativt kan studsfugerne også udføres med samme mørteltype som i liggefugerne. Fugerne skal udføres helt udfyldte over hele fladen. 

Som armering anvendes 8 eller 10 mm ribbet armeringsstål B550 i hver rille. Armeringen omstøbes med minimum 15 mm mørtel. De praktiske forankringslængder for armeringen er for

 •   8 mm:     730 mm 
 • 10 mm:     910 mm 

For at kunne bestemme den armerede kælderydervægs maksimale feltstørrelse må hvert enkelt felts samlede indspændingsgrad if fastlægges. Dette gøres ved at lægge indspændingsgraderne sammen for vægfeltets to sideunderstøtninger.

Som vist på figur kan indspændingsgraden i sættes til:

ved hjørner: 0,5

ved åbninger: 0,0

ved afstivninger (væg eller søjle): 3 (l1/l2)² dog maks. 1,0 ved overfladelast op til p = 2,5 kN/m² og biler med totalvægt indtil 3500 kg

ved afstivninger (væg eller søjle): 1,35 (l1/l2)² dog maks. 0,8 ved overfladelast op til p = 10 kN/m² og biler med totalvægt indtil 12000 kg

l1 er nabofeltets længde.
l2 er det beregnede felts længde.

Eksempel:
Beregning af indspændingsgraden af felt A.
Overfladelast: 2,5 kN/m². 

i ved hjørne = 0,5
i ved tværskillevæg 3 (1/4)² = 0,1875 ~ 0,2
if = 0,5 + 0,2 = 0,7

Ved lodrette fri kanter, f.eks. døråbninger, og hvor væggen samtidig er påvirket af jordtryk, skal væggen afstives, f.eks. ved montering af et stålprofil eller en kælderskaktvæg.

Ved skrånende terræn, hvor de massive blokke i kældervæggen aftrappes og erstattes af hulmur eller Leca®  termblokke, skal afstivning sikres på den del af væggen, der er påvirket af jordtryk.

Feltlængder, armerede kælderydervægge

Efterfølgende 4 tabeller, der er beregnet ud fra Eurocode 0 - 1 - 6 og 7, angiver de maksimale feltlængder i m mellem sideunderstøtningerne for armerede kælderydervægge med Leca® rilleblokke, og hvor væggene er 3-sidet understøttet. Væglængder over 8 x højden h bør undgås. Hjultryk fra lastbiler må ikke forekomme nærmere end 2 m fra kældervæggen. Uden på den udvendige isolering er der regnet med tilbagefyldning af sand, som komprimeres i lag på ca. 300 mm med en pladevibrator på maks. 100 kg. 

I tabellerne er der regnet med to forskellige værdier for overfladelast:

2,5 kN/m², som er normalt forekommende last, som dækker små jordopfyldninger og let trafiklast (personbiler).

10 kN/m², som dækker last fra større jordopfyldninger, og hvor tungere trafik kan forekomme.

Større veje må ikke forekomme tættere end 5 m fra kældervægge.
Der kan interpoleres retlinet mellem tabelværdierne.

Jord højde
d
meter

Massiv væg højde
h, meter

Fladelast p = 2,5 kN/m²

Fladelast p = 10 kN/m²

Σi = 0

Σi = 0,5

Σi = 1,0

Σi = 1,5

Σi = 2,0

Σi = 0

Σi = 0,5

Σi =1,0

Σi = 1,5

Σi = 2,0

1

0,7

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

1,3

1

6,4

6,9

7,4

7,8

8,0

4,6

5,0

5,3

5,6

5,9

1,6

1,3

5,7

6,2

6,7

7,0

7,4

4,6

5,1

5,4

5,8

6,1

1,9

1,6

5,1

5,7

6,1

6,5

6,9

4,1

4,6

5,0

5,4

5,7

2,2

1,9

4,5

5,0

5,5

5,9

6,3

3,7

4,1

4,5

4,9

5,2

2,5

2,2

4,0

4,5

4,9

5,3

5,7

3,4

3,8

4,1

4,5

4,8

Tabel 2, 350 mm Leca®  rilleblokke med 8 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlængder

Jord højde
d
meter

Massiv væg højde
h, meter

Fladelast p = 2,5 kN/m²

Fladelast p = 10 kN/m²

Σi = 0

Σi = 0,5

Σi = 1,0

Σi = 1,5

Σi = 2,0

Σi = 0

Σi = 0,5

Σi =1,0

Σi = 1,5

Σi = 2,0

1

0,7

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

4,8

5,2

5,6

5,6

5,6

1,3

1

7,3

7,9

8,0

8,0

8,0

5,2

5,7

6

6,4

6,7

1,6

1,3

6,6

7,1

7,6

8.0

8,4

5,4

5,8

6,2

6,6

6,9

1,9

1,6

6,0

6,6

7,0

7,5

7,8

4,9

5,4

5,9

6,3

6,6

2,2

1,9

5,4

6,0

6,5

6,9

7,3

4,4

4,9

5,4

5,8

6,2

2,5

2,2

4,8

5,4

5,9

6,3

6,8

4,1

4,5

5,0

5,4

5,7

Tabel 3, 350 mm Leca®  rilleblokke med 10 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlængder

Jord
højde
d
meter

Massiv væg højde
h, meter

Fladelast p = 2,5 kN/m²

Fladelast p = 10 kN/m²

Σi= 0

Σi= 0,5

Σi= 1,0

Σi= 1,5

Σi= 2,0

Σi= 0

Σi= 0,5

Σi=1,0

Σi= 1,5

Σi= 2,0

1

0,7

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

4,7

5,1

5,5

5,6

5,6

1,3

1

7,1

7,7

8,0

8,0

8,0

5,1

5,5

5,9

6,2

6,5

1,6

1,3

6,3

6,9

7,3

7,7

8,1

5,1

5,6

6,0

6,3

6,7

1,9

1,6

5,7

6,3

6,7

7,1

7,5

4,6

5,1

5,6

6,0

6,3

2,2

1,9

5,0

5,6

6,1

6,6

7,0

4,1

4,6

5,0

5,4

5,8

2,5

2,2

4,5

5,0

5,5

5,9

6,3

3,8

4,2

4,6

5,0

5,3

Tabel 4, 390 mm Leca®  rilleblokke med 8 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlængder 

Jord højde
d
meter

Massiv væg højde
h, meter

Fladelast p = 2,5 kN/m²

Fladelast p = 10 kN/m²

Σi = 0

Σi = 0,5

Σi = 1,0

Σi = 1,5

Σi = 2,0

Σi = 0

Σi = 0,5

Σi =1,0

Σi = 1,5

Σi = 2,0

1

0,7

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,4

5,6

5,6

5,6

5,6

1,3

1

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

5,8

6,3

6,7

7,1

7,4

1,6

1,3

7,3

7,9

8,4

8,8

9,3

5,9

6,4

6,9

7,3

7,6

1,9

1,6

6,7

7,3

7,8

8,2

8,6

5,5

6,1

6,5

6,9

7,3

2,2

1,9

6,0

6,7

7,2

7,7

8,1

5,0

5,6

6,1

6,5

6,9

2,5

2,2

5,4

6,0

6,6

7,1

7,5

4,5

5,1

5,6

6,0

6,4

Tabel 5, 390 mm Leca®  rilleblokke med 10 mm ribbet armeringsstål, maks. feltlængder

Afstivninger

Af hensyn til kælderens anvendelse kan der være behov for at øge afstanden mellem de vægge, der afstiver kældervæggen, til mere end den tilladelige feltlængde.

Stålsøjler
Dette kan gøres ved at opdele vægfeltet med afstivende stålsøjler, der faststøbes eller fastholdes til kældergulv og dæk.

Længden af det stykke kældervæg, der skal afstives af stålsøjlen, benævnes La. Denne længde er dels afhængig af længden til nærmeste tværafstivende vægge og dels af indspændingsgraden i ved afstivningerne. 

La kan findes efter følgende formel. 
La = ½ x (L1 +L2) x (1 - i1/8 +i2/8 + i3/8 – i4/8)

Som afstivning er der i efterfølgende tabel angivet HE-B stålprofiler (stålkvalitet S 235), men andre profiler kan anvendes, hvis de har samme modstandsmoment og stålkvalitet som det profil, der er vist i tabellen.

Jordhøjde 

meter

Massiv 
væghøjde
h,  meter

Fladelast 
kN/m²

Afstivet feltlængde La
meter 

2

4

6

8

10

1

0,7

2,5

HE 100 B

HE 100 B

HE 100 B

HE 100 B

HE 100 B

10

HE 100 B

HE 100 B

HE 120 B

HE 140 B

HE 160 B

1,3

1

2,5

HE 100 B

HE 100 B

HE 100 B

HE 120 B

HE 120 B

10

HE 100 B

HE 120 B

HE 140 B

HE 140 B

HE 160 B

1,6

1,3

2,5

HE 100 B

HE 100 B

HE 120 B

HE 120 B

HE 140 B

10

HE 100 B

HE 120 B

HE 140 B

HE 160 B

HE 160 B

1,9

1,6

2,5

HE 100 B

HE 120 B

HE 120 B

HE 140 B

HE 160 B

10

HE 100 B

HE 120 B

HE 140 B

HE 160 B

HE 180 B

2,2

1,9

2,5

HE 100 B

HE 120 B

HE 140 B

HE 160 B

HE 160 B

10

HE 100 B

HE 140 B

HE 160 B

HE 180 B

HE 200 B

2,5

2,2

2,5

HE 100 B

HE 140 B

HE 160 B

HE 160 B

HE 180 B

10

HE 120 B

HE 140 B

HE 180 B

HE 180 B

HE 200 B

Tabel 6, afstivning med stålsøjler af HE-B profiler

Fastholdelsen af stålsøjlen i top og bund skal udføres på en måde, så reaktionerne kan optages i kældergulv og loftkonstruktion.

Som eksempel på denne fastholdelse kan der i tabel 7 ses størrelser på ankre gennem en 10 mm påsvejst stålplade i top og bund på søjlen. Beton ved loft og gulv forudsættes støbt mindst som betonklasse C 20/25, og klæbeankre forudsættes med styrker som Hilti HAS gevindstænger i Hilti Hit HY 150.

Stålsøjle

Fastholdelse bund

Fastholdelse top

Klæbeanker 
stk.
Dybde af borehul
mm
Klæbeanker
stk.
Dybde af borehul
mm

HE 100 B

2 M10

80

2 M 10

80

HE 120 B

2 M 12

100

2 M 12

100

HE 140 B

4 M 12

100

4 M 12

100

HE 160 B

4 M 12

100

4 M 12

100

HE 180 B

4 M 16

130

4 M 16

130

HE 200 B

4 M 16

130

4 M 16

130

Tabel 7

Stålsøjler skal beskyttes mod brand.

Stålsøjlen opstiles 10-20 mm fra kælderydervæggens indvendige side, hvorefter fugen udfyldes med jordfugtig mørtel C 100/400 eller weber FM5® funktionsmørtel, der stampes omhyggeligt.


Skillevægge
Ved tværvægge, der skal virke afstivende på kælderydervæggen, skal der sikres en god forbindelse mellem de to vægge ved opmuring i forbandt eller ved sikring med 2 stk. 4 mm rustfaste bindere i hvert skifte. Det skal endvidere sikres, at bærerevnen under tværvæggen er tilstrækkelig enten ved nødvendig styrke i kældergulvet eller ved et separat fundament.

Længden af det stykke kælderydervæg, der skal afstives af tværvæggen, benævnes La.
Længden af den afstivende tværvæg benævnes 

Jordhøjde
d
meter

Massiv
væghøjde
h, meter

Fladelast
kN/m²

Afstivende feltlængde

La = 2 m

La = 4 m

La = 6 m

La = 8 m

La = 10 m

1

0,7

2,5

0,5

0,6

0,8

0,9

1,1

10

1,4

2

2,5

3,1

3,6

1,3

1

2,5

0,8

1,1

1,3

1,5

1,7

10

1,9

2,6

3,3

4

4,7

1,6

1,3

2,5

1,5

1,9

2,3

2,7

3,1

10

2,5

3,4

4,3

5,1

5,9

1,9

1,6

2,5

2,3

3

3,6

4,2

4,8

10

3,4

4,6

5,7

6,8

7,8

2,2

1,9

2,5

3,3

4,3

5,2

6,1

6,9

10

4,6

6,3

7,8

9,2

10,6

2,5

2,2

2,5

4,4

5,9

7,2

8,4

9,5

10

6

8,3

10,3

12,1

13,9

Tabel 8, længde l (meter) af afstivende blokvæg, t = 150 mm

Tabellen angiver den nødvendige væglængde  med en 150 mm bred tværskillevæg af Leca®  blokke. Ved andre vægbredder skal tabelværdierne ganges med:

 • 1,3 for en 100 mm bred tværskillevæg
 • 1,2 for en 120 mm bred tværskillevæg
 • 0,9 for en 190 mm bred tværskillevæg

Såfremt den afstivende tværvæg forankres mod glidning med et forankringsbeslag kan den nødvendige længde af denne væg reduceres. Det skal sikres, at reaktionerne kan optages i kældergulvet, som forudsættes støbt mindst som betonklasse C 20/25, og at minimumslængden på den tværafstivende væg er overholdt. Klæbeankre forudsættes med en styrke som Hilti HAS gevindstænger i Hilti Hit HY 150. Der kan så regnes med følgende reduktion af væglængden .

Forankringsbeslag for 
forskydning 
Størrelse
mm

Forankring
kN

Min. længde
af afstivende
væg
m

Mulig
reduktion
af 
m

Klæbeanker
stk.

Dybde af
borehul
mm

Vinkeljern
120x120x10, b=100

10

0,6

0,3

2 M10

80

Vinkeljern
160x160x15, b=140

20

1,2

0,6

4 M 10

80

Specialbeslag

40

2,4

1,2

8 M 10

80

Tabel 9

Dilatationsfuger

Kældervægge af Leca®  rilleblokke bør opdeles med dilatationsfuger eller murafbrydelser med passende afstand.
Under normale opmurings- og udtørringsbetingelser foreslås en afstand på maks. 15 m.

Ved svindarmerede kælderydervægge af Leca® blokke 600 forslås en afstand på maks. 10 m, dog over terræn også for Leca® termblokke maks. 8 m.

Varmeisolering

Bygningsreglementet stiller krav til kælderydervæggens varmeisolering. Leca®  blokke bidrager til isoleringen og gør det muligt at reducere kuldebroerne i konstruktionen. Under terræn kan ekstraisoleringen med fordel placeres på kælderydervæggens udvendige side bl.a. for at undgå kondensproblemer.

En kælderydervæg består normalt af en isoleret hulmurskonstruktion over terræn og en konstruktion af massive Leca®  rilleblokke under terræn med udvendig tillægsisolering. Varmeisoleringskravet stilles til den sammensatte konstruktion, dog stilles specifikke krav til linjetabet ved fundamentet under kælderydervæggen.

U-værdi for kælderydervægge

U-værdien for en kælderydervæg bestemmes i henhold til DS 418. 
U = U`+ ΔU+ ΔU

Hvor 
U er den resulterende U-værdi,
U´ er den ukorrigerede U-værdi,
ΔUer korrektion for murbindere og
ΔUer korrektion for luftspalter

Ved bestemmelse af U-værdien for en kælderydervæg skal der tages hensyn til reducerede isoleringstykkelser i dele af konstruktionen og eventuelle kuldebroer f.eks. ved overgang fra massiv mur til hulmur og ved eventuelle udmuringer omkring vinduer og døre. 

Kælderydervæggens samlede U-værdi beregnes som:

Hvor
A1 og A2 er delarealer af massiv mur og hulmur
U1 og U2 er delarealernes U-værdi
 er længden af lineær kuldebro
Ψk er linjetabet ved isoleringsspring

Hvis der er konstruktioner, der gennembryder kælderydervæggen, skal disse kuldebroer indregnes i kælderydervæggens U-værdi.

Leca® blokkene bidrager til kælderydervæggens isolering og gør det muligt at undgå væsentlige kuldebroer, men det er nødvendigt med supplerende isolering.

Under terræn kan den supplerende isolering med fordel placeres på kælderydervæggens udvendige side. Dette vil hæve selve væggens temperatur og dermed forebygge kondens. Samtidig vil isoleringen ikke optage plads indvendigt. 

Indvendig isolering af kælderydervægge frarådes generelt ved kældre grundet risiko for skimmelvækst på den indvendige bærende del af væggen enten fra kondens fra fugtig indeluft eller fra utætheder ved væggens udvendige overflade.

Over terræn og ned til 300 mm under terræn kan kælderydervæggen udføres som en traditionel hulmur eller af Leca®  termblokke. 

Fra terrænet og mindst 150 mm op bør væggen udvendigt udføres af Leca®  blokke eller Leca®  termblokke med grovgrunding og sokkelpuds, som skal være tæt og kunne tåle opsprøjt fra regnvand.

I efterfølgende tabel 10 angives eksempler på U1-værdier (under terræn) i W/m²K, hvor H er højden på den del af væggen, der er isoleret udvendigt. Overlapningen til den midterisolerede væg medregnes på den sikre side med samme værdi som den massive del.

 

H
m

Løs Leca® 10-20Isoleringsplader λdekl 37 
300 mm

  500 mm

  150 mm

  200 mm

Leca® blok 600
290 mm

0,5

0,22

0,16

0,20

0,17

1

0,22

0,15

0,20

0,16

1,5

0,21

0,15

0,19

0,16

2

0,20

0,15

0,19

0,15

2,5

0,20

0,14

0,18

0,15

Leca® blok 600
330 mm

0,5

0,22

0,15

0,20

0,16

1

0,21

0,15

0,19

0,16

1,5

0,20

0,15

0,19

0,15

2

0,20

0,14

0,18

0,15

2,5

0,19

0,14

0,18

0,15

Leca® blok 600 eller Leca® rilleblok
350 mm

0,5

0,21

0,15

0,20

0,16

1

0,21

0,15

0,19

0,16

1,5

0,20

0,14

0,18

0,15

2

0,20

0,14

0,18

0,15

2,5

0,19

0,14

0,17

0,15

Leca® blok 600 eller Leca® rilleblok
390 mm

0,5

0,21

0,15

0,19

0,16

1

0,20

0,14

0,19

0,15

1,5

0,20

0,14

0,18

0,15

2

0,19

0,14

0,18

0,15

2,5

0,18

0,13

0,17

0,14

Tabel 10. Der kan interpoleres lineært over tykkelsen ved udvendig isolering

U1-værdien er beregnet som den arealvægtede U-værdi indtil 2 m´s dybde og U-værdien af væg dybere end 2 m.

Varmeledningsevnen for den udvendige isolering er regnet mod jord som:
 λ = 1,2 x λdekl.

Ved pladeisolering er U1-værdien regnet uden luftspalter. Ved luftspalter skal der tillægges en korrektion Δ Ug i henhold til DS 418.

I efterfølgende tabel 11 angives eksempler på U2-værdier (over terræn) i W/m²K.

Formur

Bagmur

Isolering
mm

Vægtykkelse
mm

U-værdi
W/m²K

Leca® blok
100 mm

Leca® blok
100 mm

150

350

0,20

Leca® blok
100 mm

190

390

0,16

Teglsten 108 mm

Leca® blok
100 mm

150

358

0,21

Leca® blok
100 mm

190

398

0,17

Leca® termblok

75

350

0,30

135

390

0,20

2104500,14
2504900,12

Tabel 11

U2-værdien medregnes på den sikre side under terræn ned til overkant udvendig isolering med samme værdi som over terræn.

Ved kælderydervægge med vinduer og døre skal kuldebroerne ved udmuringerne indregnes i U2-værdien som beskrevet under Blokmurværk - Projektering.

For at minimere kuldebroen ved overgangen fra udvendig isolering under terræn til hulmursisoleringen kan der med fordel udføres en overlapning af isoleringslagene. 

Afhængig af overlapningens størrelse skal der regnes med følgende linietab (Ψk) i W/m K.

Overlapning 

Ψk

   0 mm

0,09

200 mm

0,06

300 mm

0,05

Tabel 12. Der kan interpoleres i tabellen

Eksempel:

Som eksempel beregnes U-værdien af en 5 m lang og 2,3 m høj kælderydervæg, der under terræn består af 390 mm Leca®  rilleblokke, og som udvendigt er isoleret med 500 mm løs Leca®  10-20. Højden (H) fra kældergulvet til overside af udvendig isolering er 1,7 m. 0,6 m over udvendig isolering består væggen af 390 mm Leca®  termblokke. Overlapningen mellem udvendig isolering og midterisoleringen i Leca®  termblokkene er 0,2 m.

I tabel 10 (H = 1,5-2 m) aflæses U1-værdien til 0,14 W/m²K
I tabel 11 aflæses U2-værdien til 0,20 W/m²K
I tabel 12 aflæses linjetabet Ψk til 0,06 W/m K
Arealet under terræn er 5 x 1,7 = 8,5 m²
Arealet over terræn er 5 x 0,6 = 3,0 m²
Kælderydervæggens samlede areal er 8,5 + 3,0 m².
Længden af isoleringens overlapning er 5 m.

Linjetab kælderydervægsfundamenter

Der stilles i bygningsreglementet specifikke krav til linjetabet fra kælderydervægsfundamentet, og dette linjetab skal derfor ikke indregnes i kælderydervæggens U-værdi.

Linjetabet Ψf ved kælderydervægsfundamenter er afhængigt af placeringen af overside af betongulvet i forhold til betonfundamentet under kælderydervæggen - afstanden V. Ved at opmure et eller to skifter Leca®  blokke under niveauet for betonkældergulvet opnås væsentlige forbedringer af linjetabet Ψf

Linjetab Ψf ved kælderydervægsfundamenter er angivet i tabel 13. Forudsætningerne for og størrelserne af linjetabene er som angivet i DS 418. Jorddækningen d er højden fra terræn til overside kældergulv.

V
Placering af betongulv
under betonfundament

d
under terræn
m

Ψf
W/m K

Hævet
500 mm

1,0 m

0,13

2,0 m

0,12

Hævet
400 mm

1,0 m

0,14

2,0 m

0,13

Hævet 
300 mm

1,0 m

0,16

2,0 m

0,15

Hævet 
200 mm

1,0 m

0,19

2,0 m

0,17

Hævet
100 mm

1,0 m

0,25

2,0 m

0,23

Niveau
betonfundament

1,0 m

0,36

2,0 m

0,32

Tabel 13. Der kan interpoleres lineært over afstanden V

Til toppen

Tætning af kælderydervæg

Udvendigt under terræn skal kældervægge af Leca®  blokprodukter altid beskyttes omhyggeligt mod jordfugt med berapning, asfaltering og et beskyttende udkast.

Tætningen skal føres helt ned på fundamentbetonen under blokkene.

For mere detaljeret beskrivelse af, hvordan tætningen af kælderydervæggen kan udføres, henvises til Kældre – Udførelse.

Siden sidst opdateret den 04-04-2012.

Hensigten med oplysningerne i denne tekst er at videregive nyttige erfaringer om Leca®  produkternes egenskaber og anvendelse. Informationerne er udarbejdet som forslag til brug for de ansvarlige ved den enkelte opgaves projektering og udførelse. Saint-Gobain Weber A/S påtager sig ikke ansvar for dimensionering eller noget juridisk ansvar for de vejledende informationer indeholdt i denne tekst.