INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the companyWeber Saint-Gobain - Official website of the company

Letfyld - projektering

I dette afsnit findes relevant information om Leca®'s egenskaber i forbindelse med geotekniske anvendelser. Informationerne gør det muligt at lave jordtryksberegninger, sætningsberegninger, opdrift i forbindelse med indbygning under vand samt kompensationsberegninger.

Leca® letfyld kan anvendes som aflastning på blød bund, reduktion af jordtryk, stabilisering af skrænter, let fyldning af hulrum og isolerende drænlag.

Materialeværdier

For at kunne imødese bestemmelserne i CEN-standard, prEN 15732 »Lightweight thermal insulation products for civil engineering applications (CEA) - Expanded clay lightweight aggregate products (LWA)« er en række materialeegenskaber for Leca® letklinker bestemt.

Undersøgelserne er udført i 2008 af SINTEF, Building and Infrastructure, Rock and Soil Mechanics i Norge og SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut med support fra vores eget Weber Competence Center i Norge.

Resultaterne bekræfter tidligere undersøgelser udført af GEO og Teknologisk Institut og danner baggrund for de værdier, der anbefales i nedenstående tabel. Anbefalingerne gælder for Leca® letklinker 10 % komprimeret i henhold til indbygnings-anvisningen brochuren ”Leca® letfyld - geotekniske anvendelser”.

Anbefalede materialeværdier

Maksimalt spændingsniveau

200 kN/m²

Kohæsion c

0

Friktionsvinkel φ ´tr

≥ 40 º

E-modul ved
spændingsniveau på 20 kN/m²

20 MPa

Maksimalt spændingsniveau

Det maksimalt anbefalede spændingsniveau er 200 kN/m2. Større spændingsniveau giver større deformationer og skal vurderes i hvert enkelt projekt.

Kohæsion

Kohæsionen i Leca® letklinker er så lille, at den i praksis sættes til 0.

Friktionsvinkel

Friktionsvinklen for Leca® letklinker 10 % komprimeret er fastlagt ud fra triaksiale trykforsøg.
Ved et spændingsniveau op til 20 kN/m² er friktionsvinklen φ´k,tr  > 40°.
Dette svarer til en karakteristisk værdi φ´k,tr  = 40°.
Den karakteristiske plane friktionsvinkel φ´k for Leca® letklinker kan i henhold til Eurocode 7:Geoteknik, bestemmes ved at øge den karakteristiske triaksiale friktionsvinkel φ´k,tr med 10 %. Den regningsmæssige friktionsvinkel i konsekvensklasse CC2 kan herefter bestemmes til φ´d = 39°.
Ud fra den regningsmæssige friktionsvinkel φ´d kan jordtrykskonstanterne Kγar og Kpar for ubehandlet væg i kontakt med jord (ru væg) nu aflæses i blandt andet Teknisk Ståbi.
Leca® letklinker Kγar ~ Kpar = 0,18
Sandfyld Kγar ~ Kpar = 0,24
Hviletrykskoefficienten Ko bestemmes, som ved andre friktionsmaterialer, ved at anvende friktionsvinklen i udtrykket:

Ko = 1 - sin φ´tr
Ko = 0,36

Styrke og stivhed

En Leca® letfyldkonstruktions bæreevne er en kombination af faktorer som underlagets bundmodul, Leca® letklinkerlagets E-modul, E-modulet for selve vejopbygningen samt trykfordeling gennem hele konstruktionen.

Utilstrækkelig bæreevne giver sætninger. Disse kan opstå i underlaget eller i de efterfølgende indbyggede lag. Differenssætninger opstår for eksempel, når der er spring i underlaget eller de indbyggede lag. Differenssætninger kan også opstå, hvis der er forskel i belastningerne af de forskellige dele af konstruktionen.
E-modulet for Leca® letklinker 10 % komprimeret kan ved et spændingsniveau på 20 kN/m2 sættes til 20 MPa.

Densitet

Leca® letfyld leveres i flere sorteringer. Den regningsmæssige densitet afhænger af sortering, komprimeringsgrad og vandindhold.

Ud over det naturlige vandindhold skal der tages hensyn til, om Leca® letklinker indbygges over eller under grundvandsspejlet.

Porefyldning i forhold til indbygning

Klik for at se illustrationen i større format.

Når Leca® letklinker indbygges over det omliggende terræn, viser erfaringen, at der maksimalt kan optages 30 % vand i de interne porer.

Når Leca® letklinker indbygges under det omliggende terræn, men over grundvandsspejlet, vil der maksimalt kunne optages 45 % vand i de interne porer.

Under grundvandsspejlet vil Leca® letklinker maksimalt kunne optage 85 % vand i de interne porer. Dette tager dog flere år.

Densitet

Densiteter i kg/m³

Leca® 10-20

Leca® 10-20 rund

Leca® 4-10

Korndensitet

440

480

560

Rumdensitet, løst lejret, tør

245

265

290

Rumdensitet, tør

10 % komprimeret

270

295

320

Over GVS, 30 % porefyldt

425

445

460

Over GVS, 45 % porefyldt

500

520

525

Over GVS, 85 % porefyldt

710

725

710

Porøsitet

Den interne porøsitet er et udtryk for, hvor meget hulrum der er i de enkelte Leca® korn. Dette beregnes som et forhold mellem korndensiteten og faststofdensiteten.

Faststofdensiteten for Leca® letklinker er den samme som for brændt ler, ca. 2610 kg/m3


Intern porøsitet  =

pulverdensitet – korndensitet
pulverdensitet
· 100 %

 

 

Den eksterne porøsitet er et udtryk for, hvor meget hulrum der er mellem de enkelte Leca® korn. Dette kan beregnes som et forhold mellem korndensiteten og Leca® sorteringens rumdensitet.

Ekstern porøsitet  =
korndensitet – rumdensitet
Korndensitet
· 100 %

 

Porøsitet i % Leca® 10-20 Leca® 10-20 rund Leca® 4-10
Ekstern porøsitet 44 44 48
Ekstern porøsitet 10 % komprimeret 38 38 42
Intern porøsitet 83 82 79

Cementstabiliserede Leca® letklinker

Cementstabiliserede Leca® letklinker kan anvendes, hvor der ønskes en formstabil afslutning, fx ved afslutning af et stykke vejarbejde, der senere skal fortsættes.

Fremstillingen foregår på blandeanlæg, hvor Leca® letklinker, cement og vand blandes til en jordfugtig konsistens.

Til 1 m³ cementstabiliserede Leca® letklinker 10 % komprimeret medgår ca.

  • 1100 liter Leca® letklinker
  • 135 liter cement
  • 100 liter vand

Cementstabiliserede Leca® letklinker kan fremstilles af alle tre sorteringer. Den forventede densitet, 10 % komprimeret, er 410-450 kg/m³.

Udlægningen udføres ofte bedst med grab fra almindelig lastvogn. Cement-stabiliserede Leca® letklinker udlægges i op til 40 cm lagtykkelse. Efter udstøbningen komprimeres laget ca. 10 % med en let pladevibrator.

Den forventede betontrykstyrke er ca. 1 MPa.

Til toppen